Autor Zpráva
kovy
Profil *
Dobrý den,
měl sem v plánu udělat web s filmy online, ale postupným sledováním konkurence jsem zjistil, že ČPUFILM , postupně kontaktuje admini nebo poskytovatele freehostingu kvůli porušení autorského zákona.A tak se postupně všechny stránky s online filmy ruší a ruší . Na webu je sice napsaná definice "Videa ,mp3 atd , které stahujete z tohoto webu nejsou uloženy na tomto serveru..... a tak dále " , ale zákon udáva to, že i pouhé šiření linku na nelegální obsah je trestné! Tak co teda takový portál megavideo.com? Je tam mnoho filmů online a zdarma! A co třeba mp3s.nadruhou.net? Také mp3 a odkazují na jiný server! .... Nevíte někdo o tom více??
yellow
Profil
Jestli se nepletu, odkazy na nelegální multimédia a stahování nelegálních multimedií je (zatím) OK.
Takže pokud bys dal film na nějakej server, odtud bys ho na tvé www načítal, tak by zákon porušoval jen ten server, kde by byl fyzicky ten film.
Morasino
Profil
yellow
Neni to tak, treba mp3s napomaha k tresnemu cinu rozsirovani nelegalnich mp3jek.
kovy
Profil *
No film uložený na megavideo.com dá admin na svoje stránky , dá ho ve formě "Embed: (něco jako youtube) " , tak tím porušuje podle české protipirátské unie zákon !


"" úryvek ""

Na webu jsou publikovany stranky, jejichz autori ke skode nositelu prav k
audiovizualnim dilum a zvukove obrazovym zaznamum umoznuji spoustet a
prohlizet soubory obsahujici neopravnene rozmnozeniny audiovizualnich
del, ktere byly na verejnou pocitacovou sit internet umisteny bez
souhlasu nositelu prav zastoupenych Ceskou protipiratskou unii. Timto
svym jednanim se primo dopousteji neopravneneho uziti dila jeho
sdelovanim verejnosti podle 12 odst. 4 pism. f), 18, 71 odst. 2
pism. g), 76 odst. 2 pism. e) a 80 odst. 2 pism. e) zakona c.
121/2000 Sb., autorskeho zakona a zpusobuji tak zastoupenym poskozenym
skodu. Jejich protipravni jednani spocivajici v porusovani autorskeho
prava a prav souvisejicich s pravem autorskym je zpusobile naplnit
znaky skutkove podstaty trestneho cinu porusovani autorskych prav,
prav souvisejicich s pravem autorskym a prav k databazi podle 152
zak. c. 140/1961 Sb., trestniho zakona, za nejz hrozi trest odneti
svobody az na dve leta, penezity trest do peti milionu korun a trest
propadnuti veci. Trestni sazba trestu odneti svobody se zvysuje na
sest mesicu az pet let v pripadech, kdy pachatel ziska cinem znacny
prospech, nebo se dopusti takoveho cinu ve znacnem rozsahu.

Laicky a pocitacovou verejnosti tradovany pravni omyl, ze pravo
uzivatel neporusuje v pripade, kdy pouze" zobrazuje obsah umisteny
jinde na internetu a pripadne i jinou osobou, jej z odpovednosti za
poruseni autorskeho prava ani z trestnepravni odpovednosti nevyvinuje.
"Za zasah do vylucneho autorskeho prava je potreba povazovat jakekoli
zpristupneni dila verejnosti zpusobem, ze kdokoli k nemu muze mit
pristup na miste a v case podle vlastni volby, tj. i prostrednictvim
pouheho linku" nezavisle na vlastnictvi ci uzivani rozmnozeniny dila,
ktera je prostrednictvim linku zpristupnena (tzn. zpristupneni jako
tzv. mirror downloading ci embedded link). V tomto ohledu se jedna o
dalsi uziti dila, ke kteremu je zasadne nutny souhlas majitele
autorskeho prava k zpristupnenemu dilu." (viz Autorsky zakon: komentar
/ Ivo Telec, Pavel Tuma, 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007, strana 228).
S ohledem na vyse uvedene je zrejme, ze k neopravnenemu uziti dila
nepochybne dochazi i v pripade provozovani sluzby typu video index
site", ktereho se autori na vyse uvedenych strankach dopousteji, nebot
zde pomoci tzv. embeddingu zpristupnuji soubory umistene na internet
bez souhlasu nositelu prav a umoznuji tak jejich prehrani primo v okne
prohlizece.

