Autor Zpráva
akm
Profil
Dobrý den.

pokouším se vložit slider lopatin.github.io/sliderTabs
na tento web: bazar.mojericansko.cz
Jelikož v návrhu je vložení slideri jak třídy tedy <div id="mySliderTabs"> a v orginale je to definováno jako styl css .ui-slider-tabs alespo´jak jsem pochopil z Vlastní styly
upravil jsem styl css tím že jsem vložil třídu před tj vytvořil #mySliderTabs.ui-slider-tabs
a celá styl jsem uložil v main.css do, kterého jsem prolinkoval <Link rel = "stylesheet" href = "bazar.mojericansko.cz/oc-content/themes/benny/css/main.css">
Ale slider se ani nevykreslil
juriad
Profil
Mě tvůj web píše tyto chyby do konzole:
"NetworkError: 404 Not Found - http://bazar.mojericansko.cz/bazar.mojericansko.cz/oc-content/themes/benny/css/main.css"
main.css
"NetworkError: 404 Not Found - http://bazar.mojericansko.cz/bazar.mojericansko.cz/oc-content/themes/benny/js/global.js"
global.js
"NetworkError: 404 Not Found - http://bazar.mojericansko.cz/jquery.sliderTabs.js"
jquery....Tabs.js
"NetworkError: 404 Not Found - http://bazar.mojericansko.cz/bazar.mojericansko.cz/oc-content/themes/benny/css/main.css"
main.css
"NetworkError: 404 Not Found - http://bazar.mojericansko.cz/bazar.mojericansko.cz/oc-content/themes/benny/js/global.js"
global.js
"NetworkError: 404 Not Found - http://bazar.mojericansko.cz/jquery.sliderTabs.js"
jquery....Tabs.js
2
"NetworkError: 404 Not Found - http://bazar.mojericansko.cz/bazar.mojericansko.cz/oc-content/themes/benny/css/main.css"
main.css
"NetworkError: 404 Not Found - http://bazar.mojericansko.cz/oc-content/themes/benny/css/images/bg.png"
bg.png
Zdá se tedy, že se odkazuješ na skripty, které neexistují. V některých případech bych tipnul, že ti v URL chybí http:// a proto prohlížeč cestu považuje za relativní.
akm
Profil
Moc děkuji za odpověď http:// jsem doplnil , ale co nevím jak odstaranit - napravit je http://bazar.mojericansko.cz/bazar.mojericansko.cz/oc-content/themes/benny/css/main.css
Pro jistotu přikládám head.php
<?php
  /*
   *   Osclass – software for creating and publishing online classified
   *              advertising platforms
   *
   *            Copyright (C) 2014 OSCLASS
   *
   *    This program is free software: you can redistribute it and/or
   *   modify it under the terms of the GNU Affero General Public License
   *   as published by the Free Software Foundation, either version 3 of
   *      the License, or (at your option) any later version.
   *
   *   This program is distributed in the hope that it will be useful, but
   *     WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
   *    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
   *       GNU Affero General Public License for more details.
   *
   *   You should have received a copy of the GNU Affero General Public
   * License along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
   */
?>

<?php
  $js_lang = array(
    'delete' => __('Delete', 'benny'),
    'cancel' => __('Cancel', 'benny')
  );

  osc_enqueue_script('jquery');
  osc_enqueue_script('jquery-ui');
  osc_register_script('global-theme-js', osc_current_web_theme_js_url('global.js'), 'jquery');
  osc_register_script('delete-user-js', osc_current_web_theme_js_url('delete_user.js'), 'jquery-ui');
  osc_enqueue_script('global-theme-js');
?>
<meta http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=utf-8" />

<title><?php echo meta_title() ; ?></title>
<meta name="title" content="<?php echo osc_esc_html(meta_title()); ?>" />
<?php if( meta_description() != '' ) { ?>
<meta name="description" content="<?php echo osc_esc_html(meta_description()); ?>" />
<?php } ?>
<?php if( meta_keywords() != '' ) { ?>
<meta name="keywords" content="<?php echo osc_esc_html(meta_keywords()); ?>" />
<?php } ?>
<?php if( osc_get_canonical() != '' ) { ?>
<!-- canonical -->
<link rel="canonical" href="<?php echo osc_get_canonical(); ?>"/>
<!-- /canonical -->
<?php } ?>
<meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache" />
<meta http-equiv="Expires" content="Fri, Jan 01 1970 00:00:00 GMT" />

