Autor Zpráva
SwimX
Profil
Ahoj,

vytvářím jako svou bakalářskou práci projekt, který bude vystavěn na Nette + rozšířeních (BSD Licence) a Twitter Bootstrapu (Apache Licence + CC BY 3.0.)

Výsledkem práce bych si představoval "open-source" ve smyslu asi jako wordpress. Tedy, nechť si to stáhne, upraví, vylepší kdo chce jak chce, ale odvozeniny ať opět zveřejní, jako open-source, aby se případně dobré nápady mohly zmergovat do původně navrženého díla, jako update.

Výslednou práci si může kdokoliv využívat jak chce, třeba i komerčně (myšleno, ve své firmě). Bylo by dobré, kdyby nemohl dílo dále prodávat (ale tomu se zřejmě neubráním, stejně jako u Wordpressu se prodávají služby "nasazení" wordpressu).

Pluginy do výsledné práce nechť jsou licencovány pod čímkoliv - to nejsou díla odvozená, jen využívající základní dílo.

A nyní tedy můj dotaz:

Je vhodné (a vubec možné?) licencovat výsledné dílo pomocí CC BY 3.0.? creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/cz nebo mi doporučíte něco lepšího?


Děkuji za rady

Moderátor Petr ZZZ: Titulek „Licence a autorská práva“ byl příliš obecný, příště zkus prosím vymyslet lepší.
Pavel X
Profil *
Zdravím všechny vývojaře ve spolek

zabejvám se plně stejně problematikou tenhle odkaz jsem na webu hledal minulý týden. Jde o to že když si dá autor na stránku tenhle odkaz

zříká se odpovědnosti pouze za případné následky. Co si budem povídat.
Joker
Profil
SwimX:
Pokud je požadavek „ale odvozeniny ať opět zveřejní, jako open-source“, tak CC BY je moc volná licence (vyžaduje uvést autora, ale jinak neomezuje změnu licence).
Z Creative Commons by to splňovala CC BY-SA (uvést autora, zachovat licenci).
Kdyby mělo být povolené projekt využít i v rámci nějaké větší aplikace šířené pod jinou licencí, mohlo by být výhodné použít GNU LGPL (ta dovoluje dílo jako celek zakomponovat do aplikace pod libovolnou licencí, ale úpravy v samotném díle, tj. přímo té komponentě, je nutné zveřejnit zase pod GNU LGPL).
Případně více restriktivní GNU GPL, která vyžaduje veškeré úpravy zveřejnit zase pod GNU GPL.

Viz také můj článeček.

Pavel X:
Vůbec jsem nepochopil, co měl ten příspěvek čtenáři sdělit.
SwimX
Profil
Joker:
Díky, LGPL asi nebude ono, jedná se o jádro aplikace a tedy není ho možné využít jako např linkovanou knihovnu. Asi opravdu skončím u GPL.

Teď koukám, včera jsem si sice pěkně udělal výpisky, ale zkoumal jsem CC BY SA a místo GPL asi GFDL, sem se v tom teda zamotal.
Joker
Profil
SwimX:
LGPL asi nebude ono, jedná se o jádro aplikace a tedy není ho možné využít jako např linkovanou knihovnu
LGPL není omezená jen na knihovny.
Podle mě má výhodu v tom, že LGPL kód obecně není problém kombinovat s jiným.
U GPL když se to kombinuje s něčím jiným, musí výsledek být licencovaný zase konkrétně pod GPL, což někdy je zbytečně restriktivní (zejména pak kvůli tomu nejdou spolu kombinovat některé open-source projekty), ale jindy to může být zase výhodné (zaručuje to, že ani odvozený projekt není možné „uzavřít“).
SwimX
Profil
Joker:
chápu, že to není jen na knihovny, spíše jsem tím chtěl říct, že tento projekt asi nepůjde využívat jako knihovnu, resp. v kombinaci s dalším open-source projektem. Vlastně to ani není žádoucí, chceme nad tím mít trochu kontrolu, když už to vyvineme, dáme zdarma, ať s tím dělá kdo chce co chce a případně pokud z toho něco odvodí, vylepší, ať je to zase open-source, abychom to mohli (po domluvě např) zakomponovat do jádra a tím vydat update.