Svym protipravnim jednanim se zaroven podileji na protipravnich
aktivitach dalsich osob a zvysuji tak skodu zpusobenou tretimi osobami
porusovanim prava autorskeho a prav souvisejicich s pravem autorskym
na rozmnozovani v rozporu s 12 odst. 4 pism. a), 13, 71 odst. 2
pism. c), 76 odst. 2 pism. a) a 80 odst. 2 pism. a) aut. zak. a na
sdelovani verejnosti podle 12 odst. 4 pism. f), 18, 71 odst. 2
pism. g), 76 odst. 2 pism. e) a 80 odst. 2 pism. e) aut. zak.
Zaroven timto porusuji obecnou prevencni povinnost dle 415 zak. c.
40/1964 Sb., obcanskeho zakoniku a jsou proto odpovedni za skodu,
kterou tak spolecne s tretimi osobami zpusobuji. Na zaklade ustanoveni
438 odst. 1 obc. zak. pritom za takto zpusobenou skodu odpovidaji
spolecne a nerozdilne. Poskozeny, ktery se muze domahat nahrady
zpusobene skody po kteremkoli z odpovednych, proto muze zadat nahradu
cele zpusobene skody. Jejich protipravni jednani ve vztahu k jednani
tretich osob je dale zpusobile naplnit znaky skutkove podstaty
trestneho cinu ucastenstvi na trestnem cinu porusovani autorskych
prav, prav souvisejicich s pravem autorskym a prav k databazi podle
10 odst. 1 pism. c), 152 zak. c. 140/1961 Sb., trestniho zakona.

"" úryvek ""


mno takže nwm jak by to šlo .. ???!!!
yellow
Profil
Morasino: Nevím jakou www myslíš, já se teď kouknul na http://mp3s.cz/ a oni NEPORUŠUJÍ žádné zákony, dávají odkaz a přehrávají mp3, které nejsou na jejim serveru. Zákona porušuje jen ten, odkud ty mp3 tahají!!!

EDIT: kovy: schvalně si teda přečtu ty zakony, ktere maš ve tvem příspěvku
kovy
Profil *
j je to jeden uryvek( vetsina ) z dopisu
Miloš
Profil
http://www.pc-help.cz/viewtopic.php?f=45&t=28045
yellow
Profil
Pročetl jsem si autorský zákon 121/2000 Sb. (celý), trestní zákon 140/1961 Sb. (§ 152) a občanský zákoník 40/1964 Sb. (§ 415).


Uvedu příklad.
Někdo jde na http://mp3s.cz/ a přehraje si mp3 a taky si ji stáhne.
Mp3 jsou stahovány k uživateli ze serverů mimo http://mp3s.cz/
K přehrávání používá http://mp3s.cz/ program JW MP player. Uživatel pro přehrání nejprve musí kliknout na tlačítko play (trojuhelník).

Vemu to jen čistě z trestní odpovědnosti majitele http://mp3s.cz/

---------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------

Důležité jsou tyto §

Autorský zákon 121/2000 - § 12 Právo dílo užít

(4) Právem dílo užít je
a) právo na rozmnožování díla (§ 13),
f) právo na sdělování díla veřejnosti (§ 18)
Bod F má další podbody, které s naším příkladem nesouvisí

Autorský zákon 121/2000 § 13 Rozmnožování

(1) Rozmnožováním díla se rozumí zhotovování dočasných nebo trvalých, přímých nebo nepřímých rozmnoženin díla, a to jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě, za účelem zpřístupňování díla prostřednictvím těchto rozmnoženin.
(2) Dílo se rozmnožuje zejména ve formě rozmnoženiny tiskové, fotografické, zvukové, obrazové nebo zvukově obrazové, stavbou architektonického díla nebo ve formě jiné trojrozměrné rozmnoženiny anebo ve formě elektronické zahrnující vyjádření analogové i digitální.