<meta name="viewport" content="initial-scale = 1.0,maximum-scale = 1.0" />

<meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes">
<meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="black">

<!-- favicon -->
<link rel="shortcut icon" href="<?php echo osc_current_web_theme_url('favicon/favicon-48.png'); ?>">
<link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="144x144" href="<?php echo osc_current_web_theme_url('favicon/favicon-144.png'); ?>">
<link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="114x114" href="<?php echo osc_current_web_theme_url('favicon/favicon-114.png'); ?>">
<link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="72x72" href="<?php echo osc_current_web_theme_url('favicon/favicon-72.png'); ?>">
<link rel="apple-touch-icon-precomposed" href="<?php echo osc_current_web_theme_url('favicon/favicon-57.png'); ?>">
<!-- /favicon -->

<link href="<?php echo osc_current_web_theme_url('js/jquery-ui/jquery-ui-1.10.2.custom.min.css') ; ?>" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto' rel='stylesheet' type='text/css'>

<script type="text/javascript">
  var benny = window.benny || {};
  benny.base_url = '<?php echo osc_base_url(true); ?>';
  benny.langs = <?php echo json_encode($js_lang); ?>;
  benny.fancybox_prev = '<?php echo osc_esc_js( __('Previous image','benny')) ?>';
  benny.fancybox_next = '<?php echo osc_esc_js( __('Next image','benny')) ?>';
  benny.fancybox_closeBtn = '<?php echo osc_esc_js( __('Close','benny')) ?>';
</script>
<link href="<?php echo osc_current_web_theme_url('css/main.css') ; ?>" rel="stylesheet" type="text/css" />
<?php osc_run_hook('header') ; ?>


<!-- menu-->

<meta charset='utf-8'>
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet" href="bazar.mojericansko.cz/oc-content/themes/benny/css/main.css">
  <script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.min.js" type="text/javascript"></script>
  <script src="http://bazar.mojericansko.cz/oc-content/themes/benny/js/script.js"></script>
  <title>CSS MenuMaker</title>


<!--slider -->

<script src="http://code.jquery.com/jquery.min.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="http://bazar.mojericansko.cz/oc-content/themes/benny/css/main.css">
<script src = "http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min.js" ></script> 
<script src = "http://bazar.mojericansko.cz/oc-content/themes/benny/js/jquery.sliderTabs.min.js" ></script>
<script src = "http://bazar.mojericansko.cz/oc-content/themes/benny/js/jquery.sliderTabs.js" ></script> 

<!-- Go to www.addthis.com/dashboard to customize your tools -->
<script type="text/javascript" src="//s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js#pubid=ra-5123460319242d21" async="async"></script>

<!-- fb -->
<div id="fb-root"></div>
<script>(function(d, s, id) {
 var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
 if (d.getElementById(id)) return;
 js = d.createElement(s); js.id = id;
 js.src = "//connect.facebook.net/cs_CZ/sdk.js#xfbml=1&version=v2.3&appId=429983873749028";
 fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>


<!--VK -->
<script type="text/javascript" src="//vk.com/js/api/openapi.js?116"></script>
juriad
Profil
Ještě jsi zapomněl na 86. řádek.
Kdeže tam má být ten slider? Žádný na té úvodní stránce nevidím (ani místo, kam by měl patřit).
akm
Profil
juriad:
No rád bych ho dostal do widgetu-boxu sidebaru posilám ještě main.php
<?php
  /*
   *   Osclass – software for creating and publishing online classified
   *              advertising platforms
   *
   *            Copyright (C) 2014 OSCLASS
   *
   *    This program is free software: you can redistribute it and/or
   *   modify it under the terms of the GNU Affero General Public License
   *   as published by the Free Software Foundation, either version 3 of
   *      the License, or (at your option) any later version.
   *
   *   This program is distributed in the hope that it will be useful, but
   *     WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
   *    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
   *       GNU Affero General Public License for more details.
   *
   *   You should have received a copy of the GNU Affero General Public
   * License along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
   */

  // meta tag robots
  osc_add_hook('header','benny_follow_construct');

  benny_add_body_class('home');


