Autor Zpráva
Folker
Profil
Ahoj, chtěl jsem do svého RS vložit textový editor Tinymce a taky se mi to povedlo. Ale když uložím článek do html souboru (doufám, že je to tak správně) neuloží se žádné formátování. Pokud odřádkuji Enterem, uchová se pouze první řádek. Nevíte někdo, čím to může být?
Tady je vzorek toho, jak je to na stránce:
hlavička..
<!-- TinyMCE -->
<script type="text/javascript" src="tiny_mce/tiny_mce.js"></script>
<script type="text/javascript">
	tinyMCE.init({
		// General options
		mode : "textareas",
		theme : "advanced",
		plugins : "safari,pagebreak,style,layer,table,save,advhr,advimage,advlink,emotions,iespell,inlinepopups,insertdatetime,preview,media,searchreplace,print,contextmenu,paste,directionality,fullscreen,noneditable,visualchars,nonbreaking,xhtmlxtras,template,wordcount",
    language : "cs",
    
		// Theme options
		theme_advanced_buttons1 : "save,newdocument,|,bold,italic,underline,strikethrough,|,justifyleft,justifycenter,justifyright,justifyfull,styleselect,formatselect,fontselect,fontsizeselect",
		theme_advanced_buttons2 : "cut,copy,paste,pastetext,pasteword,|,search,replace,|,bullist,numlist,|,outdent,indent,blockquote,|,undo,redo,|,link,unlink,anchor,image,cleanup,help,code,|,insertdate,inserttime,preview,|,forecolor,backcolor",
		theme_advanced_buttons3 : "tablecontrols,|,hr,removeformat,visualaid,|,sub,sup,|,charmap,emotions,iespell,media,advhr,|,print,|,ltr,rtl,|,fullscreen",
		theme_advanced_buttons4 : "insertlayer,moveforward,movebackward,absolute,|,styleprops,|,cite,abbr,acronym,del,ins,attribs,|,visualchars,nonbreaking,template,pagebreak",
		theme_advanced_toolbar_location : "top",
		theme_advanced_toolbar_align : "left",
		theme_advanced_statusbar_location : "bottom",
		theme_advanced_resizing : true,

		// Example content CSS (should be your site CSS)
		content_css : "css/content.css",

		// Drop lists for link/image/media/template dialogs
		template_external_list_url : "lists/template_list.js",
		external_link_list_url : "lists/link_list.js",
		external_image_list_url : "lists/image_list.js",
		media_external_list_url : "lists/media_list.js",

		// Replace values for the template plugin
		template_replace_values : {
			username : "Some User",
			staffid : "991234"
		}
	});
</script>
<!-- /TinyMCE -->

..a část stránky
<form method="post" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>">
	<div>
		<h3><?php echo $kategorie ?></h3>
<p>Datum polední úpravy: <?php echo $datum; ?>
<input type="hidden" name="nazev" value="<?php echo $kategorie; ?>">
<h3>Nadpis</h3>
<input type="text" name="nadpis1" value="<?php echo $nadpis; ?>">
<h3>Text článku</h3><br /><br />

		<!-- Gets replaced with TinyMCE, remember HTML in a textarea should be encoded -->
		<div>
			<textarea id="elm1" name="text1" rows="15" cols="80" style="width: 80%">
			<?php echo $text; ?>	
			</textarea>
		</div>

		
		<br />
		<input type="submit" name="submit" value="Uložit" />
		<input type="reset" name="reset" value="Vymazat" />
	</div>
</form>

Poraďte prosím, kde je chyba! Nebo tam něco chybí?
Folker
Profil
Už to mám. Chyba byla ve scriptu, který tento formulář zpracovával.

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit

Neumíte-li správně určit příčinu chyby, vkládejte odkazy na živé ukázky.
Užíváte-li nějakou cizí knihovnu, ukažte odpovídajícím, kde jste ji vzali.

Užitečné odkazy:

Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0