V tomto ohledu http://mp3s.cz/ nic neporušuje. Netřeba vysvětlovat.

Autorský zákon 121/2000 § 18 Sdělování veřejnosti - Obecná ustanovení

(1) Sdělováním díla veřejnosti se rozumí zpřístupňování díla v nehmotné podobě, živě nebo ze záznamu, po drátě nebo bezdrátově.
(2) Sdělováním díla veřejnosti podle odstavce 1 je také zpřístupňování díla způsobem, že kdokoli může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby zejména počítačovou nebo obdobnou sítí.
(3) Sdělováním díla veřejnosti není pouhé provozování zařízení umožňujícího nebo zajišťujícího takové sdělování.

V tomto ohledu http://mp3s.cz/ nic neporušuje. MP3 zpřístupňují servery, na kterých jsou mp3, a na které http://mp3s.cz/ má jen odkazy ve svém kódu. Bod 3 umožňuje podle mě mít na http://mp3s.cz/ i program, který umožňuje případné přehrávání mp3, což ale neznamená, že je možné http://mp3s.cz/ z porušování sdělování veřejnosti vinit.

Trestní zákon 140/1961 § 152 Porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi

(1) Kdo neoprávněně zasáhne do zákonem chráněných práv k autorskému dílu, uměleckému výkonu, zvukovému či zvukově obrazovému záznamu, rozhlasovému nebo televiznímu vysílání nebo databázi, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty bude pachatel potrestán,
a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 značný prospěch, nebo
b) dopustí-li se takového činu ve značném rozsahu.

http://mp3s.cz/ žádné autorského práva neporušuje

Občanský zákoník 40/1964 § 415

Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí.

Tu vidím asi jediný zádrhel. Pokud má http://mp3s.cz/ statistiky, tak si musí být vědoma toho, že dochází k porušování autorského práva. Pokud tam žádné statistiky nebudou a pokud bude (no ale asi ani nemusí, každý by přece měl znát zákon) u písniček nějaký text:
"Pokud si člověk přehraje nebo stáhne mp3 bude učastníkem porušení autorského práva", tak by mělo být všechno OK a legální.

Toď můj laickej názor.

---------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------

Ještě poznámka:

"Laicky a pocitacovou verejnosti tradovany pravni omyl, ze pravo uzivatel neporusuje v pripade, kdy pouze" zobrazuje obsah umisteny jinde na internetu a pripadne i jinou osobou, jej z odpovednosti za
poruseni autorskeho prava ani z trestnepravni odpovednosti nevyvinuje. "Za zasah do vylucneho autorskeho prava je potreba povazovat jakekoli zpristupneni dila verejnosti zpusobem, ze kdokoli k nemu muze mit pristup na miste a v case podle vlastni volby, tj. i prostrednictvim pouheho linku" nezavisle na vlastnictvi ci uzivani rozmnozeniny dila, ktera je prostrednictvim linku zpristupnena "

JE TOTALNÍ HOVADINA...

Schválně bych chtěl vědět, kde to má oporu v autorském zákoně.

---------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------

Jsem laik, ale stejně jako právník můžu mít svůj názor.

Yellow
yellow
Profil
Ještě bych doplnil, pokud by tam byli statistiky, tak by bylo dobrý zajít na policii s oznámením, že se z těch serverů, kde jsou mp3, stahují a přehrávají ty mp3.
V takovém případě by se mělo vyhnout možnému stíhání za 40/1964 § 415
:-)
yellow
Profil
kovy: Napsal jsi: "ale zákon udáva to , že i pouhé šiření linku na nelegální obsah je trestné"

To nikde v zákoně není!!!
Miloš
Profil
yellow
pouhé šiření linku na nelegální obsah je trestné" … To nikde v zákoně není!!!
Viz výše uvedený odkaz http://www.pc-help.cz/viewtopic.php?f=45&t=28045 – a tam hned první odkaz http://projekt24.cz/ – výzva České protipirátské unie:

