Autor Zpráva
lopikol
Profil
Takto vypadá mé defaultní nastavení.
<VirtualHost *:80>
  ServerAdmin admin@server.l
  DocumentRoot /var/www
  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
  # Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
  # alert, emerg.
  LogLevel warn
  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

  RewriteEngine On
    AddDefaultCharset UTF-8
    RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/icons/
    RewriteCond %{ENV:REDIRECT_STATUS} =""
    RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(?:www\.)?(?:([^.]+)\.)?([^.]+\.[^.]+)$ [NC]
    RewriteRule ^(.*)$ %2/%1 [L]

  <Directory "/">
    Options FollowSymLinks
    AllowOverride All
    AddDefaultCharset UTF-8
  </Directory>

  <Directory "/var/www">
    Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
    AllowOverride None
    Order allow,deny
    Allow from all
  </Directory>
</VirtualHost>

Zadám adresu neco.loc a server koukne do /var/www/neco.l a zda existuje nastavení virtual pro neco.l.
Problém však je, když nastavení pro apache neexistuje. V tom případě vidím error 400 (bad request). Dá se udělat, jak, že když neexistuje, tak mě to přesměruje na mnou zvolenou adresu (ip serveru)?
Kajman
Profil
Nevyřeší to?

ErrorDocument 400 http://10.10.10.10

Případně můžete testovat, zda adresář existuje, než do něj uděláte přepis.
lopikol
Profil
Kajman:
Vyzkoušim, ale nedá se nějak IP serveru vzít z proměnné? Nechci to psát natvrdo ;)

Vaše odpověď


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0