Autor Zpráva
Achelan
Profil
rolujem dole v menu cca o 1,5 strany dolu
kliknem na hociaký odkaz v menu a ten sa zobrazí v iframe
problém je že celý iframe zostane posunutý dole o 1,5 strany a neprestránkuje sa aj s novým textom na čítanie od zhora

nevyznám sa v tom, ale vraj existuje nejaké <a name> miesto <a href>, alebo nejaké "go top" abebo js-ko
aby sa samočinne web vždy zobrazoval odzhora...

PS: viem programovať iba iframe, tak ma neodhovárajte, nemám ani čas na php alebo iné

chcem radu, ako to spraviť, ale som laik, tak pls POLOPATISTICKY

díkes
Keeehi
Profil
Odkazy na záložky v HTML » Vložení záložky
Achelan
Profil
Keeehi:
to je síce pekné ale ja stým moc robiť nevie, skúšal som to ale nič, aj z pc fora mi radili ale ani v tom sa mi to nepodarilo
skús konkrétne na:

mám 2ks iframe
1. menu vľavo (iframe1)
2. text v pravo (iframe2)

A TERAZ:
1.potrebujem aby odkaz v menu (iframe1)
s názvom kniznica
po kliknutí automaticky vyroloval všetko nahor
a zobrazil v iframe2
ten dlhý teeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeext z kniznica.html

A TO MI STÁLE NEJDE UROBIŤ

mám urobené toto:

index.html:

<body>
<body oncontextmenu="return false" onmousedown="return false" onselectstart="return false" ondragstart="return false">
<body background="obrazky/pozadie.png" bgcolor="#FFA500" bgproperties="scroll" scrolling="no">
<body style="background-repeat:no-repeat; color:#000077; font-family: comic sans ms, times new roman, arial; text-align: justify; font-size: 16px">

<div style="width:990px; margin-left:auto; margin-right:auto; position:relative;">
<iframe src="iframe1.html" width="990px" height="1920px" style="position: absolute; top:0px; z-index:1000;" frameborder="0" scrolling="no" name="iframe1">
</iframe>

<iframe src="iframe2.html" width="700px" height="1740px" style="position: absolute; top:170px; right:110px; z-index:2000;" frameborder="0" scrolling="no" name="iframe2">
</iframe>
</div>

</body>

iframe1.html:

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="iframe1.css" />

<body>
<body oncontextmenu="return false" onmousedown="return false" onselectstart="return false" ondragstart="return false">
<body bgcolor="#FFA500" bgproperties="scroll" scrolling="no">
<body style="background-repeat:no-repeat; color:#0000FF; font-family: comic sans ms, times new roman, arial; text-align: justify; font-size: 16px">

