Autor Zpráva
sitole
Profil
Ahoj, je možné sdílet video na webu pomocí iframe?
Odkazuju na stránku která odkazuje na video soubor..
Tedy formou přehrávače..
Je možné to udělat legálně :)
Jedná se o seriál Doctor Who cz Dabing.
Děkuji

VIZ - http://doctorwho.jirkas.tk/2005/serie-1/01x01.html
STRÁNKY TEPRVE PŘIPRAVUJU :)
LudekBrno
Profil
sitole:
Ano, podle posledních rozhodnutí evropských soudů je legální sdílet video ze zdroje, kde už je veřejně přístupné dokonce i v případě, že v tom zdroji je umístěno nelegálně. Stačilo se podívat o pár řádků níž:
Na veřejný obsah lze odkazovat i bez souhlasu autora
sitole
Profil
Takže moje stránka není nelegální? :)
Myslím tedy videa.. :)
Díky vám moc!
jenikkozak
Profil
sitole:
Odkázané vlákno obsahuje bludy a zbožná přání voličů kontroverzní politické strany. (Vysvětlení napíši do toho vlákna.) S největší pravděpodobností můžeš být souzen za porušování autorského práva, ale také popotahován za porušování pravidel hospodářské soutěže, zřejmě tedy za parazitování na pověsti závodu, výrobku či služeb jiného soutěžitele. To s výkladem autorského práva nijak nesouvisí a řeší se zvlášť.

Dovolím si uvést z občanského zákoníku několik citací, které se tě budou patrně týkat:
§ 636
(1) Právo na náhradu škody nebo jiné újmy se promlčí nejpozději za deset let ode dne, kdy škoda nebo újma vznikla.
(2) Byla-li škoda nebo újma způsobena úmyslně, promlčí se právo na její náhradu nejpozději za patnáct let ode dne, kdy škoda nebo újma vznikla. To platí i v případě vzniku škody nebo újmy porušením povinnosti v důsledku úplatkářství spočívajícího v nabídce, slibu nebo dání úplatku jiným než poškozeným nebo v přímém či nepřímém vyžádání úplatku od poškozeného.


§ 2976
Základní ustanovení
(1) Kdo se dostane v hospodářském styku do rozporu s dobrými mravy soutěže jednáním způsobilým přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům, dopustí se nekalé soutěže. Nekalá soutěž se zakazuje.
(2) Nekalou soutěží podle odstavce 1 je zejména
a) klamavá reklama,
b) klamavé označování zboží a služeb,
c) vyvolání nebezpečí záměny,
d) parazitování na pověsti závodu, výrobku či služeb jiného soutěžitele
[...]


㤠2982
Parazitování na pověsti
Parazitováním je zneužití pověsti závodu, výrobku nebo služby jiného soutěžitele umožňující získat pro výsledky vlastního nebo cizího podnikání prospěch, jehož by soutěžitel jinak nedosáhl.


Upozorňuji, že přestože většinu právních otázek, ke kterým se zde na Diskusi vyjadřuji, konzultuji s právníkem, sám právní vzdělání nemám. Důrazně doporučuji se v takových případech neobracet na IT specialisty, ale na právníky. Ideálně na toho, který tě bude v případném sporu zastupovat.

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit

Kategorie Obsah webu se věnuje otázkám:
  • autorského práva,
  • o čem a jak psát,
  • sociálních sítí.

Upozorňujeme, že názory ajťáků a právníků se mohou dost lišit. Počítejte s tím, že na této diskusi jsou inteligentní lidé s obecným právním rozhledem, můžou vám poradit dle svého nejlepšího vědomí a svědomí, ale nemůžou poskytnout žádnou garanci, že neskončíte za mřížemi. Na opravdové konzultace si pořiďte opravdového právníka.

Odkud se sem odkazuje


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0