  $buttonClass = '';
  $listClass  = '';
  if(benny_show_as() == 'gallery'){
     $listClass = 'listing-grid';
     $buttonClass = 'active';
  }
?>
<?php osc_current_web_theme_path('header.php') ; ?>
<div class="clear"></div>
<div class="latest_ads">
<h1><strong><?php _e('Latest Listings', 'benny') ; ?></strong></h1>
 <?php if( osc_count_latest_items() == 0) { ?>
  <div class="clear"></div>
  <p class="empty"><?php _e("There aren't listings available at this moment", 'benny'); ?></p>
<?php } else { ?>
  <div class="actions">
   <span class="doublebutton <?php echo $buttonClass; ?>">
      <a href="<?php echo osc_base_url(true); ?>?sShowAs=list" class="list-button" data-class-toggle="listing-grid" data-destination="#listing-card-list"><span><?php _e('List', 'benny'); ?></span></a>
      <a href="<?php echo osc_base_url(true); ?>?sShowAs=gallery" class="grid-button" data-class-toggle="listing-grid" data-destination="#listing-card-list"><span><?php _e('Grid', 'benny'); ?></span></a>
   </span>
  </div>
  <?php
  View::newInstance()->_exportVariableToView("listType", 'latestItems');
  View::newInstance()->_exportVariableToView("listClass",$listClass);
  osc_current_web_theme_path('loop.php');
  ?>
  <div class="clear"></div>
  <?php if( osc_count_latest_items() == osc_max_latest_items() ) { ?>
    <p class="see_more_link"><a href="<?php echo osc_search_show_all_url() ; ?>">
      <?php _e('See all listings', 'benny') ; ?></a>
    </p>
  <?php } ?>
<?php } ?>
</div>
</div><!-- main -->
<div id="sidebar">
  <?php if( osc_get_preference('sidebar-300x250', 'benny') != '') {?>
  <!-- sidebar ad 350x250 -->
  <div class="ads_300">
    <?php echo osc_get_preference('sidebar-300x250', 'benny'); ?>
  </div>
  <!-- /sidebar ad 350x250 -->
  <?php } ?>
  <div class="widget-box">
    
    
      <h3><strong>Jsme na sociálních sítích</strong></h3>
     
    <div id="mySliderTabs">
    <ul>
     <li><a href="#theOffice">The Office</a></li>
     <li><a href="#parks">Parks and Recreation</a></li>
     <li><a href="#southPark">South Park</a></li>
    </ul>
    <div id="theOffice">
     <h3>Info about The Office</h3>
     <p>Aoapsinasof asghais fnasof ws9ufh isujn asiufhasiufasdf aoisufd asfdhasifd usdhf saiudfh</p>
     <p>Aoapsinasof asghais fnasof ws9ufh isujn asiufhasiufasdf aoisufd asfdhasifd usdhf saiudfh</p>
     <p>Aoapsinasof asghais fnasof ws9ufh isujn asiufhasiufasdf aoisufd asfdhasifd usdhf saiudfh</p>
    </div>
    <div id="parks">
     <h3>Info about Parks and Recreation</h3>
     <p>Aoapsinasof asghais fnasof ws9ufh isujn asiufhasiufasdf aoisufd asfdhasifd usdhf saiudfh</p>
    </div>
    <div id="southPark">
     <h3>Info about South Park</h3>
     <p>Aoapsinasof asghais fnasof ws9ufh isujn asiufhasiufasdf aoisufd asfdhasifd usdhf saiudfh</p>
    </div>
  </div>
</div>
  </div>
<div class="clear"><!-- do not close, use main clossing tag for this case -->
<?php if( osc_get_preference('homepage-728x90', 'benny') != '') { ?>
<!-- homepage ad 728x60-->
<div class="ads_728 home_bottom_ads">
  <?php echo osc_get_preference('homepage-728x90', 'benny'); ?>
</div>
<!-- /homepage ad 728x60-->
<?php } ?>
<?php osc_current_web_theme_path('footer.php') ; ?>
juriad
Profil
Musíš v JS spustit něco jako:
var slider = $("div#mySliderTabs").sliderTabs();
Viz třetí bod v dokumentaci.