<!-- ZACIATOK MENU -->

<div style="position:absolute; top:220px; left:0px; z-index:1000; font-size: 14px;">
<div id="obalovydiv">
<ul>
<li><a></a>
<ul>
<li><a href="stranky/domov.html" target="iframe2"><img src="obrazky/galaxia.png" width="60px" height="20px" border="0" alt="galaxia"> ... <b>DOMOV</b></a></li>
</ul>
</li>
<li><a></a>
<ul>
<li><a href="stranky/bajemytypovestialegendy.html" target="iframe2"><img src="obrazky/ikonaa.png" width="20px" height="20px" border="0" alt="ikonaa">... <b>Báje, mýty,<br>&nbsp povesti a legendy</b></a></li>
</ul>
</li>
<li><a></a>
<ul>
<li><a href="stranky/clovekstelomadusou.html" target="iframe2"><img src="obrazky/ikonab.png" width="20px" height="20px" border="0" alt="ikonab">... <b>Človek<br>&nbsp s telom a dušou</b></a></li>
</ul>
</li>
<li><a></a>
<ul>
<li><a href="stranky/historiaajejcivilizacie.html" target="iframe2"><img src="obrazky/ikonac.png" width="20px" height="20px" border="0" alt="ikonac">... <b>História<br>&nbsp a jej civilizácie</b></a></li>
</ul>
</li>
<li><a></a>
<ul>
<li><a href="stranky/medzinebomazemou.html" target="iframe2"><img src="obrazky/ikonad.png" width="20px" height="20px" border="0" alt="ikonad">... <b>Medzi<br>&nbsp nebom a zemou</b></a></li>
</ul>
</li>
<li><a></a>
<ul>
<li><a href="stranky/mimozemskecivilizacieaufo.html" target="iframe2"><img src="obrazky/ikonae.png" width="20px" height="20px" border="0" alt="ikonae">... <b>Mimozemské<br>&nbsp civilizácie a Ufo</b></a></li>
</ul>
</li>
<li><a></a>
<ul>
<li><a href="stranky/novysvetovyporiadok.html" target="iframe2"><img src="obrazky/ikonaf.png" width="20px" height="20px" border="0" alt="ikonaf">... <b>Nový<br>&nbsp svetový poriadok</b></a></li>
</ul>
</li>
<li><a></a>
<ul>
<li><a href="stranky/starovekamystikaakabala.html" target="iframe2"><img src="obrazky/ikonag.png" width="20px" height="20px" border="0" alt="ikonag">... <b>Staroveká<br>&nbsp mystika a kabala</b></a></li>
</ul>
</li>
<li><a></a>
<ul>
<li><a href="stranky/univerzumajehoprejavy.html" target="iframe2"><img src="obrazky/ikonal.png" width="20px" height="20px" border="0" alt="ikonal">... <b>Univerzum<br>&nbsp a jeho prejavy</b></a></li>
</ul>
</li>
<li><a></a>
<ul>
<li><a href="stranky/vedafilozofiaanabozenstvo.html" target="iframe2"><img src="obrazky/ikonah.png" width="20px" height="20px" border="0" alt="ikonah">... <b>Veda, filozofia<br>&nbsp a náboženstvo</b></a></li>
</ul>
</li>
<li><a></a>
<ul>
<li><a href="stranky/zakladnyjazykmatematika.html" target="iframe2"><img src="obrazky/ikonai.png" width="20px" height="20px" border="0" alt="ikonai">... <b>Základný<br>&nbsp jazyk matematika</b></a></li>
</ul>
</li>
<li><a></a>
<ul>
<li><a href="stranky/zdravierelaxapohoda.html" target="iframe2"><img src="obrazky/ikonak.png" width="20px" height="20px" border="0" alt="ikonak">... <b>Zdravie,<br>&nbsp relax a pohoda</b></a></li>
</ul>
</li>
<li><a></a>
<ul>
<li><a href="stranky/zivotmedzizivotmi.html" target="iframe2"><img src="obrazky/ikonaj.png" width="20px" height="20px" border="0" alt="ikonaj">... <b>Život<br>&nbsp medzi životmi</b></a></li>
</ul>
</li>
<li><a></a>
<ul>
<li><a href="stranky/zvieratarastlinyamineraly.html" target="iframe2"><img src="obrazky/ikonam.png" width="20px" height="20px" border="0" alt="ikonam">... <b>Zvieratá,<br>&nbsp rastliny a minerály</b></a></li>
</ul>
</li>
<li><a></a>
<ul>
<li><a href="stranky/kniznica.html" target="iframe2"><img src="obrazky/ikonan.png" width="20px" height="20px" border="0" alt="ikonan"> ... <b>Knižnica</b></a></li>
</ul>
</li>
<li><a></a>
</div>
</div>

<!-- KONIEC MENU -->

</body>

iframe1.css:

#obalovydiv ul
{
margin: 0;
padding: 0;
list-style-type: none;
}

#obalovydiv a
{
display: block;
color: #FFFFFF;
background-color: #FF0000;
width: 145px;
padding: 2px 0px 1px 40px;
text-decoration: none;
border-bottom: 2px solid #FFF000;
font-weight: bold;
}

#obalovydiv a:hover
{
background-color: #5555FF;
color: #FFFFFF;
}

#obalovydiv li li a
{
display: block;
color: #0000FF;
background-color: #FAA500;
width: 145px;
padding: 0px 40px 0px 0px;
text-decoration: none;
border-bottom: 1px solid #FFFFFF;
font-weight: normal;
}

iframe2.html:

<body>
<body oncontextmenu="return false" onmousedown="return false" onselectstart="return false" ondragstart="return false">
<body bgproperties="scroll" scrolling="no" link="#000000" vlink="#FFFFFF" alink="#0000FF">
<body style="background-repeat:no-repeat; color:#000077; font-family: comic sans ms, times new roman, arial; text-align: justify; font-size: 16px;">

<br>
<div style="text-align:center">
<img src="obrazky/lista.png" width="600" height="30" alt="lista" border="0">
</div>

<div style="text-align:center; font-size:20px; color:#0000FF">
<b>
BUĎ VÍTANÝ NA TÝCHTO STRÁNKACH
</b>
</div>
<br>
<br>

<div>
<img src="obrazky/stopy.png" width="350px" height="40px" border="0" alt="stopy" align="left">
<img src="obrazky/v.png" width="30px" height="30px" border="0" alt="v">
Text
Text
Text
</div>

</body>

kniznica.html:

