Autor Zpráva
German
Profil *
Ahojte,

TinyMCE script code:
<script type="text/javascript" src="./tyniMCE/tiny_mce.js"></script> 
<script type="text/javascript"> 
  tinyMCE.init({ 
   // General options 
   mode : "textareas", 
   theme : "advanced", 
   language : "en", 
   plugins : "safari,pagebreak,style,layer,table,save,advhr,advimage,advlink,emotions,iespell,inlinepopups,insertdatetime,preview,media,searchreplace,print,contextmenu,paste,directionality,fullscreen,noneditable,visualchars,nonbreaking,xhtmlxtras,template",

   // Theme options 
   theme_advanced_buttons1 : "bold,italic,underline,strikethrough,|,justifyleft,justifycenter,justifyright,justifyfull,|,formatselect,fontselect,fontsizeselect",
	  theme_advanced_buttons2 : "undo,redo,|,link,unlink,image,|,forecolor,backcolor,|,emotions",
	  theme_advanced_buttons3 : "",
   theme_advanced_toolbar_location : "top", 
   theme_advanced_toolbar_align : "left", 
   theme_advanced_statusbar_location : "bottom", 
   theme_advanced_resizing : true, 

   // Example content CSS (should be your site CSS) 
   content_css : "./tyniMCE/css/content.css", 

   // Drop lists for link/image/media/template dialogs 
   template_external_list_url : "./tyniMCE/lists/template_list.js", 
   external_link_list_url : "./tyniMCE/lists/link_list.js", 
   external_image_list_url : "./tyniMCE/lists/image_list.js", 
   media_external_list_url : "./tyniMCE/lists/media_list.js", 

   editor_selector : "editor"
  }); 
<!-- /TinyMCE --> 
</script>


kod skterym texarea includuju

<textarea style="width: 50%; height: 100px;" class="editor" name="tex"></textarea>


Jenze problem je ze buttony sou jenom v jednom radku a i kdys mam width na 50% i tak se mi to roztahne pres celou stranku.
Reno
Profil *
German:
Máš zapnuté resizing na true a aktuální šířka editoru ti zůstává viset v cookies. Alespoň mě to takto dělalo. Vymazal jsem cookies a pak se editor natáhl s normální šířkou a nebo jsem to potom raději změnil na hodnotu false.

Vaše odpověď


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0