Autor Zpráva
lajko
Profil *
Nevite mi poradiť.Login funguje no prihlasen.php nie.

Skúste to

prezívka sajko

heslo sajko

Prosím poradte mi www.simpsonsfree.ic.cz/login.php
Smajda
Profil
trochu rozveď svůj dotaz s takovou ti nikdo asi neporadí....já jsem teda nepochopil co potřebuješ....pravděpodobně to bude rozbitý...rozepiš to
lajko
Profil *
<?php # Výpis kódu - login.php
if (isset($_POST['odeslat'])) {
 require_once ('../mysql_spojit.php');
 function opravit_chyby ($data) {
  global $dbc;
  if (ini_get('magic_quotes_gpc')) {
   $data = stripslashes($data);
  }
  return mysql_real_escape_string($data, $dbc);
 }
 $zpráva = NULL;
 if (empty($_POST['uziv_jmeno'])) {
  $u = FALSE;
  $zpráva .= '<p>Nebylo zadáno uživatelské jméno!</p>';
 } else {
  $u = opravit_chyby($_POST['uziv_jmeno']);
 }
 if (empty($_POST['heslo'])) {
  $h = FALSE;
  $zpráva .= '<p>Nebylo zadáno heslo!</p>';
 } else {
  $h = opravit_chyby($_POST['heslo']);
 }

 if ($u && $h) {
  $dotaz = "SELECT id_uzivatele, jmeno FROM uzivatele WHERE uziv_jmeno='$u' AND heslo=PASSWORD('$h')";
  $výsledek = @mysql_query ($dotaz);
  $řádek = @mysql_fetch_array ($výsledek, MYSQL_NUM);
  if ($řádek) {

    // Zahájit relaci, nastavit hodnoty a přesměrovat výstup.
    session_name('VaseIDNavstevnika');
    ini_set ('session.use_cookies', 0);
    session_start();
    $_SESSION['jmeno'] = $řádek[1];
    $_SESSION['id_uzivatele'] = $řádek[0];
    header ("Location: http://". $_SERVER['HTTP_HOST']. dirname($_SERVER['PHP_SELF']). "/prihlasen.php?". SID);
    exit();

  } else {
   $zpráva = '<p>Kombinace uživatelského jména a hesla neodpovídá uloženým záznamům.</p>';
  }
  mysql_close();
 } else {
  $zpráva .= '<p>Zkuste to znovu.</p>';
 }
}
$titul_stranky = 'Příhlášení';
include ('sablony/zahlavi.inc');
if (isset($zpráva)) {
 echo '<font color="red">', $zpráva, '</font>';
}
?>
<form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" method="post">
<fieldset><legend>Zadejte požadované informace do tohoto formuláře:</legend>
<p><b>Uživatelské jméno:</b> <input type="text" name="uziv_jmeno" size="10" maxlength="20" value="<?php if (isset($_POST['uziv_jmeno'])) echo $_POST['uziv_jmeno']; ?>" /></p>
<p><b>Heslo:</b> <input type="password" name="heslo" size="20" maxlength="20" /></p>
<div align="center"><input type="submit" name="odeslat" value="Přihlásit" /></div>
</form><!-- End of Form -->
<?php
include ('sablony/pata.inc');
?>Ateraz by sa to malo presmerovať do prihlasen.php
<?php # Výpis kódu - prihlasen.php

session_name('VaseIDNavstevnika');
session_start(); // Zahájení relace.

// Není-li zjištěno jméno, přesměrovt uživatele na domovskou stránku.
if (true != isset($_SESSION['jmeno'])) {
 header ("Location: http://". $_SERVER['HTTP_HOST']. dirname($_SERVER['PHP_SELF']). "/index.php");
 exit(); // Ukončit skript.
}

// Nastavit titul stránky a zahrnout záhlaví HTML.
$titul_stranky = 'Úspěšné přihlášení!';
include ('sablony/zahlavi.inc');

// Zobrazit zprávu podle uživatele.
echo "<p>Úspěšné přihlášení uživatele {$_SESSION['jmeno']}!</p>";

include ('sablony/pata.inc'); // Zahrnout patu HTML.
?>
Výpis kódu 7.14:
Stránka odhlasit.php používá funkci session_name() k určení názvu odstraňovaného souboru cookie.
<?php # Výpis kódu 7.14 - odhlasit.php

session_name('VaseIDNavstevnika');
session_start(); // Připojit se k relaci.

// Není-li zjištěno jméno, přesměrovt uživatele na domovskou stránku.
if (true != isset($_SESSION['jmeno'])) {
 header ("Location: http://". $_SERVER['HTTP_HOST']. dirname($_SERVER['PHP_SELF']). "/index.php");
 exit(); // Ukončit skript.
} else {
 $_SESSION = array(); // Vymazat proměnné.
 session_destroy(); // Ukončit relaci.
 setcookie(session_name(), '', time() - 300, '/', '', 0);
}

// Nastavit titul stránky a zahrnout záhlaví HTML.
$titul_stranky = 'Odhlášení';
include ('sablony/zahlavi.inc');

// Zobrazit zprávu podle uživatele.
echo "<p>Byli jste odhlášeni.</p>";

include ('sablony/pata.inc'); // Zahrnout patu HTML.
?>

Vaše odpověď


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0