CITACE:
V této souvislosti vás upozorňujeme, že laickou a počítačovou veřejností tradovaný právní omyl, že právo neporušujete v případě, kdy „pouze“ zobrazujete obsah umístěný jinde na internetu a případně i jinou osobou, vás z odpovědnosti za porušení autorského práva ani z trestněprávní odpovědnosti nevyviňuje. [i]Za zásah do výlučného autorského práva je potřeba považovat ajkékoli zpřístupnění díla veřejnosti způsobem, že kdokoli k němu může mít přístup na místě a v čase podle vlastní volby, tj. i prostřednictvím pouhého „linku“ nezávisle na vlastnictví či užívání rozmnoženiny díla, která je prostřednictvím linku zpřístupněna (tzn. zpřístupnění jako tzv. mirror downloading či embedded link). V tomto ohledu se jedná o další užití díla, ke kterému je zásadně nutný souhlas majitele autorského práva k zpřístupněnému dílu. (Viz Telec, Ivo, Autorský zákon: komentář / Ivo Telec, Pavel Tůma, 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007, strana 228)
yellow
Profil
Miloš: To není citace AUTORSKÉHO ZÁKONA, to je citace zavádějícího právního výkladu někoho, kdo si vykládá zákon podle sebe. Ukaž mi v autorském zákoně, o co je opřena tato citace!!!

http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb00121&cd=76&typ=r

Zde máš autorský zákon a najdi mi tam z čeho oni vycházejí???????
yellow
Profil
http://www.uk-mba.cz/lektori/telec/

Se nedivím, pro něho je to dobrej džop .-)

Když mu věříš...

A jak jsem psal, je to jen výklad, můj výklad je jiný... A rozhodně nezávislejší než jeho, nemám z toho ani korunu :-)
kovy
Profil *
se podívejte sem : http://img.ic.cz/banreason/fotovz.ic.cz.txt
yellow
Profil
kovy: A co s tím odkazem??? To není zákon!!! Vypiš mi tu a zdůvodni z a autorského zákona co tím porušují! Přečti si autorský zákon...
http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb00121&cd=76&typ=r
luk
Profil *
samozřejmě že je nelegální i pouhé vkládáňí linků či embed obsahu na servery. Chvíli tu byla díra, Že to nebylo zákonem ošetřeno - proto takový boom s těmito servery, ovšem dnes už to ošetřeno je. Kdo takto činí tak činí protizákonně - může mu to vyjít, ale taky se mu to může šeredně vymstít.

Cituji:
porušení autorského
práva na sdělování díla veřejnosti podle § 12 odst. 4 písm. f), § 18, § 71 odst.
2 písm. g), § 76 odst. 2 písm. e) a § 80 odst. 2 písm. e) autorského zákona. V souladu
s platnou právní úpravou a výkladem, zde cituji z Autorského zákona: komentář / Ivo
Telec, Pavel Tůma, 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007, strana 228: "Za zásah do výlučného
autorského práva je potřeba považovat jakékoli zpřístupnění díla veřejnosti způsobem,
že kdokoli k němu může mít přístup na místě a v čase podle vlastní volby, tj. i prostřednictvím
pouhého ‚linku‘ nezávisle na vlastnictví či užívání rozmnoženiny díla, která je prostřednictvím
linku zpřístupněna (tzn. zpřístupnění jako tzv. mirror downloading či embedded link).
V tomto ohledu se jedná o další užití díla, ke kterému je zásadně nutný souhlas majitele
autorského práva k zpřístupněnému dílu." Obdobné platí i o framingu, který je také
protiprávní.
Miloš
Profil
luk
Výborně – po 5 měsících, kdy tohle vlákno v poklidu spalo, přijdeš s „objevem“ ocitovat nám tu moji vlastní citaci, která není citací zákona, nýbrž citací výkladu zákona, kterýžto výklad byl dále označen za neodůvodnitelný blábol.

Příště, než něco napíšeš, se podívej, jestli je vlákno ještě aktuální, a nezapomeň si přečíst předchozí příspěvky – mohlo by se ti zase stát, že opisuješ něco, co tu už bylo.
Bubák
Profil
Ředitelka české IFPI Petra Žikovská odpovídá http://www.cdr.cz/a/23496

Výňatek (z bodu 2):
Z výše uvedeného ustanovení pak část odborné veřejnosti vyvozuje, že i stažení díla z nelegálního zdroje, byť pro osobní potřebu, může být nezákonné.