Nepřipojuj <script src="bazar.mojericansko.cz/oc-content/themes/benny/js/jquery.sliderTabs.js">, ale jen tu minifkovanou verzi. A naopak nezapomeň připojit CSS (první bod v dokumentaci).
akm
Profil
juriad:
var slider = $("div#mySliderTabs").sliderTabs(); tak to je věc , kterou vůbec nechápu jak se to spouští
CSS jsem vložil do main.css což je zřejmě blbě tak zkusím to udělat zvlášť (respektive jak jsem původně postupoval podle návodu - ale ani tehdy se mi taky nic nevykreslilo.)
P.S tak jsem to předělal na
<script src="http://code.jquery.com/jquery.min.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="http://bazar.mojericansko.cz/oc-content/themes/benny/css/jquery.sliderTabs.min.css">
<link rel="stylesheet" href="http://bazar.mojericansko.cz/oc-content/themes/benny/css/jquery.sliderTabs.css">
<script src = "http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min.js" ></script> 
<script src = "http://bazar.mojericansko.cz/oc-content/themes/benny/js/jquery.sliderTabs.min.js" ></script>
a opět nic.
Zkusím ještě do origo zápisu dobavit Identifikátor ID dvojkřížkem # ?
#mySliderTabs
Připravuje se na slider - mySliderTabsContainer - vydím ho v konzoli on i ten zápis v konzoli je poněkud jiný ?

<div id="mySliderTabsContainer" style="height: 200px;">
      <!-- Sample slider -->
      <div id="mySliderTabs" class="ui-slider-tabs">
      <div class="ui-slider-tabs-list-wrapper">
      <div class="ui-slider-tabs-list-container" style="margin: 0px 35px;"><ul class="ui-slider-tabs-list" style="margin-left: -37px; width: 779px;">
Nebo se píše pouze <div id="mySliderTabs"> tak jak je uvedeno v návodu?
Ještě jsem se pokusil o toto, ale nic
<!-- /sidebar ad 350x500 -->
  <?php } ?>
  <div class="widget-box">
    
    
      <h3><strong>Jsme na sociálních sítích</strong></h3>
    
      <div id="mySliderTabsContainer">
      <!-- Sample slider -->
      <div id="mySliderTabs" class="ui-slider-tabs">
      <div class="ui-slider-tabs-list-wrapper">
      <div class="ui-slider-tabs-list-container">
      
      
        
        
       
    <ul class="ui-slider-tabs-list">
     <li class>
     <li><a href="#theOffice">The Office</a></li>
     <li><a href="#parks">Parks and Recreation</a></li>
     <li><a href="#southPark">South Park</a></li>
    </ul>
    <div id="theOffice">
     <h3>Info about The Office</h3>
     <p>Aoapsinasof asghais fnasof ws9ufh isujn asiufhasiufasdf aoisufd asfdhasifd usdhf saiudfh</p>
     <p>Aoapsinasof asghais fnasof ws9ufh isujn asiufhasiufasdf aoisufd asfdhasifd usdhf saiudfh</p>
     <p>Aoapsinasof asghais fnasof ws9ufh isujn asiufhasiufasdf aoisufd asfdhasifd usdhf saiudfh</p>
    </div>
    <div id="parks">
     <h3>Info about Parks and Recreation</h3>
     <p>Aoapsinasof asghais fnasof ws9ufh isujn asiufhasiufasdf aoisufd asfdhasifd usdhf saiudfh</p>
    </div>
    <div id="southPark">
     <h3>Info about South Park</h3>
     <p>Aoapsinasof asghais fnasof ws9ufh isujn asiufhasiufasdf aoisufd asfdhasifd usdhf saiudfh</p>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
juriad
Profil
To spuštění sliderTabs nepatří do toho sliderTabs.min.js souboru.
Dej ho do jiného souboru, kde máš všechny své skripty.

Budeš mít něco jako:
$(document).ready(function() {
 var slider = $("div#mySliderTabs").sliderTabs();
});

div#mySliderTabs znamená div, který má id mySliderTabs. Je to stejný princip jako v CSS. Kde jsi prosímtě přišel na nějaký mySliderTabsContainer, nic takového v dokumentaci není.
Pokud se ti to nedaří rozjet v tom velkém molochu, proč si nevytvoříš testovací stránku jen s tím sliderem?

Ukázka: Živá ukázka
akm
Profil
juriad:
No na ten conteiner jsem přišel tak že jsem si dal na Konzoli http://lopatin.github.io/sliderTabs/
a ona se mi tam objevila

tak jsem to zkusil dát do global.js

Zkusil jsem udělat tu samostatnou stránku http://mojericansko.cz/ a na tý to běží akorát jsem dal spouštěcí script přímo do stránky

Ještě při zápisu
<script src = "http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min.js" ></script>
a
<script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.min.js" type="text/javascript"></script>
mi zmizí nahrávání orázků http://bazar.mojericansko.cz/item/new

a bez http:// to funguje

Tak jsem to pro zkoušku zkusil dát na přímo i do tho slideru na bazaru.mojericanko a různí prohlízeče mi to vykreslují velice různě
- Google po staru vše pod sebou
- Yandex - ukáže horní nadpisy
- Opera - jen posuvníky bez jakéhokoliv nápisu
- Mail.ru stejně jako Google

