Autor Zpráva
michalhromas
Profil
V USA autorské právo chrání projev myšlenky, ne myšlenku samotnou - ve světě webdesignu to znamená, že mohu legálně kompletně okopírovat design webu (např. templatu), pokud si kód, kterým toho docílím, napišu od základu sám. Jak je to ale v ČR?

Na serveru epravo.cz jsem našel tohle:

"Pro pochopení právního rámce tvorby webových stránek by bylo vhodné uvědomit si, že webová stránka se skládá ze dvou hlavích složek: digitálního obsahu tvořeného zvláště textem, grafikou, videoklipy, hudbou atp., zahrnujícího celou řadu předmětů práv k duševnímu vlastnictví; digitální obsah je představován prostřednictvím počítačového programu.

Webová stránka sama o sobě je schopna být předmětem autorskoprávní ochrany, pokud je výsledkem tvořivé duševní činnosti autora. Lze pak uvažovat o díle souborném jako souboru nezávislých děl nebo jiných prvků, kdy způsob výběru nebo uspořádání obsahu je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora (sem lze přiřadit i tzv. databáze ve smyslu autorského zákona) nebo jako dílo kolektivní, na jehož tvorbě se podílí více autorů a pod vedením fyzické nebo právnické osoby, pod jejímž jménem je uváděno na veřejnost, přičemž jednotlivé příspěvky nejsou schopny samostatného užití.

Webové stránky mají vstupní, tzv. domovskou stránku („home page“) s odkazy (hyperlinky) na propojené webové stránky. Autorskoprávní ochrany požívají jak tyto jednotlivé webové stránky tak i jejich celek, protože autorské právo se vztahuje nejenom na dílo dokončené, ale i na jeho jednotlivé vývojové fáze a části.

Z výše uvedeného vyplývá, že pro smluvní tvorbu webových stránek je podstatné, aby jejich vnější vzhled („design“), tj. co uživatel vidí na svém monitoru, byl jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora. Případné nesplnění podmínek autorskoprávní ochrany je předmětem dokazování, platí domněnka autorskoprávní originality. Zde je nutno upozornit, že autorskoprávní ochrana webové stránky jako autorského díla se vztahuje na způsob vyjádření díla, na tvořivé upořádání jejího obsahu, nikoli na obsah samotný."

Znamená to tedy, že v ČR je autorským právem chráněn i samotný design?
Taurus
Profil
Než se objeví právník, vložím do toho otázku. Kdyby někdo do obalu od Kofily dal něco jiného, nebylo by to náhodou parazitování na značce? Přijde mi dost špatný nápad okopírovat něčí vizuál, který pravděpodobně vyplývá z CI a nasadit to na něco svého. Minimálně to nedává smysl a ani to není etický. Doufám, že to není ani legální. Mluvím o očividné kopii, ne inspiraci v odůvodnitelné míře nebo nějakém obecném vzhledu.
Chamurappi
Profil
Reaguji na Taura:
Doufám, že to není ani legální.
Myslím, že bude hrát důležitou roli, jestli si běžný pozorovatel může dílo na první pohled splést s originálem. Bude tedy rozhodující i širší kontext.
(Ale tahle moje úvaha možná nespadá do autorských práv…)


Reaguji na michalhromase:
ve světě webdesignu to znamená, že mohu legálně kompletně okopírovat design webu (např. templatu), pokud si kód, kterým toho docílím, napišu od základu sám
To mi přijde jako špatná interpretace zjednodušeného pravidla.
Podle mě platí vesměs všude v civilizovaném světě, že autorské právo chrání provedení díla a ne jeho myšlenku* – což ale zdaleka neznamená, že jde design zkopírovat. Protože hranice mezi myšlenkou a provedením podle mě nebude úplně ostrá. Rozhodně nebude technokraticky posazená doprostřed mezi kód a finální vzhled – ani u nás, ani v USA.
*) Na ochranu myšlenky jsou potom patenty.

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit

Kategorie Obsah webu se věnuje otázkám:
  • autorského práva,
  • o čem a jak psát,
  • sociálních sítí.

Upozorňujeme, že názory ajťáků a právníků se mohou dost lišit. Počítejte s tím, že na této diskusi jsou inteligentní lidé s obecným právním rozhledem, můžou vám poradit dle svého nejlepšího vědomí a svědomí, ale nemůžou poskytnout žádnou garanci, že neskončíte za mřížemi. Na opravdové konzultace si pořiďte opravdového právníka.

Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0