Autor Zpráva
Martin_
Profil *
Narazil jsem na znak "|" (Alt+124). K čemu je přesně určen?
Dá se použít například takto?
Ke stažení: odkaz | odkaz
Casero
Profil
Martin_
Často se tímto způsobem využívá. Jinak má uplatnění třeba v php, jako operator "nebo".
Dero
Profil
Martin_: Bohužel teď nemám po ruce potřebnou literaturu, abych veškerá svá tvrzení ověřil, ale pokusím se zalovit v paměti a snad i dostatečně zodpovědět Tvoji otázku.

Znak "|", kterému se oficiálně říká "svislá čára", hezky česky "svislítko", poangličtěle "pajpa" a programátorsky nezřídka "ořítko" (viz dále), nespadá mezí česká interpunkční znaménka a nejsem si jistý, zdali na něj česká typografie vůbec nějak blížeji nahlíží.

Tento znak často bývá zaměňován se znakem "¦" (přerušovaná svislá čára), v programátorské praxi však záměna obou znaků není možná.

Svislítko, pokud vím, v české hladké sazbě užití téměř nenachází, snad pouze s výjimkou výpisů programových kódů v různých učebnicích a nesprávného užití vlivem grafické spodoby například s matematickými symboly (absolutní hodnoty, znak dělitelnosti). Právě toto užití svislítka, které je v hladké sazbě nepřípustné, se často a s velkým úspěchem objevuje na internetu. Proti tomu se nedá nic namítat a takové použití je často vzhledem k výraznému technickému zjednodušení zápisu považováno za správné.

V programátorské praxi se svislítku často říká "ořítko", protože jeho (dvoj)zápis v mnoha programovacích jazycích znamená logické NEBO (OR). Unixáci by mě určitě napomenuli, kdybych nezmínil i prastarý termín "pajpa" odvozený z letitého (dodnes neměnného) principu vstupně/výstupního řetězení příkazů právě pomocí symbolu "|", tzv. roury (angl. pipe).

Z výše uvedeného se už dá odpovědět na Tvoji otázku, k čemu vlastně svislítko slouží. V technické praxi programátorům jako logické NEBO, pokročilým uživatelům rozličných operačních systémů jako symbol se zvláštní funkční, kdy nejznámější je jeho využití v systémech postavených na jádře Unix a dále například tvůrcům webových stránek při tvorbě technických vzorců, které by bylo jinak obtížné zapsat.

Sémantický význam však v běžném textu tento znak žádný nenese, pokud vím, proto je dobré se mu vyhýbat, je¨-li to možné. A to v případě odkazů většinou možné je - a poměrně snadno. Pokud takto následuje více odkazů za sebou, pak by ve zdrojovém kódu mělo jít o seznam - a v tom jsou svislítka sémantický výrazně nadbytečná. Stejného efektu lze většinou dosáhnout pomocí vlastnosti border.

Jinak k tomu oddělování čehokoliv - k tomu svislítko není určeno, pro takové účely má čeština speciální interpunkční znaménka, například čárku, středník či půlčverčíkovou pomlčku (–).

Shrnuto: Tento znak lze použít všude tam, kam sémanticky patří (př. zdrojové kódy) a také tam, kde je využití jeho grafické spodoby výrazným benefitem pro uživatele (př. matematické vzorce, ve kterých nikdy nelze spoléhat na CSS).
Martin_
Profil *
Dero
Vyčerpávající odpověď. Díky moc.
Joker
Profil
Dero
Znak "|", kterému se oficiálně říká "svislá čára", hezky česky "svislítko", poangličtěle "pajpa" a programátorsky nezřídka "ořítko"

Jen se zeptám, "pajpa" nebo "roura" je vlastně "správně" který z nich, "¦" nebo "|"? Slyšel jsem tak říkat oběma.
Toto téma je uzamčeno. Odpověď nelze zaslat.

0