Srozumitelně řečeno, ani odborná veřejnost nemá jednotný názor.
Miloš
Profil
Bubák
To teda nestačím zírat:
pokud takové užití díla není v rozporu s běžným způsobem užití díla a ani jím nejsou nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora
Stahování díla přece není jeho užití – užití díla je to, že si ho poslechnu (audio), resp. že se na něj podívám (video), neboli dělám s ním právě to, co je běžným způsobem jeho užití, neboli běžně ho užívám.
A formulace „nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora“– jako by byly někdy dotčeny přiměřeně… Co to je? To je snad stejně vágní formulace, jako „větší než malé množství“. Jestli jsou někde zájmy autora opravdu nepřiměřeně dotýkány, pak ze strany nenažraných vydavatelství, která A/V díla neúměrně předražují – nyní zejména audio (jak je možné, že velké množství filmů koupím za cenu do 50 korun a denně vychází několik takových titulů, zatímco audioCD za takovou cenu seženu leda v bazaru…).
A krom toho výraz nelegální zdroj je navíc do jisté míry diskutabilní – nacházejí-li se takové zdroje mimo území ČR (což většina serverů, na nichž je takový obsah uložen, bude), nepodléhají českému právu a tudíž nechápu, jak je možné vůbec posuzovat jejich legalitu.
Miloš
Profil
Jo a krom toho – nic to nemění na tom, že lukův příspěvek je redundantní. (Ale to není na tvoji hlavu, Bubáku.)
ninja
Profil
Yellow a dlasi tu snad uz dostatecne ozrejmili, ze vyklad BSA a dalsich svazu autoru a vydavatelu autorskych del nemuze byt bran jako nestranny. Dulezite je ze zatim zadny soud v takoveto kauze nevydal rozhodnuti, tudiz na finalni posouzeni musime stale cekat.

Nazor ze samotny odkaz je nelegalni z duvodu nezakaneho sdelovani verejnosti nemuze obstat. Pokud by takovy odkaz vedl pres sluzbu goto.com, jdem.cz atd. (tedy neprimy odkaz), pak by zakon porusoval cely internet, protoze neprimo kazdy odkazuje na kazdeho.
habendorf
Profil
Pokud dám někde nějaký odkaz, je to jako bych říkal "támhle je tohle". Stejně jako když řeknu "nádraží je za rohem" nebo "hele Deméter, támhle má někdo složený pěkný měděný okapy". Poskytuji jen informaci a jak s ní dotyčný naloží, je mimo oblast mojí ovlivnitelnosti a tudíž i zodpovědnosti.
Můj názor.
Chamurappi
Profil
Reaguji na ninju:
protoze neprimo kazdy odkazuje na kazdeho
A i u přímého odkazu je jen obtížně prokazatelné, že v době odkázání vedl na nelegální obsah a že ten, kdo odkázal, o nelegálnosti tamního obsahu věděl. Pasivní sosal filmů přeci nemůže vědět, že služby typu Rapidshare nemají uzavřenou licenční smlouvu s držiteli práv.

Ještě mě teď napadá, že neprokazatelnost/postižitelnost a zákonnost jsou dvě různé věci. Zdravý selský rozum mi našeptává, že vědomé odkázání na nelegální obsah bude asi též nezákonné.
Miloš
Profil
Tak jsem nad tím dneska ještě přemýšlel, jmenovitě nad žvatláním ředitelky české IFPI:
že ustanovení § 30 lze uplatnit pouze tehdy, pokud takové užití díla není v rozporu s běžným způsobem užití díla a ani jím nejsou nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora“.

Konkrétně se musím pozastavit nad dvěma slovy výše uvedené citace:
1) autor
2) nepřiměřeně

1) Autor je především ten, kdo dílo napsal (skladatel, scénárista); do jisté míry snad ještě můžeme za autora považovat interpreta (zejména hraje-li skupina vlastní písničky), ale vydavatel není autor.

