Autor Zpráva
Alleš
Profil *
Ahoj, prosím o pomoc o nastaveni apache pomocí mod_vhost_alias.

Mám doménu marie.cz

a strukturu na serveru

home/virtualhost/http/html/www/marie.cz/

a potřeboval bych poradit, jak nastavit apache2, co by se automaticky chovalo jako domena 3 řádu když vložim nový adresář do slozky html,

například

home/virtualhost/http/html/moje-nova-slozka-1/www/marie.cz/
home/virtualhost/http/html/moje-nova-slozka-2/www/marie.cz/
home/virtualhost/http/html/moje-nova-slozka-3/www/marie.cz/
home/virtualhost/http/html/moje-nova-slozka-4/www/marie.cz/
home/virtualhost/http/html/moje-nova-slozka-5/www/marie.cz/

a po zadani napr.

http://moje-nova-slozka-1.marie.cz

se chovala domena jako domena 3 radu

díky moc za pomoc
tady mam nastaveni apache2


NameVirtualHost *:80
<VirtualHost *:80>
	ServerAdmin admin@marie.cz
	ServerName marie.cz
	ServerAlias www.marie.cz
	DocumentRoot /home/virtual/marie.cz/http/html/www/
	<Directory />
		Options FollowSymLinks
		AllowOverride None
	</Directory>
	<Directory /var/www/>
		Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
		AllowOverride None
		Order allow,deny
		allow from all
		# This directive allows us to have apache2's default start page
        # in /apache2-default/, but still have / go to the right place
        RedirectMatch ^/$ /apache2-default/
	</Directory>

	ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
	<Directory "/usr/lib/cgi-bin">
		AllowOverride None
		Options ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
		Order allow,deny
		Allow from all
	</Directory>

	ErrorLog /home/virtual/marie.cz/logs/marie.cz.error.log

	# Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
	# alert, emerg.
	LogLevel warn

	CustomLog /home/virtual/marie.cz/logs/marie.cz.access.log combined
	ServerSignature On

  Alias /doc/ "/usr/share/doc/"
  <Directory "/usr/share/doc/">
    Options Indexes MultiViews FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Order deny,allow
    Deny from all
    Allow from 127.0.0.0/255.0.0.0 ::1/128
  </Directory>

</VirtualHost>
Alleš
Profil *
OPRAVA struktury adresařů na serveru

home/virtualhost/marie.cz/http/html/www/
Martin Tiršel
Profil
Toto by mohlo fungovat:

<VirtualHost *:80>
  VirtualDocumentRoot /home/virtualhost/marie.cz/http/html/www/%1/

  #dalsia pripadna konfiguracia
  ...

</VirtualHost>
Jedodušší a rychlejší řešení
Profil *
Podle mě je jednodušší použít následující kód.:

VirtualDocumentRoot /var/www/%-1/%-2/%1


Přesměruje to všechny domény nasměrované na stejnou IP adresu serveru do příslušného adresáře.

Například "www2.hotbook.cz" to nasměruje do

/var/www/cz/hotbook/www2/


%-1 = TLD
%-2 = domena 2. radu
%1 = domena 3. radu

Vaše odpověď


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0