Autor Zpráva
Cream
Profil
chtěl bych poprosit o radu, zobrazuji flash na stránce a ve FF i v Opeře se zobrazí správně, v IE se zobrazí tak, že se z šířky 290px udělá šířka asi 220px, ale výška zůstane stejná.
zde je kód:
<div id="akce">
<!--[if !IE]> -->
<object type="application/x-shockwave-flash" data="flash/1.swf" width="290" height="190">
<!-- <![endif]-->
<!--[if IE]>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swfl ash.cab#version=6,0,0,0"

width="290" height="190">
<param name="movie" value="flash/1.swf">
<!--><!---->
<param name="loop" value="true">
<param name="menu" value="false">
<img class="obrazek" src="flash/1.jpg" alt="flash" width="290px" height="190px" border="0">
</object>

<!-- <![endif]-->
</div>

nevím jestli je chyba v zápisu do html nebo v animaci samotné

edit: ještě doplním, že rámeček v IE (který se tvoří pro aktivaci prvků) je ve správné velikosti
Toto téma je uzamčeno. Odpověď nelze zaslat.

0