« 1 2 »
Autor Zpráva
Thriller
Profil *
Prosím vás, jak si můžu v CSS nadefinovat vlastní HTML tag?
Chamurappi
Profil
Reaguji na Thriller:
Nijak. Ale nevím, jestli správně chápu otázku.
Thriller
Profil *
Prostě, když napíšu:
stranka {width: 600px; max-width: 600px; background-color: black;}

a potom napíšu
<stranka>
neco
</stranka>

tak, že to bude fungovat.
Chamurappi
Profil
Reaguji na Thrillera:
Explorer ti tvůj vlastní element nikdy nenastyluje.
V čem ti nevyhovují existující elementy?
Thriller
Profil *
Potřebuji nějak označit kus kódu, a nastavit mu výše zmíněné vlastnosti. Nemůžu tam ale použít <div><p> ani <spam>, protože se jedná o celou stránku a pokud bych např. do <div class="stranka"></div> vložit ještě jeden <div> s jinými vlastnostmi, tak by se ten původné "zkazil".

Jestli vás napadá, jak to jinak vyřešit, prosím napište, protože už jsem vyzkoušel snad všechno :-((
Chamurappi
Profil
Reaguji na Thriller:
Už jsi slyšel o třídách?
Thriller
Profil *
Už jsi slyšel o třídách?
To ano, ale abych mohl identifikovat ten kus kódu, tak bych zase musel použít <p> např. <p id="stranka">
Chamurappi
Profil
Reaguji na Thriller:
Už jsi slyšel o kaskádování?
Dero
Profil
CSS kaskáduje:

<div id="stranka"><div>text</div></div>


se dá referencovat jako:

#stranka { ... }
#stranka div { ... } /* jiné vlastnosti pro vnitřní DIV */
Thriller
Profil *
Už jsi slyšel o kaskádování?
To už jsem taky čelt. To, že některé deklarace v určitých situacích "přebijí" již dříve deklarované je sice fajn, ale obávám se, že tohle můj problém nevyřeší. Já jsem totiž umístil dva divy (jeden byl v tom druhém) a oni ti totiž trochu odporují. Ani jeden nemůžu vymazat a ani jeden nemůže převládnout. Možná ti pomůže toto:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
 <head>
 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1250">
 <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="externi.css">
 <title>Chemie - Úvod</title>
 </head>
 <body background="img/bg_chem.jpg" style="background-attachment: fixed;" text="white">
<center>
<div class="stranka">
<a href="index.php">
<img src="img/logo_chem.jpg" alt="Chemie - Základy, Anorganická a Organická chemie" border="0">
</a><br>
<div align="left">
jak psat web nhu ugýt uzgíý bhuizg uzgýiízg iuhí uzg huáié uzfrt huáé iuzt žýí iuhzgt fgtžýá iuzf gtz áéýt držřá
hzí uzfg gzýí uzfv gzýí uztfv gzýí uzfv zgýí uzvf
</div>
</div>
</center>
 </body>
</html>

a externi stylopis:
.stranka {width: 600px; max-width: 600px; background-color: black;} 

a:link {color: red;}
a:vlink {color: red;}
a:visited {color: red;}


Závěr: Já prostě chci celý obsah stránky umístit na střed (taková pomyslná tabulka), ale chci aby písmo bylo zarovnáno na levo (začátek tabulky). Pouze v CSS.
Str4wberry
Profil
Tak, to Tě pošlu na zdejší nejodkazovanější článek.
Thriller
Profil *
Takhle to má být: Obrázek
Akorát je to dělané v tabulkách a já bych to potřeboval v CSS.
SwimX
Profil
Thriller
proč zakládáš další vlákno?

takle by to nešlo?
<html>
 <head>
 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1250">
 <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">
 <title>Chemie - Úvod</title>
 </head>
 <style>
  body{
   background: url('img/bg_chem.jpg') #000;
   background-attachment: fixed;
   text-align: center;
   color: #fff;
  }
  .stranka{
   margin: 0 auto;
   width: 600px;
  }
  .stranka div{
   text-align: left;
  }
  a:link, a:hover, a:visited {
   color: red;
  }

 </style>
 <body>
<div class="stranka">
<a href="index.php"><img src="img/logo_chem.jpg" alt="Chemie - Základy, Anorganická a Organická chemie" border="0"></a>
<div>
jak psat web nhu ugýt uzgíý bhuizg uzgýiízg iuhí uzg huáié uzfrt huáé iuzt žýí iuhzgt fgtžýá iuzf gtz áéýt držřá
hzí uzfg gzýí uzfv gzýí uztfv gzýí uzfv zgýí uzvf
</div>
</div>
 </body>
</html>
Railbot
Profil
Nemůžu tam ale použít <div><p> ani <spam>
:o))
Thriller
Profil *
SwimX
Díky za pomoc, už jsem to pochopil, teď zase ale (při tvorbě menu) potřebuji text posunout. Zatím to mám taklhe. a potřebuji aby ten menu proužek byl až dolů.
současný stylopis:
body{
   background: url('img/bg_chem.jpg') #000;
   background-attachment: fixed;
   text-align: center;
   color: white;
  }
.stranka{margin: 0 auto; max-width: 800px; background-color: black;}
.stranka #menu{text-align: left; background-color: black; max-width: 200px; float: left; margin: 30px;}
.stranka #obsah{text-align: left; background-color: black; margin: 30px;}

