Autor Zpráva
Bubák
Profil
Existuje soutěž (trvající několik hodin), během které soutěžící vedou soutěžní deník, pro představu je tam čas a dosažený výkon, takže v podstatě databáze s několika desítkami až stovkami řádků. Soutěžící své soutěžní deníky odesílají na e-mail určený pořadatelem. Deníky pak vyhodnotí pořadatel, pro urychlení práce za pomocí free-ware počítačového programu, který je dostupný i soutěžícím. Po vyhodnocení deníků pořadatelem se v tradičním termínu koná setkání a vyhlášení výsledků soutěže. Krátce po vyhlášení výsledků soutěže pořadatel zveřejní na internetu výsledky a také došlé deníky. Pravidla soutěže zveřejňování deníků vůbec nezmiňují.

Dotazy (záměrně sem nepíši, jaký mám názor):
1. Mohou soutěžící zveřejňovat své deníky na internetu?
2. komu vlastně náleží práva k deníkům, pořadateli, nebo jednotlivým soutěžícím? Je možné, že bude odchylný režim pro vyhodnocené a nevyhodnocené deníky.
3. může pořadatel zveřejnit deníky soutěžících na internetu?

Pokud bude potřeba, přidám další informace.
Amunak
Profil
2) Řekl bych že soutěžícím, takže odpověď na (1) bude ano. Pokud soutěžící pošlou deníky pořadateli, a je zvykem, že pořadatel deníky zveřejní (nebo jejich zpracované výsledky atp.), tak ano, může, protože s tím soutěžící dopředu počítají. Ale záleží hlavně asi na domluvě. Kdyby se pořadatel chtěl krýt, jednoznačně řekne, že pro účast v soutěži je potřeba vést takový deník, který pak soutěžící (pokud nechce být vyloučen) předá pořadateli, a ten ho může dál zpracovat a vystavit výsledky apod. Pak by sice deníky pořád patřily soutěžícím (pořád stejný argument, je to jejich dílo), ale nemohli by jen tak dát deník pořadateli a pak se tvářit, že ho nelegálně zpracoval a zveřejnil, když s tím souhlasili v podmínkách soutěže.

Nejsem právník.
Petr ZZZ
Profil
Bubák:
Pravidla soutěže zveřejňování deníků vůbec nezmiňují.
To je chyba. :-I Zmiňují pravidla zveřejňování výsledků soutěže? Řeší otázku, kdo má právo výsledky zveřejňovat a zda se jedná o právo exklusivní?

Řekl bych, že případný spor nebude jednoduchý a bude se točit minimálně kolem těchto otázek:
1. Je soutěžní deník autorské dílo? (Já myslím, že je.)
2. Kdo je jeho autorem? Pouze soutěžící, pouze pořadatel, nebo je deník dílem autorského kolektivu — soutěžícího a pořadatele, který určil pravidla soutěže a tedy do jisté míry i pravidla tvorby deníku? (Odpovědět na tohle si netroufám; možná bych si troufl, kdybych znal víc podrobností, možná ani potom ne.)

Taky nejsem právník.
Bubák
Profil
Amunak:
Soutěžících je několik desítek a každoročně s novým ročníkem soutěže dochází k mírné obměně soutěžících. Mám za to, že soutěžící se nemají co šťourat, co kde a kdy bylo domluveno, ale vše potřebné se mají dozvědět z propozic, případně z přihlášky. Je hezké, že je něco zvykem, ale některám soutěžícím toto zvykové právo nevyhovuje, zveřejňují své deníky ještě před vyhlášením výsledků pořadatelem. Zkyž jsem se soutěžících zastal, pořadatel mne zdrbnul, že „Soutěžní deník není veřejný deník. soutěžní deník patří pořadateli.“ Přístup pořadatele k pravidlům vystihuje výrok „K vůli komu budem doplňovat? Kvůli nějakýmu Radkovy Hrabůvka ?? Tak to ani náhodou !! Máme důležitější práci než se zaobýrat kde jakým šťouralem.


