Autor Zpráva
Ventary
Profil *
Zdravím potřebuji poradit, jestli někdo neví, jak udělat, aby bylo číslo odrážky tučné, ale text za ním ne...
<li>VAZBA KOVALENTNÍ <-- tohle potřebuju tučné spolu s číslem před tím (<li>)
      <ul class="mezery">
        <li>je založena na společném sdílení dvojic e- (vazebných elektronových párů) oběma atomy. Oba e- jsou společné oběma atomům a mají opačný spin. Každý z atomů spojených kovalentní vazbou dosahuje stabilní el. konfiguraci nejbližšího vzácného plynu. </li>
        <li>Počet kovalentních vazeb vycházejících z atomu prvku ve sloučenině (počet vazebných el. párů), kt. atom sdílí s jinými atomy, se nazývá VAZNOST atomu (prvku)
        Pozn.: Vaznost atomu nemůže posuzovat jen podle el. konfigurace v zákl. tvaru (excitovaný stav).</li>
        
        <li>Pro určení vaznosti prvků 2. a 3. periody - OKTETOVÉ PRAVIDLO - atomy vytvářejí tolik vazeb, aby sdílením e- dosáhly stabilní konfigurace vzácného plynu s2p6</li>
        <li>Přiblížením 2 atomů dochází k průniku jejich valenčních orbitalů; vznik:
         	- E výhodnější (chudší) MOLEKULOVÝ ORBITAL</li>
        <li>Každý molekulový orbital je charakterizován určitým prostorovým rozložením el. hustoty, má určitý tvat - podle tvaru rozlišujeme &sigma; a &pi;: 
           a) Obsazením molekulového orbitalu &sigma; vzniká VAZBA &sigma;, jejíž el. hustota je největší na spojnici jader atomů. Může vzniknout překrytím:
            	- dvou orbitalů s, s a p, s a d, dvou orbitalů p, p a d, nebo dvou orbitalů d
           b) Obsazením molekulového orbitalu &pi; vzniká VAZBA &pi;, jejíž el. hustota je největší mimo spojnici jader atomů, ale v rovině touto spojnicí procházející. Vazba &pi; vzniká až po vzniku vazby &sigma; a podílí se na vzniku násobných vazeb. Je slabší než vazba &sigma;, proto jsou sloučeniny s násobnou vazbou reaktivnější. 
            	- Může vzniknout překrytím: dvou orbitalů p, p a d, nebo dvou orbitalů d
        </li>
        <li>TVAR moleku tvořených 3 a více atomy určuje směr kovalentní vazby (totožný se směrem spojnice vázaných atomů). Vazebné el. páry se navzájem odpuzují, proto vazby vycházející z centrálního atomu jsou orientovány tak, aby byly co nejdále od sebe - úhel mezi nimi: VAZEBNÝ</li>
        <li>Vliv na směr vazby mají také volné el. páry na centrálním atomu (lineární, lomené - voda)</li>
        
        <li>NÁSOBNOST KOVALENTNÍ VAZBY
        A)	JEDNODUCHÁ VAZBA - vazba uskutečněná sdílením pouze jednoho el. páru, je tvořená vazbou &sigma; a je delší a slabší než vazby násobné
        B)	DVOJNÁ VAZBA - vazba uskutečněná sdílením dvou el. párů, tvoří ji 1 vazba &sigma; a 1 vazba &pi;, je kratší a pevnější než jednoduchá vazba
        C)	TROJNÁ VAZBA - vazba sdílením 3 el. párů, tvoří ji 1 vazba &sigma; a 2 vazby &pi;
         	- je nejkratší a nejpevnější 
        </li>
        <li> Čistě kovalentní vazba vzniká mezi atomy stejných prvků, v tomto případě je rozdíl elektronegativit roven 0.	 (H2, O2, N2, CH4 - uhlovodíky C a H /alkany,alkeny,alkyny/)</li>
      </ul>
     </li>  


pokud to nastavim přímo u <li>, tak je tohle všechno tučné... pokud jakkoliv upravim ten nadpis "VAZBA KOVALENTNÍ" tak číslo před ním zůstane normální...
není to zas tak vážný problém, jen by mě to zajímalo... díky Michal
tiso
Profil
ol li{font-weight: bold;}
ol li ul li{font-weight: normal;}
Ventary
Profil
doufám že je to srozumitelně podáno... díky za každou radu!
Ventary
Profil
díky funguje to :)
nechápu, že mě to nenapadlo... xD

Vaše odpověď


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0