Autor Zpráva
xlifer
Profil
Poradíte, prosím, jak zprovoznit virtualhost na Apache serveru 2.4 ?

Mám níže uvedený konfigurační soubor httpd.conf, ale při pokusu o přístup na odkaz tomy.local se mi v prohlížeči zobrazuje:

Forbidden
You don't have permission to access / on this server.


Googloval jsem, našel spoustu návodu a popisů pro vhosts, ale nedaří se mi to rozchodit.

Konfigurační soubor httpd.conf:

ServerRoot "c:/dev/Apache24"
Listen 80

LoadModule access_compat_module modules/mod_access_compat.so
LoadModule actions_module modules/mod_actions.so
LoadModule alias_module modules/mod_alias.so
LoadModule allowmethods_module modules/mod_allowmethods.so
LoadModule asis_module modules/mod_asis.so
LoadModule auth_basic_module modules/mod_auth_basic.so
LoadModule authn_core_module modules/mod_authn_core.so
LoadModule authn_file_module modules/mod_authn_file.so
LoadModule authz_core_module modules/mod_authz_core.so
LoadModule authz_groupfile_module modules/mod_authz_groupfile.so
LoadModule authz_host_module modules/mod_authz_host.so
LoadModule authz_user_module modules/mod_authz_user.so
LoadModule autoindex_module modules/mod_autoindex.so
LoadModule cgi_module modules/mod_cgi.so
LoadModule deflate_module modules/mod_deflate.so
LoadModule dir_module modules/mod_dir.so
LoadModule env_module modules/mod_env.so
LoadModule expires_module modules/mod_expires.so
LoadModule filter_module modules/mod_filter.so
LoadModule headers_module modules/mod_headers.so
LoadModule include_module modules/mod_include.so
LoadModule isapi_module modules/mod_isapi.so
LoadModule log_config_module modules/mod_log_config.so
LoadModule mime_module modules/mod_mime.so
LoadModule negotiation_module modules/mod_negotiation.so
LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so
LoadModule setenvif_module modules/mod_setenvif.so

ServerAdmin admin@example.com
ServerName localhost

<Directory />
AllowOverride none
Require all denied
</Directory>

DocumentRoot "C:/dev/localhost_www/lokal"

<Directory "C:/dev/localhost_www/lokal">
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews includes
AllowOverride All
Order allow,deny
Allow from all
Require all granted
</Directory>

<IfModule dir_module>
DirectoryIndex index.html index.htm index.php
</IfModule>

<Files ".ht*">
Require all denied
</Files>

ErrorLog "logs/error.log"

LogLevel warn

<IfModule log_config_module>
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" combined
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b" common
<IfModule logio_module>
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\" %I %O" combinedio
</IfModule>
CustomLog "logs/access.log" common
</IfModule>

<IfModule alias_module>
ScriptAlias /cgi-bin/ "c:/dev/Apache24/cgi-bin/"
</IfModule>

<Directory "c:/dev/Apache24/cgi-bin">
AllowOverride None
Options None
Require all granted
</Directory>

<IfModule mime_module>
TypesConfig conf/mime.types
AddType application/x-compress .Z
AddType application/x-gzip .gz .tgz
</IfModule>

AddType application/x-httpd-php .php
AddType application/x-httpd-php-source .phps

LoadModule php5_module "C:/dev/php56/php5apache2_4.dll"
PHPIniDir "C:/dev/php56/"

<VirtualHost *:80>
ServerName tomy.local
DocumentRoot "C:/dev/localhost_www/tomy"
</VirtualHost>

<VirtualHost *:80>
DocumentRoot "C:/dev/localhost_www/lokal"
ServerName localhost
</VirtualHost>
CZechBoY
Profil
Máš v tom adresáři nějaký index.html (.php, .htm, ...)?
Krakatoa
Profil
Nechybí ti tam náhodou nastavení přístupu přes
<Directory "C:/dev/localhost_www/tomy">
     Options Indexes Includes FollowSymLinks MultiViews
     AllowOverride All
     Require all granted
</Directory>
xlifer
Profil
CZechBoY:
Máš v tom adresáři nějaký index.html (.php, .htm, ...)?
Ano, mám tam index.php
xlifer
Profil
Krakatoa:
Ano, tohle pomohlo, díky.

Vaše odpověď


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0