h1 {font-size: 300%; font-family: cursive;}
h2 {font-size: 250%; text-decoration: overline; color: brown; text-align: center;}
h3 {font-size: 200%; color: green; text-indent: 40px;}
h4 {font-size: 150%; font-weight: bold; text-indent: 20px;}
h5 {font-size: 120%; font-weight: bold; text-indent: 10px;}
panther
Profil
Thriller
teď zase ale (při tvorbě menu) potřebuji text posunout. Zatím to mám taklhe. a potřebuji aby ten menu proužek byl až dolů.
nevím, jestli dobře chápu, ale chceš, aby se obsah nepodsouval pod menu? Pokud ano, tak:

menu dej float: left a obsahu taky nějaký float - budou se vzájemně obtékat. Stránka bude dlouhá jako delší z těchto dvou elementů.
Thriller
Profil *
panther
Jestli myslíš, že mám dát aj k tomu .stranka #obsah {float: left;}, tak to nefunguje. Je to pořád stejné
SwimX
Profil
Thriller
Věnuj prosím i html kód..
panther
Profil
Thriller
Jestli myslíš, že mám dát aj k tomu .stranka #obsah {float: left;}, tak to nefunguje. Je to pořád stejné
jestli myslíš, že si vyvěštím z koule, jak máš zapsaný celý kód, tak jsi taky na omylu.

Dej sem do diskuse odkaz (ne zkopírovat kód, ale odkaz), dostane se ti přesné rady pro tvůj konkrétní případ.
panther
Profil
edit: příspěvek jsem omylem odeslal dvakrát :-)
Thriller
Profil *
Odkaz je: http://localhost/zaklady/cojeto.php
Kód je:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
 <head>
 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1250">
 <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../externi.css">
 <title>Chemie - Úvod</title>
 </head>
 <body>
<div id="menu">
<center>
MENU</center><br>
cau cau cau<br>
cfdcdfscffd<br>
cdsacsacdc<br>
cdsacdcxycdc<br>
vdfsvsdfv<br>
cdsacdascdsc<br>
xsdacasfar<br>
xsadcdsar<br>
dsxadscdsffvr<br>
xsadasdniu<br>
axsnasucd<br>
saxmsoducdsa<br>
</div>
<div id="obsah">
<h2 align=center>Chemie</h2>
Chemie je věda, která zkoumá látky, jejich složení a vzájemné přeměny.
<p>
Látka je hmota, která se vyznačuje určitými vlastnostmi. Fyzikální změna je např. změna skupenství, že z daných 

látek nevznikají látky jiné.
</p>
<p>
<i>"teplota varu"</i> - var je teplota při které se kapalina vypařuje v celém svém objemu.<br>
<img src="http://www.zslado.cz/vyuka_fyzika/e_kurz/8/zmenyskupenstvi/skupenstvi_soubory/zmenydiagram.JPG" 

align="center"><br>
Při chemické změně vznikají z výchozích látek látky jiné.
</p>
<h3>Něco z historie</h3>
Demokritos byl řecký učenec, který jako první vyslovil domněnku, že hmota je složená z atomů.<br>
<h4>Období alchymie</h4>
(4-17 st.)<br>
<p>
Alchymisté byli často podvodníci. Mnozí však bádáním objetovali celý život a lidstvu přinesli užitečné postupy 

čištění látek a experimentálních metod.</p>
V 17-19 st. došlo k vyslovení nejdůležitějších chemických zákonů (Lomonosov, Lovoisier) a atomové teorie 

(Dalton):<br>
<i>"Hmotnost látek před reakcí a po reakci je vždy stejná."</i>
<h4>Mendělejev</h4>
<p>
Prvky sestavil do tabulky a vyslovil periodický zákon. S novými objevy se začaly rozvíjet i nové chemické 

