Autor Zpráva
JAAkub
Profil
Ahojte.
Ideme prestupovať k inému poskytovateľovi internetu, a chceli by sme si objednať Verejnú IP adresu. Chcem si urobiť web server, na ktorý by som sa dostal z iného PC... Ale.., v podmienkach poskytovateľa som našiel tento odsek:
"7.3 Užívateľ sa zaväzuje užívať službu výhradne pre svoju potrebu a nie je oprávnený k akémukoľvek inému využitiu služieb bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa. Užívateľ nie je oprávnený najmä zdieľať službu s treťou osobou, umožniť bezplatné alebo komerčné užívanie služby tretej osobe. Užívateľ je oprávnený umožniť blízkym osobám (§ 116 Občianskeho zákonníka) bezplatné využívanie služieb na počítači. Užívateľ ďalej nesmie vykonávať najmä nasledovné aktivity, lebo sú považované za obchodné aktivity. Poskytovanie internetového prístupu do siete tretím osobám prostredníctvom užívateľovho pripojenia Hosting accounts alebo routing cez sieť internet prostredníctvom siete vrátane „proxy“, poskytovania služieb e-mail, spravodajstva, prevádzkovanie služieb pre mail-, http-, ftp-, irc-, a dhcp-servre a multiužívateľské interaktívne fóra. Užívateľ nesie zodpovednosť za škodu vzniknutú v dôsledku neoprávneného užívania objednaných služieb treťou osobou. V prípade porušenia povinností podľa tohto článku je poskytovateľ oprávnený účtovať užívateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10.000,- Sk za každé také porušenie a užívateľ
je povinný ju zaplatiť. Ustanovenia o náhrade škody aj vo výške presahujúcej túto zmluvnú pokutu tým nie sú dotknuté."


Mne z tohoto odseku vyplýva, že je to zakázané poskytovať. No nie som si istý...

Čo si o tom myslíte vy?
Tasartir
Profil
Já si myslím, že je to tak, jak to tam píšou - že pro osobní potřebu FTP server smíš mít, ale nesmíš ho poskytovat dál. (Smíš ho používat pouze ty a tobě blízké osoby.) Kde přesně mají v praxi nastavenou hranici, to už nevím. Bude záležet na konkrétním způsobu, jakým bys chtěl server využívat (přenesená data, počet lidí ap.).

Edit: Mimochodem, stoprocentně ti na veškeré tvoje nejasnosti ohledně smlouvy a přesného nastavení hranic v praxi odpoví nejlépe přímo poskytovatel. :)
warman
Profil
Tasartir:
Já si myslím, že je to tak, jak to tam píšou - že pro osobní potřebu FTP server smíš mít, ale nesmíš ho poskytovat dál. (Smíš ho používat pouze ty a tobě blízké osoby.)
jen pripominka? kde je to napsany? je tam jen Užívateľ je oprávnený umožniť blízkym osobám (§ 116 Občianskeho zákonníka) bezplatné využívanie služieb na počítači. coz ma byt chapano jako ze muzes za svuj pc pustit koho chces, ale nesmis od neho chtit za to penize...
Tasartir
Profil
Snad nikde nedělám chybu:
Užívateľ nie je oprávnený najmä zdieľať službu s treťou osobou, umožniť bezplatné alebo komerčné užívanie služby tretej osobe.
= to, že máš připojení k internetu, můžeš využívat pouze ty.

Užívateľ je oprávnený umožniť blízkym osobám (§ 116 Občianskeho zákonníka) bezplatné využívanie služieb na počítači.
= ale počítač a internet může používat i blízká osoba. (No, podle odkazovaného zákona to je prakticky jenom příbuzný, ale myslím že když se k tomu přistoupí benevolentně a k internetu pustíš i návštěvy, tak to nebude vážný prohřešek :) )

Užívateľ ďalej nesmie vykonávať najmä nasledovné aktivity, lebo sú považované za obchodné aktivity. ... prevádzkovanie služieb pre mail-, http-, ftp- ...
= nesmíš tam mít veřejný server.

Když to shrnu, myslím si, že když tam poběží server pro osobní potřebu (což odpovídá zadání „web server, na ktorý by som sa dostal z iného PC“), tak to bude naprosto v pořádku.
JAAkub
Profil
OK, ďakujem Vám. Ale odložili sme prechod..

0