<body>
<body oncontextmenu="return false" onmousedown="return false" onselectstart="return false" ondragstart="return false">
<body bgproperties="scroll" scrolling="no" link="#000000" vlink="#FFFFFF" alink="#0000FF">
<body style="background-repeat:no-repeat; color:#0000FF; font-family: comic sans ms, times new roman, arial; text-align: justify; font-size: 14px">

<p>
teeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeext
</p>

</body>
margin
Profil *
Achelan:
To pravděpodobně nikdo nebude číst, místo těch chrchlů kódů dej odkaz na živou ukázku, ale bez tohohle zblitku:
<body oncontextmenu="return false" onmousedown="return false" onselectstart="return false" ondragstart="return false">
_es
Profil
Achelan:
<body oncontextmenu="return false" onmousedown="return false" onselectstart="return false" ondragstart="return false">
Prečo takto znepríjemňuješ prehliadanie stránky svojim návštevníkom?

to je síce pekné ale ja stým moc robiť nevie, skúšal som to ale nič
Čítať snáď vieš, nie?
Daj do odseku (<p>tee...) atribút id, alebo zaň daj „záložku“ - ak sa to má odrolovať až na koniec a odkáž na ňu odkazom podľa toho článku.
Achelan
Profil
margin:
mám to očistené a uložené na:
www.achelan.tym.cz

1. zroluj dole na poslednú položku KNIŽNICA v menu (iframe1)
2. klikni na ňu a uvidíš sám, že sa text načíta (do iframe2) ale CELÝ WEB zostane dole a v tom je problém, mal by sa aj web načítať odzhora

skús prečítať 1. riadok textu (kniznica.html) v iframe2 potom ako klikneš na položku knižnica v menu - nedá sa to lebo je schovaný hore a
a musíš ku tomu 1. riadku vyrolovať manuálne...

díky za radu
_es
Profil
Achelan:
CELÝ WEB zostane dole a v tom je problém, mal by sa aj web načítať odzhora
Kam by sa mal „celý web“ načítať? Odkaz sa načíta do iframe, lebo si to tak zadal, s „celým webom“ sa nestane nič, nie je na to dôvod.
Achelan
Profil
_es:
to je pravda, zle som sa vyjadril
text sa načíta, ale nieje čitateľný uplne odzačiatku lebo to zostane posunuté celé dole, presne v tej polohe koľko odroluješ dole k položke knižnica v menu a ja by som potreboval aby bolo VIDITEĹNÉ iframe1(menu) od 1.položky spolu s textom v iframe2 (zobrazeným textom) od 1.riadku
ako keď klikneš v každom webe hociaký odkaz - vždy ťa hodí hore, aby si mohol čítať text pekne odzačiatku

alebo inak:
skús prečítať 1. riadok textu (kniznica.html) v iframe2 potom ako klikneš na položku knižnica v menu - nedá sa to lebo je schovaný hore a
a musíš ku tomu 1. riadku vyrolovať manuálne...

Príklad:
máš web diskuse.jakpsatweb.cz
roluješ dole napr na tému: zmněny odkazu
klikneš na ňu a čo sa stane?
otvorí ti novú stránku ALE ZOBRAZENÚ ÚPLNE od 1. riadku webu (hodí ťa na začiatok otvorenej stránky), aby si mohol čítať tému a príspevky v nej pekne od začiatku
A TOTO MNE NEROBÍ

a práve takúto jednoduchú vec potrebujem a neviem si s ňou rady
lebo mi to síce zobrazí text do iframe2 úplne celý, ale nie je čitateľný od 1. riadku, lebo ten je schovaný úplne niekde hore a ja ku nemu musím manuálne vyrolovať

po telefóne (profil) by som ti to vysvetlil takto sa to ťažko vysvetľuje, lebo to je slovíčkareň pre mňa
_es
Profil
Achelan:
Prečítaj si aj Problémy rámů

v tej polohe koľko odroluješ dole k položke knižnica v menu
Prečo robíš menu také, aby bolo treba „odrolovať“?

