Autor Zpráva
Tin
Profil
Proč to nefunguje v IE:

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-2">
<title>Country radio</title>
<style>
body{
background: #FEFAD9;
}
</style>
</head>
<body>
<h2>Country rádio</h2>
<table><tr><td>

<OBJECT ID="MediaPlayer" WIDTH=468 HEIGHT=64 CLASSID="CLSID:6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6" >
<PARAM NAME="URL" VALUE="http://live.atlas.cz//radio/countryradio64.asx">
<PARAM NAME="Autostart" VALUE="True">
<PARAM NAME="UiMode" VALUE="Mini">
<EMBED TYPE="application/x-mplayer2" SRC="http://live.atlas.cz//radio/countryradio64.asx" NAME="MediaPlayer" WIDTH="468" HEIGHT="45">
</EMBED>
</OBJECT>
<td>

<iframe width="120" height="50" src="http://www.countryradio.cz/inc/prave_hraje_new.php" border="0" HSPACE="0" VSPACE="0" frameborder="0" name="onair" scrolling="no">
Váš browser nepodporuje IFRAME</iframe>

</table>
</body></html>


nefunguje = nehraje - pokud to stihnu pustit, tak to chvilku (tak 2s) hraje, ale pak to přestane - já vím, dělá to refresh v tom iframu.
ALE v Opeře to funguje tak jak chci. Proč to IE nepobere?
Fred
Profil
Na to jsem si udělal bookmarklet a pokud má prohlížeč potřebný plugin funguje v Opeře, IE i gecku

<a href="javascript:void(z=document.body.appendChild(document.createEleme nt('script')));void(z.language='javascript');void(z.type='text/javascr ipt');void(z.src='radio.js');void(z.charset='windows-1250');">Rádio Express</a>

a obsah scriptu radio.js je

function setdiv() {
var csslink = document.createElement('link');
csslink.setAttribute('href','http://xy.wz.cz/radio/radio.css');
csslink.setAttribute('rel','stylesheet');
csslink.setAttribute('type','text/css');
document.getElementsByTagName('head').item(0).appendChild(csslink);
var jssetdiv = document.createElement('div');
jssetdiv.setAttribute('id','dlouheidprobookmarklet');
var bIE=(navigator.userAgent.indexOf("MSIE")!=-1)?true:false;
if (bIE){
jssetdiv.innerHTML="<embed src='http://www.abradio.cz/www/expres32.asx' height='46' autostart='1' type='video/x-ms-asf-plugin' showcontrols='true' showdisplay='False' showstatusbar='false' autorewind='True' controltype='1' filename='http://www.abradio.cz/www/expres32.asx'></embed>"
}
else {
var radio=document.createElement('object');
radio.setAttribute('data','http://www.abradio.cz/www/expres32.asx');
radio.setAttribute('height','46');
radio.setAttribute('width','200');
radio.setAttribute('type','application/x-mplayer2');
var parsrc=document.createElement('param');
var parfil=document.createElement('param');
var partyp=document.createElement('param');
var parope=document.createElement('param');
parsrc.setAttribute('value','http://www.abradio.cz/www/expres32.asx');
parsrc.setAttribute('name','src');
parfil.setAttribute('value','http://www.abradio.cz/www/expres32.asx');
parfil.setAttribute('name','filename');
partyp.setAttribute('value','application/x-mplayer2');
partyp.setAttribute('name','type');
parope.setAttribute('name','showaudiocontrols');
parope.setAttribute('value','0');
jssetdiv.appendChild(radio);
radio.appendChild(parsrc);
radio.appendChild(parfil);
radio.appendChild(partyp);
radio.appendChild(parope);
}

document.getElementsByTagName('body').item(0).appendChild(jssetdiv);
}
setdiv();
Tin
Profil
??????????????????????????????
Absolutně NECHÁPU

To je vysoko nad mýma schopnostma.
Fred
Profil
Zkusím to vysvětlit
1/Ten odkaz po kliknutí vloží javascript, který do té doby nebyl potřebný

2/ve scriptu je několik částí
to co se týká csslink to vloží css soubor pro to rádio, pokud není kliknuto není potřeba, je to prvních 5 řádků funkce setdiv
3/tohle jssetdiv vytvoří div do kterého se později načte ten object
4/pak je tam zjišťování zda jde o MSIE
5/if (bIE) znamená jestliže prohlížeč je MSIE vlož do toho divu ten kód co je v uvozovkách, měl by být na jednom řádku
6/else to znamená jinak tedy pokud prohlížeč není MSIE vytvoř object a jeho vlastnosti.


Nakonec to vytvoří toto, pokud nejde o IE

<object data="http://www.abradio.cz/www/expres32.asx" height="46" width="200" type="application/x-mplayer2" style="">
<param value="http://www.abradio.cz/www/expres32.asx" name="src">
<param value="http://www.abradio.cz/www/expres32.asx" name="filename">
<param value="application/x-mplayer2" name="type">
<param name="showaudiocontrols" value="0"></object>

A toto pokud je prohlížeč IE

<embed src='http://www.abradio.cz/www/expres32.asx' height='46' autostart='1' type='video/x-ms-asf-plugin' showcontrols='true' showdisplay='False' showstatusbar='false' autorewind='True' controltype='1' filename='http://www.abradio.cz/www/expres32.asx'></embed>


Tady http://xy.wz.cz/radio/ si to můžeš zkusit, stačí kliknout na ten odkaz tam a chvilku čekat než se načte ten streaming
Toto téma je uzamčeno. Odpověď nelze zaslat.

0