Petr ZZZ:
1. Myslím si, že nejde o autorské dílo, protože soutěžící jej nevytváří tvůrčím způsobem, cokoliv tvůrčího je v podstatě nepřípustné. Zmíněný deník je v podstatě tabulka, velice podobná této:
http://www.cbpmr.cz/deniky/211.htm
Odkázaný deník je z jiné soutěže, proto je v něm počet spojení řádově nižší.
2. Autorem deníku se soutěžící, případně soutěžící kolektiv, pořadatel v podstatě dělá jen kontrolu a označí případné chybné zápisy (řádky), za ty pak soutěžící nedostane body.
Joker
Profil
Petr ZZZ:
1. Je soutěžní deník autorské dílo? (Já myslím, že je.)
Rozhodně není. Autorské dílo musí být jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora.
Soupis nějakých hodnot vytvořený za účelem jejich evidence není autorské dílo, to by autorské dílo byla každá účtenka z obchodu.

Bubák:
Můj osobní názor je, že se na ně žádná autorská ochrana nevztahuje, nebo alespoň těžko někoho napadne ji vůbec vymáhat.
Určitě nejde o autorské dílo, viz výše.
Teoreticky můžeme uvažovat o tom, že jde o databázi.
V tom případě by práva dost možná měl pořadatel soutěže- §89 autorského zákona:
„Pořizovatel databáze je fyzická nebo právnická osoba, která na svou odpovědnost pořídí databázi, nebo pro kterou tak z jejího podnětu učiní jiná osoba.“

Tj. pokud by soutěžící dělali deníky za účelem účasti v soutěži a z podnětu pořadatele, bude nejspíš práva k celkové databázi mít pořadatel soutěže.
A tak nějak laicky bych očekával, že zároveň soutěžící bude mít práva ke svým vlastním záznamům.
Bubák
Profil
Joker:
Velice děkuji za odpověď
Tj. pokud by soutěžící dělali deníky za účelem účasti v soutěži a z podnětu pořadatele, bude nejspíš práva k celkové databázi mít pořadatel soutěže.
Tohle je jasné, jsou i tací, kteří deníky pořizují vždy, nejen tehdy, když soutěží. Pak je to s podnětem zašmodrchané.
Amunak
Profil
Bubák:
Aha, jako deník jsem si představoval něco jako toto. Pokud jde skutečně jen o vyplňování tabulky, přiklonil bych se k tomu, co psal Joker. Každopádně si myslím, že pokud na tom pořadateli záleží, měl by to do pravidel dopsat. A pokud je běžné psát si deníky i mimo soutěž (tedy deníky nejsou tvořeny výhradně na podnět pořadatele), pak by pořadatel nejspíš nebyl „pořizovatel databáze“ (?).

Ikdyž je to zajímavý případ, není nic jednoduššího, než kdyby to pořadatel jednoznačně určil v pravidlech.
jenikkozak
Profil
Podle mého názoru o autorské dílo nejde, stejně jako podle mě nejde o databázi, která by byla vytvořena pro pořadatele soutěže. Cílem soutěžícího je se dobře umístit, ne spolupracovat na nějakém díle s pořadatelem.
Pokud by šlo o autorské dílo, platil by § 61 autorského zákona:
(1) Je-li dílo autorem vytvořené na základě smlouvy o dílo (dílo vytvořené na objednávku), platí, že autor poskytl licenci k účelu vyplývajícímu ze smlouvy, není-li sjednáno jinak. K užití díla nad rámec takového účelu je objednatel oprávněn pouze na základě licenční smlouvy, nevyplývá-li z tohoto zákona jinak.
(2) Není-li sjednáno jinak, autor může dílo vytvořené na objednávku užít a poskytnout licenci jinému, není-li to v rozporu s oprávněnými zájmy objednatele.
(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 platí obdobně pro dílo vytvořené autorem jako soutěžícím ve veřejné soutěži (soutěžní dílo).

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit

Kategorie Obsah webu se věnuje otázkám:
  • autorského práva,
  • o čem a jak psát,
  • sociálních sítí.

Upozorňujeme, že názory ajťáků a právníků se mohou dost lišit. Počítejte s tím, že na této diskusi jsou inteligentní lidé s obecným právním rozhledem, můžou vám poradit dle svého nejlepšího vědomí a svědomí, ale nemůžou poskytnout žádnou garanci, že neskončíte za mřížemi. Na opravdové konzultace si pořiďte opravdového právníka.

Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0