Tak to fakt nevím
Davex
Profil
Pravděpodobně to nefunguje, protože hážeš páté přes deváté. Musíš zachovat pořadí načítaných skriptů - nejdřív jQuery, a potom teprve další skripty, které tu knihovnu používají. Navíc jQuery stačí načíst pouze jednou a nemusí se načítat několikrát v různých verzích.
akm
Profil
Davex:
Navíc jQuery stačí načíst pouze jednou a nemusí se načítat několikrát v různých verzích.
Tohle jsem si říkal hned na zčátku jenže pokud jQuery vyhodím například u menu tak zmizí posuvník - šipka v menu přiom jQuery je již v head úplně nahoře
<?php
  /*
   *   Osclass – software for creating and publishing online classified
   *              advertising platforms
   *
   *            Copyright (C) 2014 OSCLASS
   *
   *    This program is free software: you can redistribute it and/or
   *   modify it under the terms of the GNU Affero General Public License
   *   as published by the Free Software Foundation, either version 3 of
   *      the License, or (at your option) any later version.
   *
   *   This program is distributed in the hope that it will be useful, but
   *     WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
   *    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
   *       GNU Affero General Public License for more details.
   *
   *   You should have received a copy of the GNU Affero General Public
   * License along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
   */
?>

<?php
  $js_lang = array(
    'delete' => __('Delete', 'benny'),
    'cancel' => __('Cancel', 'benny')
  );

  osc_enqueue_script('jquery');
  osc_enqueue_script('jquery-ui');
  osc_register_script('global-theme-js', osc_current_web_theme_js_url('global.js'), 'jquery');
  osc_register_script('delete-user-js', osc_current_web_theme_js_url('delete_user.js'), 'jquery-ui');
  osc_enqueue_script('global-theme-js');
?>
<meta http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=utf-8" />

<title><?php echo meta_title() ; ?></title>
<meta name="title" content="<?php echo osc_esc_html(meta_title()); ?>" />
<?php if( meta_description() != '' ) { ?>
<meta name="description" content="<?php echo osc_esc_html(meta_description()); ?>" />
<?php } ?>
<?php if( meta_keywords() != '' ) { ?>
<meta name="keywords" content="<?php echo osc_esc_html(meta_keywords()); ?>" />
<?php } ?>
<?php if( osc_get_canonical() != '' ) { ?>
<!-- canonical -->
<link rel="canonical" href="<?php echo osc_get_canonical(); ?>"/>
<!-- /canonical -->
<?php } ?>
<meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache" />
<meta http-equiv="Expires" content="Fri, Jan 01 1970 00:00:00 GMT" />

<meta name="viewport" content="initial-scale = 1.0,maximum-scale = 1.0" />

<meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes">
<meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="black">

<!-- favicon -->
<link rel="shortcut icon" href="<?php echo osc_current_web_theme_url('favicon/favicon-48.png'); ?>">
<link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="144x144" href="<?php echo osc_current_web_theme_url('favicon/favicon-144.png'); ?>">
<link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="114x114" href="<?php echo osc_current_web_theme_url('favicon/favicon-114.png'); ?>">
<link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="72x72" href="<?php echo osc_current_web_theme_url('favicon/favicon-72.png'); ?>">
<link rel="apple-touch-icon-precomposed" href="<?php echo osc_current_web_theme_url('favicon/favicon-57.png'); ?>">
<!-- /favicon -->

<link href="<?php echo osc_current_web_theme_url('js/jquery-ui/jquery-ui-1.10.2.custom.min.css') ; ?>" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto' rel='stylesheet' type='text/css'>

<script type="text/javascript">
  var benny = window.benny || {};
  benny.base_url = '<?php echo osc_base_url(true); ?>';
  benny.langs = <?php echo json_encode($js_lang); ?>;
  benny.fancybox_prev = '<?php echo osc_esc_js( __('Previous image','benny')) ?>';
  benny.fancybox_next = '<?php echo osc_esc_js( __('Next image','benny')) ?>';
  benny.fancybox_closeBtn = '<?php echo osc_esc_js( __('Close','benny')) ?>';
</script>
<link href="<?php echo osc_current_web_theme_url('css/main.css') ; ?>" rel="stylesheet" type="text/css" />
<?php osc_run_hook('header') ; ?>


