Autor Zpráva
Vrael9
Profil *
Poslední dobou jsem si na významnějších stránkách začal všímat různých "Upozornění o využívání souborů cookies". Proč se nyní tato upozornění začala objevovat? Měl bych to také na svých stránkách oznamovat?
Fisir
Profil
Reaguji na Vraela9:
Vstoupila v platnost direktiva Evropské unie e-Privacy, která toto nařizuje. Výjimkou je jen ukládání obsahu košíku v eshopech. Jinak se musíš dotázat na povolení k uložení cookies.
Marek Prokop
Profil
Jen pro pořádek, direktivy (směrnice) EU jsou závazné pro státy, nikoli pro občany či firmy.
Vrael9
Profil *
Takže mi stačí napsat do patičky něco ve smyslu "Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení"?
Chamurappi
Profil
Skoro mám chuť dát si na web alert("Upozornění: Tyto stránky používají cookies, ale pouze k uložení informace, že jste již viděli toto upozornění. Souhlasíte?").

Do českých zákonů už tahle eurokulišárna prosákla? Tipnul bych si, že ještě ne, jinak by kolem toho byl větší diskusní mumraj.
ing
Profil *
Prosáklo. § 89 zákona 127/2005 Sb. - o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích).

Důvěrnost komunikací
(1) Podnikatelé zajišťující veřejné komunikační sítě nebo poskytující veřejně dostupné služby elektronických komunikací jsou povinni zajistit technicky a organizačně důvěrnost zpráv a s nimi spojených provozních a lokalizačních údajů, které se přenášejí prostřednictvím jejich veřejné komunikační sítě a veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Zejména nepřipustí odposlech, ukládání zpráv nebo jiné druhy zachycení nebo sledování zpráv a s nimi spojených údajů osobami jinými, než jsou uživatelé, bez souhlasu dotčených uživatelů, pokud zákon nestanoví jinak.36) To nebrání technickému ukládání údajů, které je nezbytné pro přenos zpráv, aniž by byla dotčena zásada důvěrnosti.

(2) Zprávou se rozumí jakákoli informace, která se vyměňuje nebo přenáší mezi konečným počtem účastníků nebo uživatelů prostřednictvím veřejně dostupné služby elektronických komunikací, s výjimkou informace přenášené jako součást veřejného rozhlasového nebo televizního vysílání sítí elektronických komunikací, nelze-li ji přiřadit k určitelnému účastníkovi nebo uživateli, který tuto informaci přijímá.

(3) Každý, kdo hodlá používat nebo používá sítě elektronických komunikací k ukládání údajů nebo k získávání přístupu k údajům uloženým v koncových zařízeních účastníků nebo uživatelů, je povinen tyto účastníky nebo uživatele předem prokazatelně informovat o rozsahu a účelu jejich zpracování a je povinen nabídnout jim možnost takové zpracování odmítnout. Tato povinnost neplatí pro technické ukládání nebo přístup výhradně pro potřeby přenosu zprávy prostřednictvím sítě elektronických komunikací nebo je-li to nezbytné pro potřeby poskytování služby informační společnosti, která je výslovně vyžádána účastníkem nebo uživatelem.
Snekobra
Profil
Evropska unie vymejšlí samý kraviny.

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit

Kategorie Obsah webu se věnuje otázkám:
  • autorského práva,
  • o čem a jak psát,
  • sociálních sítí.

Upozorňujeme, že názory ajťáků a právníků se mohou dost lišit. Počítejte s tím, že na této diskusi jsou inteligentní lidé s obecným právním rozhledem, můžou vám poradit dle svého nejlepšího vědomí a svědomí, ale nemůžou poskytnout žádnou garanci, že neskončíte za mřížemi. Na opravdové konzultace si pořiďte opravdového právníka.

Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0