Autor Zpráva
Dědeček
Profil
Dobrý den,

Úspěšně jsem přesměroval phpmyadmin, usage a další věci z ipadresy ve tvaru 192.168.0.1/phpmyadmin, 192.168.0.1/usage na doménu example.com/phpmyadmin, example.com/usage. Vše šlo nastavit v pohodě pomocí Alias /phpmyadmin /usr/share/phpmyadmin jenže teď potřebuji dostat ISPconfig z adresy 192.168.0.1:8080 na example.com/ispconfig mám otevřený ispconfig.vhost ale snažil jsem se změnit už snad vše a stále se nedaří. Prosím tedy o pomoc. vhost se začíná takto

Listen 8080
NameVirtualHost *:8080

<VirtualHost _default_:8080>
 ServerAdmin webmaster@localhost
 
 <IfModule mod_fcgid.c>
  

Děkuji mockrát.
Davex
Profil
Aby byl alias pro ISPconfig funkční na všech VirtualHostech, tak se asi musí přesunout mimo sekci <VirtualHost> ... NameVirtualHost *:8080 společně s odpovídající sekci <Directory> nebo <Location>.
Dědeček
Profil
Super, už to jede, nějak jsem to pošteloval. Teď ještě problém, můžu teď otevřít ten /ispconfig na všech doménách na serveru, co a jak nastavit aby se to otevřelo jen na jedné dané. Myslel jsem, že to půjde otevřít jen na té v kterém .vhost to je napsané, ale funguje to na všech
Davex
Profil
Pokud má alias fungovat jen na jedné doméně, tak ty volby musí být uvnitř sekce <VirtualHost> pro tu doménu a ne mimo.
Dědeček
Profil
No to jsem právě dal do toho virtualhost a nic přestalo to jet všude i tam kde jsem chtěl aby to jelo. Vložil jsem to do.


<VirtualHost *:80>
DocumentRoot /var/www/example.com/web

ServerName example.com
ServerAlias www.example.com
ServerAdmin webmaster@example.com

ErrorLog /var/log/ispconfig/httpd/example.com/error.log
...
...
..
</VirtualHost>
Davex
Profil
Jak se to chová, když to přestalo jet? Prohlížeč se nepřipojí nebo se objeví nějaká chyba Apache nebo ISPconfigu?

Ten Alias a <Directory> nebo <Location> pro ISPconfig uvnitř VirtualHostu example.com vypadá jak? Ukaž celou konfiguraci toho nefunkčního VirtualHostu s ISPconfigem a podívej se do souboru error.log, zda tam není zaznamenána nějaká související chyba.
Dědeček
Profil
<Directory /var/www/example.com>
  AllowOverride None
  Order Deny,Allow
  Deny from all
</Directory>

Alias /phpmyadmin /usr/share/phpmyadmin

<Location /phpmyadmin>
  Order deny,allow
  Deny from all
  Allow from 88.100.1.89 80.21.245.15  
</Location>

Alias /usage /var/www/usage

<Location /usage>
  Order deny,allow
  Deny from all
  Allow from 88.100.1.89 80.251.245.151
</Location>

Alias /ispconfig /usr/local/ispconfig/interface/web

<Location /ispconfig>
  Order deny,allow
  Deny from all
  Allow from 88.100.1.89 80.21.245.15  
</Location>

<VirtualHost *:80>
  DocumentRoot /var/www/example.com/web
 
  ServerName example.com
  ServerAlias www.example.com
  ServerAdmin webmaster@example.com

 ErrorLog /var/log/ispconfig/httpd/example.com/error.log


 <IfModule mod_ssl.c>
  </IfModule>

 <Directory /var/www/example.com/web>
    Options FollowSymLinks
    AllowOverride All
    Order allow,deny
    Allow from all
  </Directory>
  <Directory /var/www/clients/client0/web2/web>
    Options FollowSymLinks
    AllowOverride All
    Order allow,deny
    Allow from all
  </Directory> # suexec enabled
  <IfModule mod_suexec.c>
   SuexecUserGroup web2 client0
  </IfModule>
  # Clear PHP settings of this website
  <FilesMatch "\.ph(p3?|tml)$">
    SetHandler None
  </FilesMatch>
  # php as fast-cgi enabled
  # For config options see: http://httpd.apache.org/mod_fcgid/mod/mod_fcgid.html
  <IfModule mod_fcgid.c>
    IdleTimeout 300
    ProcessLifeTime 3600
    # MaxProcessCount 1000
    DefaultMinClassProcessCount 0
    DefaultMaxClassProcessCount 100
    IPCConnectTimeout 3
    IPCCommTimeout 360
    BusyTimeout 300
  </IfModule>
  <Directory /var/www/example.com/web>
    AddHandler fcgid-script .php .php3 .php4 .php5
    FCGIWrapper /var/www/php-fcgi-scripts/web2/.php-fcgi-starter .php
    Options +ExecCGI
    AllowOverride All
    Order allow,deny
    Allow from all
  </Directory>
  <Directory /var/www/clients/client0/web2/web>
    AddHandler fcgid-script .php .php3 .php4 .php5
    FCGIWrapper /var/www/php-fcgi-scripts/web2/.php-fcgi-starter .php
    Options +ExecCGI
    AllowOverride All
    Order allow,deny
    Allow from all
  </Directory>


