Autor Zpráva
Petr ZZZ
Profil
Hlásí se spousta zájemců, ale někteří jistě kvalifikovaní se nehlásí; viz vlákno Kurz PHP pre začiatočníkov (prosím aby reagovali aj majstri). Navrhuji strukturu péče o projekt, která by využila lidský potenciál jak znalců PHP, tak lidí schopných psát či šéfovat:

1. Cíl projektu a péče o projekt

a) Cílem projektu je vytvoření české učebnice programovacího jazyka PHP.
b) Péče o projekt se odehrává na třech rovinách: vedení, autorský tým, redakce.
c) Členové vedení a redakce nemusí být zběhlí v PHP, členové autorského týmu ano.

2. Vedení

a) Vedení rozvíjí vizi projektu, řídí s tím spojené dění a činí důležitá rozhodnutí, jako je přijetí do nebo vyloučení z vedení, autorského anebo redakčního týmu.
b) Vedení rozhoduje do 7 dnů nadpoloviční většinou účastníků hlasování; není-li uvedeno jinak, mají členové vedení právo veta. Hlasuje-li se o vyloučení člena některé z rovin (vedení, autoři, redakce), tento člen právo veta nemá.
c) Členové vedení mohou i po skončení editační lhůty (viz bod 4c) články doplňovat a opravovat drobné chyby.

3. Autorský tým

a) Autoři píší články na téma, o které se přihlásí a se kterým vedení souhlasí.
b) Konkrétní článek může mít jediného autora, nebo hlavního autora a koautory, nebo může být dílem kolektivu bez rozlišování podílu jednotlivých koautorů. Na žádost člena autorského týmu nebo vedení rozhoduje vedení o formě autorství, a sice na základě porovnání původní a konečné verze článku; rozhoduje nadpoloviční většinou, bez práva veta jednotlivce, do týdne od uplynutí editační lhůty (viz bod 4c).
c) Kdokoli může do měsíce od uplynutí editační lhůty žádat odstranění svého jména jako (ko)autora, není-li ochoten se s konečnou verzí ztotožnit.

4. Tvorba článků, editace

a) Autoři píší pečlivě a nespoléhají se na to, že kolegové nebo redakce opraví veškeré chyby z nedbalosti.
b) Členové autorského týmu mohou články kolegů během editační lhůty volně editovat.
c) Editační lhůta začíná zveřejněním první verze článku a končí na podnět člena vedení nebo autorského týmu, jakmile je podnět odsouhlasen nadpoloviční většinou autorského týmu a není-li vetován členem vedení nebo autorského týmu.

5. Redakce

Členové redakce dohlíží především na gramatiku, pravopis, sloh a didaktickou kvalitu článků. Během editační lhůty (ve smyslu bodu 4c) upravují články v případě potřeby, a to dle vlastního uvážení buď přímo, nebo formou otázek či návrhů.

6. Kdokoli se zájmem o spolupráci

Navrhovat může kdokoli včetně nečlenů cokoli, co je v souladu se zdravým rozumem. Vedení rozhoduje v případě potřeby o zdravém rozumu.

7. Licence

Viz Jokerův návrh — Učebnice PHP: Licence

8. Obecně

Načrtnutá pravidla s výjimkou bodu 7 jsou formálně nezávazná, jejich vymáhání právní cestou je vyloučeno.

Nějak se musí začít, takže navrhuji tato jména:

Vedení: Joker, Alphard, Majkl578, Jan Tvrdík, Yuhů, Str4wberry, Chamurappi, Kajman, Mistr, panther, Davex, ...

Autorský tým: Joker, Alphard, Majkl578, Jan Tvrdík, Yuhů, Str4wberry, Kajman, Mistr, Davex, Tori, Keeehi, Nox, nightfish, DoubleThink, Someone, Again, Darker, ...

Redakce: Chamurappi, Yuhů, Taurus, Plaváček, Petr ZZZ, ...

Jmenovaní jsou členy od okamžiku, kdy s návrhem souhlasí (tím je vyřešena i okolnost, že někteří ze zde navržených se do diskuse o projektu zatím nezapojili).

