Autor Zpráva
Darker
Profil
Nedávno jsem si hrál s js a nějak pomocí for(i in window) jsem vypsal názvy (ne hodnoty!) všech vlastností objektu window. A teď si nemůžu vzpomenout jak to bylo... Sestavil jsem akorát tohle a to je nanic...
for(i in window) document.write(window[i])
Nox
Profil
dáváš do document.write celé window :)
document.write(i);
Darker
Profil
Takhle to funguje v PHP. Ale tam by to bylo
for($i as $window) echo $i;

Chyba s i opravena, jen jsem se upsal když jsem to psal sem.
Skript vrací hodnotz vlastností widow, neboli nevrátí barva ale "zelená" pokud je barva proměnná a "zelená" její hodnota.
_es
Profil
darker:
Tie vlastnosti asi neboli celkom všetky.
Je v tom zozname napríklad objekt Math?
_es
Profil
darker:
Môžeš skúsiť napríklad tento JS odkaz:
javascript:(function(){var s="<pre><xmp>"; for(var i in window)s+=i+": "+window[i]+"\n";var d=window.open("","_blank").document; d.write(s); d.close();})();void 0;
Nox
Profil
darker:
ale nesmysl - když pominu že v PHP je foreach, přečti si co napsal Chamurrapi

"V iterační proměnné je u tohoto druhu cyklu vždy řetězec obsahující název členské proměnné"
a to JE to co ty chceš

a chybí ti tam var
Darker
Profil
Aha, promiň, měls pravdu. Vážně se má vypisovat i.
Tak dík.
Witiko
Profil
Před časem jsem napsal v js třídu collect, která se starala o výpis všech objektů a podobjektů daného objektu. Byla zahrnutá i ochrana proti zacyklení. (window.self.self.self.self.self...) Můžu to sem pro zajímavost hodit.
Witiko
Profil
if(!Array.indexOf){
 Array.prototype.indexOf = function(obj){
  for(var i=0; i<this.length; i++){
  if(this[i]==obj){
   return i;
  }
  }
  return -1;
 }
}

var Collector = function() {
 var tree = {};
 var duplicitytree = {};
 var errorstree = [];
 var exceptions = ["_firebug","innerHTML","outerHTML","innerText","outerText","style","location","textContent","name","wholeText","mimeTypes"];
 var interval = 100;
 var engaged = false;
 var basictree = [];
 var that = this;
 
 this.run = function(object, objectname, progresscallback, callback, step) {
  if(typeof step == "undefined") {
   if(!engaged) {
    engaged = true;
    cleanup();
    for(var subobject in object) {
     basictree.push(subobject);
    }
    this.run(object, objectname, progresscallback, callback, 0);
   }
  }
  else {
   try{
    var original_step = step;
    if(step == basictree.length) {
     engaged = false;
     if(callback && typeof callback == "function") callback(tree, errorstree);
    }
    else {
     step++;
     if(exceptions.indexOf(basictree[step-1]) == -1) {
      if(typeof object[basictree[step-1]] == "object") timeout(function(){collect(object, [objectname, basictree[step-1]], function(){progresscallback(step / basictree.length);that.run(object, objectname, progresscallback, callback, step)})});
      else {
       if(typeof object[basictree[step-1]] != "function") duplicitytree[objectname + "." + basictree[step-1]] = tree[(function(){return objectname.length?objectname + ".":"";})() + basictree[step-1]] = object[basictree[step-1]];
       progresscallback(step / basictree.length);
       timeout(function(){
        that.run(object, objectname, progresscallback, callback, step);
       });
      }
     } else {
      progresscallback(step / basictree.length);
      this.run(object, objectname, progresscallback, callback, step)
     }
    }
   }catch(e){
    errorstree.push(e);
    if(original_step == step) step++;
    progresscallback(step / basictree.length);
    this.run(object, objectname, progresscallback, callback, step)
   }
  }
 }
 
 var cleanup = function() {
  basictree = [];
  tree = {};
  duplicitytree = {};
  errorstree = [];
 }
 
 var collect = function(object, array, callback) {
  try{
   var array_;
   var link = getlink(object, array.slice(1));
   var name = getname(array);
   for (var subobject in link) {
     if(duplicitytest(link[subobject]) && exceptions.indexOf(subobject) == -1) {
      duplicitytree[name + "." + subobject] = link[subobject];
      if(typeof link[subobject] != "object" && typeof link[subobject] != "function") {tree[name + "." + subobject] = link[subobject];}
      else if(typeof link[subobject] == "object") {array_ = array.slice(0); array_.push(subobject); collect(object, array_);}
     }
   }
  }catch(e){
   errorstree.push(e);
  }
  if(callback && typeof callback == "function") callback();
 }
 
 var timeout = function(action) {
  window.setTimeout(action, interval);
 }
 
 var getlink = function(object, array) {
  if(array.length > 1) return getlink(object[array[0]], array.slice(1));
  else return object[array[0]];
 }

 var getname = function(array) {
  name = array[0];
  for(var count = 1; count < array.length;) {
   if(array[count] == array[count-1]) array = Array.concat(array.slice(0, count), array.slice(count+1))
   else count++;
  }
  for(var count = 1; count < array.length; count++) {
   name += (function(){return name.length?".":"";})() + array[count];
  }
  return name;
 }
 
 var duplicitytest = function(object) {
  for(var subobject in duplicitytree) {
   if(object == duplicitytree[subobject]) return false;
  }
  return true;
 }
}


Zavolá se to takto:
var collector = new Collector();
collector.run(window, "window", function(progress) {
 status = "Hotovo "+String(Math.round(progress*100)) + "%";
 }, function(tree,errors) {
  var text, win = window.open();
  for(var i in tree) {
   text += "<b>" + i + "</b> => " + tree[i] + "<br>";
  }
  win.document.write(tree);
 });


Uznávám, že generování jména, testování duplicitního objektu apod. šlo možná vyřešit s větší elegancí a občas by to mohlo být méně splácané, ale vypíše to veškeré podobjekty bez zacyklení se.

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit

Neumíte-li správně určit příčinu chyby, vkládejte odkazy na živé ukázky.
Užíváte-li nějakou cizí knihovnu, ukažte odpovídajícím, kde jste ji vzali.

Užitečné odkazy:

Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0