Autor Zpráva
mackopu
Profil
Používám wysiwyg editor TinyMCE. Při vložení odkazu (přejetím slova myší) vše proběhne bez problému, po znovunačtení obsahu textarey je ale odkaz pryč! Co s tím?
Přikládám nastavení editoru:
tinyMCE.init({
  language : "cs",
 mode : "exact",
  elements : "uvod, obsah",
  theme : "advanced",
  entity_encoding : "raw",
  entities : "60,lt,62,gt,160,nbsp,38,amp",
  convert_fonts_to_spans : "true",
  remove_script_host : "false",
  plugins : "safari,spellchecker,pagebreak,style,layer,table,save,advhr,advimage,advlink,emotions,iespell,inlinepopups,insertdatetime,preview,media,searchreplace,print,contextmenu,paste,directionality,fullscreen,noneditable,visualchars,nonbreaking,xhtmlxtras,template",
 content_css : "tiny_mce_example_editor.css",
 
 // Theme options
 theme_advanced_buttons1 : "newdocument,|,bold,italic,underline,strikethrough,|,justifyleft,justifycenter,justifyright,justifyfull,|,styleselect,formatselect,fontselect,fontsizeselect,|,help,code,preview,fullscreen",
 theme_advanced_buttons2 : "cut,copy,paste,pastetext,pasteword,|,search,replace,|,bullist,numlist,|,outdent,indent,blockquote,|,undo,redo,|,link,unlink,anchor,image,cleanup,|,insertdate,inserttime,|,forecolor,backcolor",
 theme_advanced_buttons3 : "tablecontrols,|,hr,removeformat,visualaid,|,sub,sup,|,charmap,emotions,iespell,media,advhr,|,print,|,ltr,rtl",
 theme_advanced_buttons4 : "insertlayer,moveforward,movebackward,absolute,|,styleprops,spellchecker,|,cite,abbr,acronym,del,ins,attribs,|,visualchars,nonbreaking,template,blockquote,pagebreak,|,insertfile,insertimage",
 theme_advanced_toolbar_location : "top",
 theme_advanced_toolbar_align : "left",
 theme_advanced_statusbar_location : "bottom",
 theme_advanced_resizing : true,
  theme_advanced_path_location : "bottom",
  theme_advanced_path : true,
  theme_advanced_disable : "",
 theme_advanced_blockformats : "p,div,h1,h2,h3,h4,h5,h6,blockquote,dt,dd,code,samp",
  
  paste_create_paragraphs : true,
  paste_create_linebreaks : false,
  paste_convert_middot_lists : true,
  paste_use_dialog : false,
  paste_auto_cleanup_on_paste : true,
  paste_convert_headers_to_strong : false,
  paste_strip_class_attributes : "all",
  paste_remove_spans : true,
  paste_remove_styles : true,
  
  cleanup : true,
  
  verify_html : true,
  relative_urls : true,
  document_base_url : "",

  custom_undo_redo : true,
    
  tab_focus : ':prev,:next',
  
  plugin_insertdate_dateFormat : "%Y-%m-%d",
  plugin_insertdate_timeFormat : "%H:%M:%S",
  
  nonbreaking_force_tab : true,
  
  apply_source_formatting : true,
  
  fix_table_elements : true,
  fix_list_elements : true,
  
  file_browser_callback : "tinyBrowser"
});
Chamurappi
Profil
Reaguji na mackopu:
Prosím o odkaz na živou ukázku.
mackopu
Profil
Chamurappi:
Prosím o strpení, chvíli to potrvá. Mám to nasazené v zaheslované administraci, tak to zkopíruji jinam.
mackopu
Profil
Všem se omlouvám, chyba byla mezi židlí a klávesnicí.
Vloudila se mi tam PHP fce strip_tags, která odstranila HTML formátování v obsahu textarea.

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit

Neumíte-li správně určit příčinu chyby, vkládejte odkazy na živé ukázky.
Užíváte-li nějakou cizí knihovnu, ukažte odpovídajícím, kde jste ji vzali.

Užitečné odkazy:

Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0