Koukám, že wordpress je také GPL, takže asi jej využijeme.


GPL je restriktivnější, než všechny licence, které v projektu mám (Nette, Nella, Bootstrap, různé adony) takže v tom by problém být neměl, je to tak. U všech addonů a knihoven nechám licence, které tam jsou po stažení a do rootu projektu si přidám svoji (GPL). Je to tak, že? :)


Díky moc za rady


Možná přeci jen ještě otázka viz tvůj článek, Můžete upravené nebo i původní dílo dokonce i prodávat, to znamená, že to může někdo vzít a prostě prodat, to že musí zpřístupnit zdrojový kód obyčejnému zákazníkovi k ničemu není. Nicméně, pokud program musí šířit pod GPL, měl by být někde dostupný, nebo ne? Nebo ty zdrojáky musí zpřístupnit třeba i mě, když mu pošlu emial?
Joker
Profil
SwimX:
Sice už to je delší čas, co jsem tu GNU GPL studoval, ale:
Nicméně, pokud program musí šířit pod GPL, měl by být někde dostupný, nebo ne? Nebo ty zdrojáky musí zpřístupnit třeba i mě, když mu pošlu emial?
Budu nejdřív reagovat na tohle a pak na to navážu.
GNU GPL ukládá povinnost zpřístupnit zdrojový kód každému kdo o něj požádá za cenu maximálně proplacení nákladů na zaslání kódu (tj. kód samotný nesmí být zpoplatněn).

to znamená, že to může někdo vzít a prostě prodat, to že musí zpřístupnit zdrojový kód obyčejnému zákazníkovi k ničemu není
Nesouhlasím, že to obyčejnému zákazníkovi k ničemu není.

Opravdu bych mohl vzít klidně i celý nějaký projekt licencovaný pod GNU GPL (to se týká i většiny ostatních open-source licencí), třeba Firefox*, a prodávat ho.
Vada toho obchodního modelu je asi zřejmá, proč by si ode mě někdo kupoval Firefox, když si ho může stáhnout zadarmo.

Nebo bych si mohl stáhnout zdrojáky Firefoxu, nějakým způsobem je předělat a výsledek prodávat třeba jako JokerBrowser.
Pak jsem ovšem povinen poskytnout zdroják toho předělaného prohlížeče komukoliv, kdo o něj požádá.
A můžu si sice ochránit název, logo a podobně, ale nemůžu zabránit tomu, aby si někdo ode mě vyžádal kód, udělal fork a dal ho k dispozici zdarma.

Vydělávat na open-source se ale samozřejmě dá (o čemž svědčí to, že spousta firem to i dělá), můžu si vzít open-source projekt, klidně i cizí, a poskytovat k němu placené služby.
Například si můžu vybrat nějakou Linuxovou distribuci a poskytovat k ní placenou technickou podporu.
(Přičemž teorie je, že to sice může dělat kdokoliv, ale konkurenční výhodu bude mít sám autor toho projektu, protože se v něm nejlépe vyzná.)

* I když to není tak jednoduché, protože open-source jsou jen zdrojové kódy, logo a název volně používat nelze. Ale dejme tomu, že Firefox bez jakýchkoliv úprav bych prodávat mohl.
juriad
Profil
Joker:
Existují případy, kdy je sice software pod GNU GPL, ale pro získání kódu musíš doložit, že jsi produkt (hardware) zakoupil. Jde často třeba o televize, síťové switche a podobné "hračky" s linuxem, který je často modifikovaný na míru tomu konkrétnímu zařízení.
Otázkou je, zda a případně, jak moc vážné porušení licence GPL to je (linux, jakožto jádro je pod licencí GNU GPL verze 2). Ale to může rozhodnout jen nezávislý soud. Případů copyleftových soudních sporů je na světě málo (jednotky až desítky), tudíž precedenty nejsou.
Martin2
Profil *
Doporučoval bych ještě ověřit u své alma mater, jestli vůbec můžeš licenci volit. U té mé to například nepřipadalo v úvahu (na všechny práce studentů měla výhradní práva).
Joker
Profil
Martin2:
U té mé to například nepřipadalo v úvahu (na všechny práce studentů měla výhradní práva).
Na něco takového má škola právo jen v případě, že se studentem v tom smyslu podepíše smlouvu.