Možno by pomohlo dať do odkazu:
onclick="top.location.hash='IdIframu'"
no to bude fungovať len s funkčným JS.
Achelan
Profil
_es:

Ahoj, prerobil som stranku z IFRAME na DIV-y, zavrhol som iframe ako som sa dozvedel od vás - majú nevýhody ale málo výhod a je to už staré, ale k veci potrebujem helfnúť lebo neviem ako mám urobiť odkaz z menu do DIVu:

Mám:
INDEX.HTML (s lavym <menu>, strednym <hl.text> a pravym <reklamy atď.> stlpcom)
INDEX.CSS
KNIZNICA.HTML v adresári STRANKY

index:

<div id="obalovy">
<div id="lavy" style="float:left; width: 190px; z-index:1000; font-size: 14px;">Ľavý - menu
<ul>
<li><a href="stranky/kniznica.html">Knižnica</a></li>
</ul>
</div>
<div id="stredny" style="float:left; width: 680px; z-index:2000">Stredný - hlavný text
</div>
<div id="pravy" style="float:left; width: 100px; z-index:2000">Pravý - reklamný
</div>
</div>

css:

#lavy
#stredny
#pravy
#obalovy

problém: :(
odkaz z laveho stlpca (menu - položka knižnica)
<li><a href="stranky/kniznica.html">Knižnica</a></li>
do stredného stlpca (aby sa v ňom zobrazil text zo súboru kniznica.html)

:D u iframe je to jednoduché TARGETOM, ale u div???
čítal som príspevky o php tu na fóre ale vôbec sa v tom nevyznám...

SKÚSTE BYŤ KONKRÉTNY - dikes - moc mi to pomôže
_es
Profil
Achelan:
ako mám urobiť odkaz z menu do DIVu
Nijako, nemá to zmysel, ak by to šlo, chovalo by sa to potom predsa ako iframe aj s jeho nedostatkami. Môžeš dať, podľa odkazovaného článku v [#2], odkaz na záložku a prehliadač posunie stránku na miesto záložky.
Achelan
Profil
_es:
Môžeš dať, podľa odkazovaného článku v [#2], odkaz na záložku a prehliadač posunie stránku na miesto záložky.
keby to pre mňa bolo také jednoduché ako pre teba, tak by som ti to napísal konkrétne:
mám zmeniť v index.html:
<li><a href="stranky/kniznica.html">Knižnica</a></li>
na:
<li><a href="stranky/#kniznica">Knižnica</a></li>
mám to dobre? lebo kniznica.html je ešte v adresári stranky
a v kniznica.html pridám pred NADPIS toto:
<h2 id="stranky/kniznica">NADPIS</h2>
alebo toto:
<h2 id="kniznica">NADPIS</h2>

alebo to má byť celé inak, ako som to pochopil a má tam byť to <a name=......>alebo úplne inak

nemôžeš napísať niečo konkrétne, čo tebe, ako profíkovi, bude trvať 1 minútu
lebo mne už to trvá celý týždeň (aj stým minulým iframe) a neviem si s tým dať rady
MOC BY SOM BOL VĎAČNÝ
_es
Profil
Achelan:
Všetko musí byť v jednom súbore, aj menu aj obsah, alebo použi rámy s ich výhodami aj nevýhodami. Kotva slúži len na posúvanie sa po tej istej stránke.
Achelan
Profil
_es:
Kotva slúži len na posúvanie sa po tej istej stránke.
nechápem prečo mi potom radili robiť záložky namiesto odkazov - trochu som sklamaný, keď sa to dá robiť iba v danom súbore

teraz už fakt neviem, čo s tým, poradili mi aj, že mám prepisovať index.html na druhý súbor a zmeniť tam iba obsah...to je dobrá vec, ale
na robenie web stránok asi nie najšťastnejšie riešenie, taká amatérina,,, PORAĎ NIEČO - díky

PS: tie rámy sú dobrá vec, ale mi nejde to posúvanie tej stránky (viď problém popisovaný hore) a to je dosť blbosť scrollovať stránku smerom nahor
potom ako klikneš akýkoľvek odkaz - ako robíš stránky ty?
jenikkozak
Profil
Achelan:
teraz už fakt neviem, čo s tým, poradili mi aj, že mám prepisovať index.html na druhý súbor a zmeniť tam iba obsah...to je dobrá vec, ale
na robenie web stránok asi nie najšťastnejšie riešenie, taká amatérina
Práce amatéra a profesionála se neliší (navíc chybným) použitím iframe.

PORAĎ NIEČO
Skládání stránek z kousků. Je tam také popsáno, proč je lepší do iframe vkládat menu a ne obsah stránky. U tebe se ukázalo, jaká je další nevýhoda vkládání obsahu.
_es
Profil
Achelan:
tie rámy sú dobrá vec, ale mi nejde to posúvanie tej stránky
Kód v [#9] si vyskúšal? No lepšie bude sa asi aj tak riadiť radami v [#15].

nechápem prečo mi potom radili robiť záložky namiesto odkazov
Asi si sa nevyjadril predtým dosť jasne, o čo sa snažíš - kombinovať odkaz na iný súbor s kotvou v tom istom súbore, čo prehliadače neumožňujú, jedine ak cez JS.

Vaše odpověď


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0