disciplíny.
</p>
<h5>Chemické disciplíny:</h5>
<ul>
<li>Obecná chemie - Studuje základy chemických jevů</li>
<li>Anorganická chemie - Studuje prvky a jejich sloučeniny</li>
<li>Organická chemie - Studuje sloučeniny uhlíku</li>
<li>Fyzikální chemie - Studuje fyzikálními metodami chemické reakce, vazby</li>
<li>Biochemie - Studuje přírodní látky (např. bílkoviny, cukry, tuky...)</li>
<li>Analytická chemie - Studuje složení látek</li>
</ul>
Ke studiu látek v chemii se využívá:
<ol>
<li>POKUS - Sledování jevů a reakcí v umělých podmínkách</li>
<li>POZOROVÁNÍ - Sledování jevů a reakcí za přirozených podmínek</li>
<li>MĚŘENÍ - Pomocí měření fyzikálních velíčin sledujeme vlastnosti látek.</li>
</ol>
Různé látky mají různé vlastnosti, kterými se od sebe liší.
<p>
<table border="1" cellspacing="0"><tr>
<td>TEPLOTA VARU</td><td rowspan="3"><b><u>Charakteristické vlastnosti pro jednotlivé látky</u></b></td></tr>
<tr><td>TEPLOTA TÁNÍ</td></td>
<tr><td>HUSTOTA</td></tr>
</table>
</p>
<h3>Hustota</h3>
Příklady některých hustot:
<table border="1" cellspacing="0">
<tr><td>Kyslík</td><td>0.04133 g/cm<sup>3</sup>
<tr><td>Alkohol</td><td>0.79 g/cm<sup>3</sup>
<tr><td>Voda</td><td>1 g/cm<sup>3</sup>
<tr><td>Hliník</td><td>2.7 g/cm<sup>3</sup>
<tr><td>Měď</td><td>8.93 g/cm<sup>3</sup>
<tr><td>Olovo</td><td>11.34 g/cm<sup>3</sup>
<tr><td>Rtuť</td><td>13.55 g/cm<sup>3</sup>
</table>
<p id="zajimavost">
Hustota je závislá na teplotě a tlaku. Největší hustota vody je při teplotě 4
</p>
<h3>Vůně</h3>
Zkoušení je prováděno opatrně, protože páry nových látek jsou zdraví škodlivé a dráždí sliznici.

<br><a href="cojeto.php">act</a>
</div>
</div>
 </body>
</html>
SwimX
Profil
Thriller
Odkaz je: http://localhost/zaklady/cojeto.php[/i]“;
To myslíš vážně? ERROR 404 :)))))
A taky ses moh zachovat dle panthera [#19]„ (ne zkopírovat kód, ale odkaz)
panther
Profil
Thriller
Odkaz je: http://localhost/zaklady/cojeto.php
na tvůj localhost se určitě nedostaneme..

nahraj svůj web na nějaké http://wz.cz nebo na nějaký podobný server, kódem se probírat nebudu.
SwimX
Profil
Já sem se tim probral v rychlosti:
1, nepoužívej max-width, width funguje všude s tim maxem jsou problémy a nemá tady žádný význam
2, menu se dělá přes <ul> <ol> <menu> s položkama <li>
3, když máš css - tak nedělej ty zastaralé tagy <center> a atributy align, které myslím, nejsou ani povolené
4, u menu i obsahu máš text align left, stačí když ho dáš divu stranka
5, neřikej že přidání float:left; (popř right) do divu obsah nepomůže, když to pomáhá.
6, nevkládej tabulky do odstavců. To nemá cenu, tabulka v odstavci být nesmí. Odstavec se ukončí před tabulkou, takže ti vznikne prázdný odstavec a nadbytečná koncová značka
7, proč máš kus textu v odstavci a kus mimo?
<p>Alchymisté byli často podvodníci. Mnozí ...</p>
V 17-19 st. došlo k vyslovení nejdůležitějších ...
Thriller
Profil *
Tak tady: http://thukop.ezin.cz/zaklady/cojeto.php
SwimX
Profil
8, když už někde bereš obrázky, tak si je hoď k sobě to složky. viz <img src="http://www.zslado.cz/vyuka... počkej až ti to smažou nebo přesunou..
Thriller
Profil *
5, neřikej že přidání float:left; (popř right) do divu obsah nepomůže, když to pomáhá.
Teď jsem to tam přidal, ale nepomáhá to :-(
panther
Profil
SwimX
s tim maxem jsou problémy
kde například?

menu se dělá přes <ul> <ol> <menu>
číslované menu se moc nedělá, ale budiž. Jako možnost by mohlo být

tak nedělej ty zastaralé tagy <center> a atributy align, které myslím, nejsou ani povolené
nejsou povolené - nefungují? Ne, fungují. Nezobrazují se korektně? Ne, zobrazují. Povolené nepovolené, na té stránce jsou větší zvěrstva.

Thriller
obsahu i menu zadej width, bude to vedle sebe.
SwimX
Profil
Thriller
funguje. http://www.plavec.borec.cz/upfiles/Novy1.html
chce to width - konkretně u obsahu 480 (když započteš všechny ty marginy)

nejsou povolené - nefungují? Ne, fungují. Nezobrazují se korektně? Ne, zobrazují. Povolené nepovolené, na té stránce jsou větší zvěrstva.
fungujou, ale zrovna od tebe bych čekal jiný názor. Ne vše co funguje se má používat.
SwimX
Profil
panther
„s tim maxem jsou problémy“
kde například?

no minimálně ho neuznává prohlížeč v PsPadu.
« 1 2 »

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0