Autor Zpráva
martinkloubek
Profil *
force_p_newlines : false, nefunguje celý obsah viz níže:
díky moc řeším to už dny:
<script type="text/javascript" src="jscripts/tiny_mce/tiny_mce.js"></script>
<script type="text/javascript">
tinyMCE.init({
// General options
//mode : "textareas",
//theme : "advanced",
//language :"cs",
//editor_deselector : "mceNoEditor",
//trim_span_elements : false,

mode : "exact",
theme : "advanced",
relative_urls : true,
language : "cs",
safari_warning : false,
entity_encoding : "raw",
verify_html : true,
preformatted : false,
convert_fonts_to_styles : true,
plugins : "advhr,emotions,paste,searchreplace,table",
theme_advanced_toolbar_location : "top",
theme_advanced_toolbar_align : "left",
theme_advanced_path_location : "bottom",
theme_advanced_resizing : true,
force_br_newlines : true,
force_p_newlines : false,
plugins : "iframe,safari,spellchecker,pagebreak,style,layer,table,save,advhr,advimage,advlink,emotions,iespell,inlinepopups,insertdatetime,preview,media,searchreplace,print,contextmenu,paste,directionality,fullscreen,noneditable,visualchars,nonbreaking,xhtmlxtras,template,imagemanager,filemanager",
// Theme options
theme_advanced_buttons1 : "save,newdocument,|,bold,italic,underline,strikethrough,|,justifyleft,justifycenter,justifyright,justifyfull,|,styleselect,formatselect,fontselect,fontsizeselect",
theme_advanced_buttons2 : "cut,copy,paste,pastetext,pasteword,|,search,replace,|,bullist,numlist,|,outdent,indent,blockquote,|,undo,redo,|,link,unlink,anchor,image,cleanup,help,code,|,insertdate,inserttime,preview,|,forecolor,backcolor",
theme_advanced_buttons3 : "tablecontrols,|,hr,removeformat,visualaid,|,sub,sup,|,charmap,emotions,iespell,media,advhr,|,print,|,ltr,rtl,|,fullscreen",
theme_advanced_buttons4 : "iframe,insertlayer,moveforward,movebackward,absolute,|,styleprops,spellchecker,|,cite,abbr,acronym,del,ins,attribs,|,visualchars,nonbreaking,template,blockquote,pagebreak,|,insertfile,insertimage",
theme_advanced_toolbar_location : "top",
theme_advanced_toolbar_align : "left",
theme_advanced_statusbar_location : "bottom",
theme_advanced_resizing : true,
//- extended_valid_elements : "iframe[src|width|height|name|align]",
// Example content CSS (should be your site CSS)
content_css : "styll_pro_admin.css",

// Drop lists for link/image/media/template dialogs
template_external_list_url : "js/template_list.js",
external_link_list_url : "js/link_list.js",
external_image_list_url : "js/image_list.js",
media_external_list_url : "js/media_list.js",

// Replace values for the template plugin
template_replace_values : {
username : "Some User",
staffid : "991234"
}
});
</script>
děkuji
_es
Profil
martinkloubek:
Ak chceš, aby ti niekto poradil, daj to do nejakého stráviteľnejšieho tvaru.
martinkloubek
Profil *
tohle celé startuje editor nevím jak to oholit jedná se o editor tiny_mce
_es
Profil
martinkloubek:
A čo očakávaš od ostatných? Že si ten JS kód v hlave zinterpretuju, naštudujú dokumentáciu tej JS knižnice, domyslia zvyšok a šťastne uhádnu, čo robíš zle?
Zrejme to máš rozbité, pomohlo by aj prečítanie tohoto.
martinkloubek
Profil *
tahle funkce by to měla vypínat: force_p_newlines : false,
ale nevypíná a ještě mode musí být:mode : "textareas",
a ne: mode : "exact",
_es
Profil
martinkloubek:
No a čo my s tým, s dotazom „nejak mi to nefunguje“, chyba môže byť aj v niečom inom, než si tu dal, hlavne keď si ani nenapísal, v čom tá chyba spočíva.
Si naštuduj dokumentáciu TinyMCE, aké nastavenia treba dať do toho objektu, alebo sa spýtaj vo fóre špecializovanom na TinyMCE.

a ještě mode musí být:mode : "textareas",
No, keď musí, prečo to tam nemáš?
martinkloubek
Profil *
proto6e jsem to zkoušel a zkouším pořád dokola ale řešení jsem našel nastavil jsem všechny odskoky pro <p>na 0

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit

Neumíte-li správně určit příčinu chyby, vkládejte odkazy na živé ukázky.
Užíváte-li nějakou cizí knihovnu, ukažte odpovídajícím, kde jste ji vzali.

Užitečné odkazy:

Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0