Autor Zpráva
Tata
Profil
Dá sa v CSS definova» pre dynamicky vkladané obrázky "float:left"? Stránka, na ktorej by som to potreboval je robená v CMSimple a v scriptoch som nedokázal nájs» miesto, kde je definované vkladanie obrázkov.
Toto téma je uzamčeno. Odpověď nelze zaslat.

0