Autor Zpráva
Juandev
Profil
Jak správně formátovat zákon, kde jsou paragrafy a pod tím různé bod? Řada webovek z toho dělá klasické odstavce. Jeden kolega to chce formátovat jako číslovaný seznam, já si ale říkám, že když už seznam tak definition list.
Jan Kozák
Profil
Cituji část zákona, ať vidíme, o čem je řeč:
Sdělování veřejnosti
§ 18
Obecná ustanovení
(1) Sdělováním díla veřejnosti se rozumí zpřístupňování díla v nehmotné podobě, živě nebo ze záznamu, po drátě nebo bezdrátově.
(2) Sdělováním díla veřejnosti podle odstavce 1 je také zpřístupňování díla veřejnosti způsobem […]
(3) Sdělováním díla veřejnosti není pouhé provozování zařízení umožňujícího nebo zajišťujícího takové sdělování.
(4) Sdělováním díla veřejnosti podle odstavců 1 a 2 nedochází k vyčerpání práva autora na sdělování díla veřejnosti.
§ 19
Živé provozování a jeho přenos
(1) Živým provozováním díla se rozumí […]
Podle mě se o definiční seznam nejedná. Definicí rozumím slovní opis významu pojmu. Rozdíl mezi definičním seznamem a textem členěným na odstavce a nadpisy zjednodušeně považuji to, že:
- Když z textu odstraním nadpisy, ztížím orientaci v textu i odkazování na jednotlivé jeho části. Význam však zůstane zachován.
- Odstraním-li z definičního seznamu termíny vymezené značkou <dt>, text zcela ztratí smysl.
Definiční seznam se podle mě hodí na formátování slovníků, pasáží s vysvětlováním nějakých termínů atd. Oprostím-li se od tohoto striktního pohledu, nevidím žádnou praktickou výhodu v použití značek <dt> místo <hx>, když obojí budu nejspíš formátovat stejně (zdánlivé „termíny“ i ostatní nadpisy na webu budu chtít nejspíš mít se stejným odsazením i fontem). Jak konkrétně si představuješ, že bys definiční seznam použil? Na ty nadpisy? A jaké by to podle tebe mělo výhody?

Zda u jednotlivých „odstavců“ použít číslovaný seznam, nebo čísla ohraničená z obou stran závorkou vložit do odstavce (či položky neznačeného seznamu), volím 2. možnost. A to z více důvodů:
1) Potřebuji, aby u jednotlivých částí textu zůstalo zachováno číslování při kopírování a aby zůstal zachován i jeho styl – vyžaduji, aby paragrafy byly stále značeny znakem § následovaným arabskou číslicí, případně i malým písmenem, aby odstavce byly symbolizovány arabskou číslicí – ideálně v závorce a písmeno aby bylo značeno malým znakem. Neznám chování kopírování seznamů napříč operačními systémy, prohlížeči a textovými editory. Avšak vím, že když v IE starším 8 zkopíruji číslovaný seznam do textového editoru nebo textarei prohlížeče, formátování se ztratí, čímž přijdu o důležitý prvek pro citování.
2) Druhý důvod je spíš snaha o můj osobní konfort – texty webových dokumentů upravuji změnami ve zdrojovém kódu, a proto se mi hodí přímo v něm vidět číslice jednotlivých bodů.
3) Číslici formou textu lze snáz formátovat, než kdyby byla součástí číslovaného seznamu.
Proto bych použil seznam s list-style: none s ručně dopsanými číslicemi. Ale každý kodér na to asi bude mít jiný názor.

Vaše odpověď


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0