<!-- menu-->

<meta charset='utf-8'>
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet" href="http://bazar.mojericansko.cz/oc-content/themes/benny/css/main.css">
  <script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.min.js" type="text/javascript"></script>
  <script src="http://bazar.mojericansko.cz/oc-content/themes/benny/js/script.js"></script>
  <title>CSS MenuMaker</title>

<!-- slider-->

<link rel = "stylesheet" href = "http://bazar.mojericansko.cz/oc-content/themes/benny/css/jquery.sliderTabs.min.css" > 
<script src = "http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min.js" ></script> 
<script src = "http://bazar.mojericansko.cz/oc-content/themes/benny/jsjquery.sliderTabs.min.js" ></script>


<!-- Go to www.addthis.com/dashboard to customize your tools -->
<script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js#pubid=ra-5123460319242d21" async="async"></script>


<!-- fb -->
<div id="fb-root"></div>
<script>(function(d, s, id) {
 var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
 if (d.getElementById(id)) return;
 js = d.createElement(s); js.id = id;
 js.src = "http://connect.facebook.net/cs_CZ/sdk.js#xfbml=1&version=v2.3&appId=429983873749028";
 fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>


<!--VK -->
<script type="text/javascript" src="http://vk.com/js/api/openapi.js?116"></script>
Davex
Profil
1) Načítají se tam celkem tři verze jQuery. Na řádku 29 je háček pro skript s jQuery 1.8.0, na řádku 87 se načítá verze 1.11.1 a na řádku 94 se načítá verze 1.7.1. Má se načíst pouze jednou a před vším ostatním.

2) Ve skriptu global.js (háček na řádku 31) se v bloku $(document).ready() volá metoda, která neexistuje. Neexistuje, protože na webserveru není přítomen soubor /oc-content/themes/benny/jsjquery.sliderTabs.min.js (řádek 95)

3) Nevím, jak je v jQuery udělané $(document).ready(), ale nepřestane třeba fungovat jakmile někdy předtím jinde zhavaruje? Možná, když se vyřeší 2), tak začne fungovat i skript menu.
akm
Profil
Davex:
Děkuji měl si pravdu odstranil jsem ty řádky opravil chybu a menu funguje, ale ten slider se nenastaruje.
Davex
Profil
akm:
ale ten slider se nenastaruje
Není to třeba tím, že první položka menu je prázdná a neobsahuje žádný odkaz?

<Div id = "mySliderTabs" >      
<ul>
 <li class>
 <li><a href="#theOffice">The Office</a></li>
 <li><a href="#parks">Parks and Recreation</a></li>
 <li><a href="#southPark">South Park</a></li>
</ul>
akm
Profil
Davex:
No i bez tohoto nefungovalo, ale když dám přímo k tomu script tak to funguje
<script>
$(document).ready(function() {
 var slider = $("div#mySliderTabs").sliderTabs();
});
</script>

      <Div id = "mySliderTabs" >      
    <ul>
     <li><a href="#theOffice">The Office</a></li>
     <li><a href="#parks">Parks and Recreation</a></li>
     <li><a href="#southPark">South Park</a></li>
    </ul>
    <div id="theOffice">
     <h3>Info about The Office</h3>
     <p>Aoapsinasof asghais fnasof ws9ufh isujn asiufhasiufasdf aoisufd asfdhasifd usdhf saiudfh</p>
     <p>Aoapsinasof asghais fnasof ws9ufh isujn asiufhasiufasdf aoisufd asfdhasifd usdhf saiudfh</p>
     <p>Aoapsinasof asghais fnasof ws9ufh isujn asiufhasiufasdf aoisufd asfdhasifd usdhf saiudfh</p>
    </div>
    <div id="parks">
     <h3>Info about Parks and Recreation</h3>
     <p>Aoapsinasof asghais fnasof ws9ufh isujn asiufhasiufasdf aoisufd asfdhasifd usdhf saiudfh</p>
    </div>
    <div id="southPark">
     <h3>Info about South Park</h3>
     <p>Aoapsinasof asghais fnasof ws9ufh isujn asiufhasiufasdf aoisufd asfdhasifd usdhf saiudfh</p>
    </div>
  </div>
  </div>

6.6
Děkuji všem za pomoc. Díky Vám se mi to nakonec povedlo.
Tedy až na malinkou drobnost Ok, Vk se mi zobrazuje dvakrát nad sebou.

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0