Autor Zpráva
Pechy
Profil *
Mám 2 obrázky s přesnou polohou (position: absolute). Jeden z nich má (pomocí JS) náhodnou polohu. Potřeboval bych vědět, jak to nastavit tak, aby ten s pohyblivou polohou byl nad tím nepohyblivým.
Pro ilustraci přidávám zdrojový kód:

<html>
<body onload="Obr()">
<img src="dot.gif" name="obr" STYLE="position:absolute; top:360; left:20; cursor:crosshair; visibility:visible;" onclick = "Kontrola()">
<img src="window.gif" STYLE="position:absolute; top:360; left:170;">
<img src="window.gif" STYLE="position:absolute; top:360; left:470;">
<img src="window.gif" STYLE="position:absolute; top:360; left:770;">
<input type="text" name="bod">bodů
<script>
var bod=0
kontrola=0
y = new Array("170","470","770")
okno = Math.round(Math.random() * 2)
rychlostv = Math.floor(Math.random() * 2000) + 250
rychlosth = Math.floor(Math.random() * 2000) + 250

function Kontrola(){
if (kontrola ==0)
bod ++
kontrola ++
document.all.bod.value = bod
}

function Obr(){
document.all.obr.style.visibility="visible"
document.all.obr.style.left = y[okno]
okno = Math.round(Math.random() * 2)
kontrola = 0
setTimeout("Obrs()", rychlosth)
}

function Obrs(){
document.all.obr.style.visibility="hidden"
document.all.obr.style.left = y[okno]
okno = Math.round(Math.random() * 2)
kontrola = 0
setTimeout("Obr()", rychlostv )
}
</script>
</body>
</html>
habendorf
Profil
z-index
Pechy
Profil *
Díky.
Toto téma je uzamčeno. Odpověď nelze zaslat.

0