Autor Zpráva
Leni
Profil *
Zdravím
nainstaloval jsem si Tinymce verzi 3.2.7.
TinyMCE script:
<script type="text/javascript" src="tinymce/jscripts/tiny_mce/tiny_mce.js"></script>
<script type="text/javascript"> 
tinyMCE.init({ 
   // General options 
   mode : "textareas", 
   theme : "advanced",
   language : "cs", 
   plugins : "safari,spellchecker,pagebreak,style,layer,table,save,advhr,advimage,advlink,emotions,iespell,inlinepopups,insertdatetime,preview,media,searchreplace,print,contextmenu,paste,directionality,fullscreen,noneditable,visualchars,nonbreaking,xhtmlxtras,template,imagemanager,filemanager", 

   // Theme options 
   theme_advanced_buttons1 : "save,newdocument,|,bold,italic,underline,strikethrough,|,justifyleft,justifycenter,justifyright,justifyfull,|,styleselect,formatselect,fontselect,fontsizeselect", 
   theme_advanced_buttons2 : "cut,copy,paste,pastetext,pasteword,|,search,replace,|,bullist,numlist,|,outdent,indent,blockquote,|,undo,redo,|,link,unlink,anchor,image,cleanup,help,code,|,insertdate,inserttime,preview,|,forecolor,backcolor", 
   theme_advanced_buttons3 : "tablecontrols,|,hr,removeformat,visualaid,|,sub,sup,|,charmap,emotions,iespell,media,advhr,|,print,|,ltr,rtl,|,fullscreen", 
   theme_advanced_buttons4 : "insertlayer,moveforward,movebackward,absolute,|,styleprops,spellchecker,|,cite,abbr,acronym,del,ins,attribs,|,visualchars,nonbreaking,template,blockquote,pagebreak,|,insertfile,insertimage", 
   theme_advanced_toolbar_location : "top", 
   theme_advanced_toolbar_align : "left", 
   theme_advanced_statusbar_location : "bottom", 
   theme_advanced_resizing : true,
    
 
   // Drop lists for link/image/media/template dialogs 
   template_external_list_url : "js/template_list.js", 
   external_link_list_url : "js/link_list.js", 
   external_image_list_url : "js/image_list.js", 
   media_external_list_url : "js/media_list.js", 
 
   // Replace values for the template plugin 
   template_replace_values : { 
   username : "Some User", 
   staffid : "991234" 
   } 
}); 
</script> 


Pak jsem našel kód, který jsem vložil do stránky kde se má editor zobrazovat. Funkce umožní vypnutí nebo zapnutí editoru v textovém poli.
if( isset($_POST['editeur']) )
{
	if ($_POST['editeur']=="Non")
	{
		$bout="Oui";
		$mediteur="Zapnout WYSIWYG editor";
	}else{
		$bout="Non";
		include ("editor.jsp");
		$mediteur="Vypnout WYSIWYG Editor";
	}
}else{
	$bout="Non";
	include ("editor.jsp");
	$mediteur="Vypnout WYSIWYG Editor";
}
print('<center><form name="form2" method="post" >');
	print ('<span style="text-decoration:underline; color:#0000FF; cursor:pointer;" onclick="javascript:form2.editeur.click()">' . $mediteur . '</span><input type="submit" name="editeur" id="editeur" value="' . $bout . '" style="visibility:hidden" /></form></center>');


Funguje to dobře ale když je editor zapnutý, tak se při načtení celé stránky (ctrl+F5) jakoby stránka tak na 1-2 vteřiny od hlavičky kousne a pak se načte. Můžete někdo na to mrknout kde by mohl být problém? Já se v tom moc nevyznám a nic mi podezřelého nepřišlo.
Nemůže být problém v tom, že funkce vypnutí a zapnutí editoru se původně používala na starší verzi Tinymce 3.2.4. ?
Dík za každou radu.
Chamurappi
Profil
Reaguji na Leni:
Můžete někdo na to mrknout kde by mohl být problém?
Bez odkazu na živou ukázku můžeme jen hádat. Já tedy hádám, že to bude tím, že „tiny_mce.js“ (spolu s přidruženými skripty) je asi celkem tučné sousto, na jehož natažení do prohlížeče se při první načítání (či při vynuceném znovunačtení pomocí Ctrl+F5) dlouho čeká. Při rychlejším připojení by mělo být kousnutí kratší. A nebo to může být způsobeno také pomalostí počítače a/nebo prohlížeče. Tak či onak máme málo informací.

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit

Neumíte-li správně určit příčinu chyby, vkládejte odkazy na živé ukázky.
Užíváte-li nějakou cizí knihovnu, ukažte odpovídajícím, kde jste ji vzali.

Užitečné odkazy:

Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0