Viz §60 odst. 2 autorského zákona:
Není-li sjednáno jinak, může autor školního díla své dílo užít či poskytnout jinému licenci, není-li to v rozporu s oprávněnými zájmy školy nebo školského či vzdělávacího zařízení.
Jinak má škola právo na licenci ke školnímu dílu (§60 odst. 1 AZ) a má právo školní dílo používat nekomerčně pro své vnitřní potřeby (§35 odst. 3 AZ).

Kromě toho školní dílo určitě je diplomová práce, ale ne vždycky to bude i ta aplikace, o které se v diplomové práci píše.
Například já ve své diplomové práci využil i věci, na kterých jsem dělal normálně „komerčně“ v rámci zaměstnání. Těžko si představit, že by z toho škole vyplývala nějaká práva k tomu o čem jsem psal.
SwimX
Profil
Joker:
[#7] děkuji, vyčerpávající, stačí mi, že i když to někdo začne prodávat, i já (a ne jen zákazník) může požádat o kódy

S firefoxem máš pravdu, proč by ho někdo koupil, když je zdarma, jenže o firefoxu se ví, kdežto o tomto se chvíli vědět nebude a koncovému uživateli, tedy např nějaké menší firmě, sou často zdrojové kódy uplně ukradené..

Martin2:
Studuji FIT ČVUT a vzorových prohlášení máme asi 6, to co se asi nejvíce hodí je:

Prohlašuji, že jsem předloženou práci vypracoval samostatně a že jsem uvedl veškeré použité informační zdroje v souladu s Metodickým pokynem o etické přípravě vysokoškolských závěrečných prací.

Beru na vědomí, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s ust. § 46 odst. 6 tohoto zákona tímto uděluji nevýhradní oprávnění (licenci) k užití této mojí práce, a to včetně všech počítačových programů, jež jsou její součástí či přílohou a veškeré jejich dokumentace (dále souhrnně jen „Dílo“), a to všem osobám, které si přejí Dílo užít. Tyto osoby jsou oprávněny Dílo užít jakýmkoli způsobem, který nesnižuje hodnotu Díla a za jakýmkoli účelem (včetně užití k výdělečným účelům). Toto oprávnění je časově, teritoriálně i množstevně neomezené. Každá osoba, která využije výše uvedenou licenci, se však zavazuje udělit ke každému dílu, které vznikne (byť jen zčásti) na základě Díla, úpravou Díla, spojením Díla s jiným dílem, zařazením Díla do díla souborného či zpracováním Díla (včetně překladu) licenci alespoň ve výše uvedeném rozsahu a zároveň zpřístupnit zdrojový kód takového díla alespoň srovnatelným způsobem a ve srovnatelném rozsahu, jako je zpřístupněn zdrojový kód Díla.
*Doufám, že zde mohu prohlášení zveřejnit, nicméně celá má práce bude zveřejněna a v ní prohlášení je...

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit

Kategorie Obsah webu se věnuje otázkám:
  • autorského práva,
  • o čem a jak psát,
  • sociálních sítí.

Upozorňujeme, že názory ajťáků a právníků se mohou dost lišit. Počítejte s tím, že na této diskusi jsou inteligentní lidé s obecným právním rozhledem, můžou vám poradit dle svého nejlepšího vědomí a svědomí, ale nemůžou poskytnout žádnou garanci, že neskončíte za mřížemi. Na opravdové konzultace si pořiďte opravdového právníka.

Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0