2a) Jestliže autor dostane od vydavatele nakrásně 20 % z ceny prodaného alba (a to asi převelice nadsazuji, protože před pár lety to podle slov kamaráda, který v té době vydal desku, nebylo ani 10 %), cenu budeme uvažovat Kč 300,– a počet alb, která mám od jednotlivého interpreta, dejmetomu 10, pak bych měl autorovi – v případě, že bych si ta alba koupil – zaplatit 300 * 10 / 5 = Kč 600,– a protože alba málokdy pálím jako audio CD, nýbrž většinou je uchovávám jako MP3, pak to bude ještě míň.
Je to hodně? Není to hodně? Je to přiměřené?

2b) Čímž se dostávám k nejasnosti samého slova „přiměřeně“ – přiměřeně čemu?
Jestliže nemáme s čím poměřovat míru přiměřenosti, nedá se o přiměřenosti vůbec mluvit. Připomíná mi tu scénu z filmu „Byl jednou jeden král“, ve které Jan Werich s Vlastou Burianem přidávají do těsta jednotlivé přísady a jejich množství definují slovem „přiměřeně“. Není-li možnost srovnání, je slovo přiměřeně použíto nesprávně; namísto (taktéž vágního) umírněně.

Například u „(ne)přiměřené obrany“, kdy se jedná o její (ne)přiměřenost (neadekvátnost) útoku (respektive hrozbě), má ono slovo relevanci, ale čemu má být properuna (ne)přiměřené dotčení oprávněných zájmů autora? Autorovým příjmům? Mým příjmům? Touze vydavatelství vyždímat z autora i z kupujícího co nejvíc peněz? Mé touze vlastnit ono dílo? Globálnímu oteplování? Hmotnosti exprezidentova psa? Janu Tleskačovi?
habendorf
Profil
Miloš
Hmotnosti exprezidentova psa?

Možná hmotnosti expremiérova Kočky.
Railbot
Profil
Pokud mohu přispět svou trochou znalostí do mlýna, kdysi jsem se menší měrou podílel na rozchození hledání mp3 na Centru a tam tohle samozřejmě po právní stránce řešili a došlo se k závěru, že odkaz ke stažení mp3 na jiném serveru je v pořádku, ale na doporučení advokáta se na web ještě umístila jakási hláška s upozorněním. Toť vše.
ninja
Profil
Miloš: tve uvahy jsou sice hezke, ale uplne zbytecne. Na tve otazky odpovida autorsky zakonik (1) a obecna pravni nauka (2).
Miloš
Profil
ninja
A jak, prosím odpovídají? Že mohu? Že nemohu? Když se v tom ani právníci neshodnou?
Říká se tam někde, že je autorem ten, kdo autorem není?
Odpovědí mi i na to, k čemu se přiměřuje dotčení oprávněných zájmů autora?
ninja
Profil
Miloš: Cetl jsi ten zakon? Nevidel jsi pasaze "Práva související s právem autorským"? Ano, majetkova autorska prava muze vykonavat i jina osoba nez skutecny autor. A co je "primerenost", jak se zjistuje a posozuje najdes v nejake ucebnici teorie prava.
zepo
Profil *
Ona i paní ředitelka protipirátské unie musí z něčeho žít,a toto není příliš pracný spůsob.Naštěstí svět(internet)je velikýa ne všude jsou tak malicherní.Až si probere,z čeho jsou filmy financovány,a odkud filmoví sponzoři berou peníze ve státě,kde daňový poplatník odevzdá více než 50 % příjmu na různých daních,snad se alespoň doma soukromě zastydí.

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit

Kategorie Obsah webu se věnuje otázkám:
  • autorského práva,
  • o čem a jak psát,
  • sociálních sítí.

Upozorňujeme, že názory ajťáků a právníků se mohou dost lišit. Počítejte s tím, že na této diskusi jsou inteligentní lidé s obecným právním rozhledem, můžou vám poradit dle svého nejlepšího vědomí a svědomí, ale nemůžou poskytnout žádnou garanci, že neskončíte za mřížemi. Na opravdové konzultace si pořiďte opravdového právníka.

Odkud se sem odkazuje


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0