 # add support for apache mpm_itk
  <IfModule mpm_itk_module>
   AssignUserId web2 client0
  </IfModule>

 <IfModule mod_dav_fs.c>
   # Do not execute PHP files in webdav directory
   <Directory /var/www/clients/client0/web2/webdav>
    <FilesMatch "\.ph(p3?|tml)$">
     SetHandler None
    </FilesMatch>
   </Directory>
   DavLockDB /var/www/clients/client0/web2/tmp/DavLock
   # DO NOT REMOVE THE COMMENTS!
   # IF YOU REMOVE THEM, WEBDAV WILL NOT WORK ANYMORE!
   # WEBDAV BEGIN
   # WEBDAV END
  </IfModule>


</VirtualHost>
<VirtualHost *:443>
   DocumentRoot /var/www/example.com/web
 
 ServerName example.com
  ServerAlias www.example.com
  ServerAdmin webmaster@example.com

ErrorLog /var/log/ispconfig/httpd/example.com/error.log


<IfModule mod_ssl.c>
  SSLEngine on
  SSLCertificateFile /var/www/clients/client0/web2/ssl/example.com.crt
  SSLCertificateKeyFile /var/www/clients/client0/web2/ssl/example.com.key
  SSLCertificateChainFile /var/www/clients/client0/web2/ssl/intermediate.crt
  </IfModule>

<Directory /var/www/example.com/web>
    Options FollowSymLinks
    AllowOverride All
    Order allow,deny
    Allow from all
  </Directory>
  <Directory /var/www/clients/client0/web2/web>
    Options FollowSymLinks
    AllowOverride All
    Order allow,deny
    Allow from all
  </Directory># suexec enabled
  <IfModule mod_suexec.c>
   SuexecUserGroup web2 client0
  </IfModule>
  # Clear PHP settings of this website
  <FilesMatch "\.ph(p3?|tml)$">
    SetHandler None
  </FilesMatch>
  # php as fast-cgi enabled
  # For config options see: http://httpd.apache.org/mod_fcgid/mod/mod_fcgid.html
  <IfModule mod_fcgid.c>
    IdleTimeout 300
    ProcessLifeTime 3600
    # MaxProcessCount 1000
    DefaultMinClassProcessCount 0
    DefaultMaxClassProcessCount 100
    IPCConnectTimeout 3
    IPCCommTimeout 360
    BusyTimeout 300
  </IfModule>
  <Directory /var/www/example.com/web>
    AddHandler fcgid-script .php .php3 .php4 .php5
    FCGIWrapper /var/www/php-fcgi-scripts/web2/.php-fcgi-starter .php
    Options +ExecCGI
    AllowOverride All
    Order allow,deny
    Allow from all
  </Directory>
  <Directory /var/www/clients/client0/web2/web>
    AddHandler fcgid-script .php .php3 .php4 .php5
    FCGIWrapper /var/www/php-fcgi-scripts/web2/.php-fcgi-starter .php
    Options +ExecCGI
    AllowOverride All
    Order allow,deny
    Allow from all
  </Directory>


# add support for apache mpm_itk
  <IfModule mpm_itk_module>
   AssignUserId web2 client0
  </IfModule>

<IfModule mod_dav_fs.c>
   # Do not execute PHP files in webdav directory
   <Directory /var/www/clients/client0/web2/webdav>
    <FilesMatch "\.ph(p3?|tml)$">
     SetHandler None
    </FilesMatch>
   </Directory>
   DavLockDB /var/www/clients/client0/web2/tmp/DavLock
   # DO NOT REMOVE THE COMMENTS!
   # IF YOU REMOVE THEM, WEBDAV WILL NOT WORK ANYMORE!
   # WEBDAV BEGIN
   # WEBDAV END
  </IfModule>


</VirtualHost>

Moderátor Davex: Vkládej prosím kódy mezi značky [pre] a [/pre] (stačí kliknout na ).
Davex
Profil
Dědeček:
No to jsem právě dal do toho virtualhost
Nedal. Ve vypsané konfiguraci to vidím mimo.
Dědeček
Profil
No to je ta původní kdy to fungovalo všude, ale už jsem na to přišel. Já to totiž dával do toho virtual host s *:80 ale na web jsem přistupoval přes https tudíž *:443 a to nebylo nastaveno, proto to vyhazovalo 404 .. tak děkuji, nakonec se to rozchodilo :)

Vaše odpověď


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0