Asi mi dvakrát nepřísluší navrhovat personální obsazení projektu na téma, o kterém nic nevím, ale někdo to navrhnout musí, ten proces by měl být transparentní a v případě vedení navrhuji prostě moderátory s právy v sekci PHP plus Honzu Tvrdíka. Ten projekt nějaký řád potřebuje a myslím, že vedení by mělo sestávat z více lidí.

Takže to prosím berte jako podklad k diskuzi. Ptejte se a kritizujte, doplňujte a především navrhujte další jména jako členy týmu, s vědomím toho, že někteří potenciální účastníci se do toho sami od sebe nemusí hrnout, na pozvání ale třeba kývnou a můžou být pro věc velkým přínosem.

Související vlákna:
Kurz PHP pre začiatočníkov (prosím aby reagovali aj majstri)
Nový web o PHP – shrnutí diskuse o obsahu
Učebnice PHP: Licence
Učebnice PHP: Tvorba obsahu
Učebnice PHP: Redakční systém
Učebnice PHP: Coding standards
panther
Profil
Petr ZZZ:
Autorský tým: ... panther ...“
panther se bohužel psaní článků nezúčastní (což neznamená, že si je rád nepřečte a nezpřipomínkuje) - nemá dostatek času a tvůrčího potenciálu.
jenikkozak
Profil
Petr ZZZ:
Mne prosím z autorského týmu vyškrtni. Ne že bych nebyl ochoten pomoci, ovšem mé cca osmileté používání PHP nestačí k tomu, abych byl schopen říct, že dané řešení je nejvhodnější, že je nejvýhodnější (existuje jistě spousta cest, o kterých vůbec nevím) na všech konfiguracích (tj. nejen na strojích, které používám) a ve všech verzích PHP.
Joker
Profil
Petr ZZZ:
Nic ve zlém, ale můj přístup počkat kdo se přihlásí a případně odfiltrovat ty kdo na to nemají mi přijde lepší, než rozdělit lidem funkce a pak čekat, jestli s tím vůbec souhlasí :-)
Taky situace začíná být trochu schizofrenní, protože autorský tým se dává dohromady i v Učebnice PHP: Tvorba obsahu

Podle mého názoru je potřeba:
• Spíš než „vedení“ bych momentálně řekl „koordinátor“; Někdo, kdo to bude postrkovat, rozjíždět diskuse, sledovat k čemu se kde došlo a pak to dávat dohromady. Zatím to dělám převážně já. Jestli bude vedení potřeba později, možná bude nejlepší sestavit nejdřív autorský tým a z něj pak vybrat vedení.
• Autoři: Tady spíš jde o to, kdo se přihlásí a bude mít čas a chuť, než někoho „nominovat“.
• Lidi co budou ty články číst a připomínkovat: Kdokoliv, kdo má potřebné znalosti.
• Člověk nebo lidi, kteří budou vyvíjet software, na kterém to poběží: To bude výsledkem vlákna Učebnice PHP: Redakční systém
Petr ZZZ
Profil
panther, jenikkozak: OK, aktualizováno.

Joker:
Přemýšlím, zda mi titulek vystihuje podstatu zakládajícího příspěvku... :) Je to zároveň návrh jakýchsi pravidel, která by mimo jiné zajistila širší bázi při rozhodování o tom, kdo bude v autorském týmu.

Rekrutovat vedení projektu výlučně z autorského týmu nepovažuji za nejlepší možnost, protože tím může vypadnout pár angažovaných lidí, které je dobré motivovat k aktivní účasti.

„...spíš jde o to, kdo se přihlásí [...], než někoho nominovat“
Ty dva postupy se přece nevylučují. Kdo se přihlásí, ten se beztak přihlásí, o ty se strachovat nemusíme. V zájmu projektu je motivovat k účasti navíc i lidi, kteří se sami od sebe nehlásí nebo kteří váhají, ale měli by na to předpoklady.

Tvoje aktivita, Jokere, je samozřejmě stěžejní a je pravda, že to z velké části táhneš, za což ti patří třeskutý dík! :)

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit

Ostrá verze učebnice běží na www.pehapko.cz.

Odkud se sem odkazuje


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0