Autor Zpráva
Hallo
Profil *
Ahoj, snažím se o pseudogrid, u rowSelect metody mi nějak (nebo spíš někam) utíká scope .. předaná property je undefined .. mrkněte na to někdo prosím...

var KtplDS = new DataStore();
KtplDS.setUrl('{link Akoncerts:TemplatesSource}');

function KtplGrid(){
  var unique = Math.round((new Date()).getTime()); 
  var datastore = null;
  var storedData = false;
  var tempData = false;
  var target_element = false;  
  var rowSelectFunction = false;
  var updateData = function(overwrite) {
    datastore.update(function(JSONres){
      storedData = JSONres;
      parseData(overwrite);
      return ;
    });
  };
  var parseData = function(overwrite) {
    // hook pro iteraci nad DS
    if(overwrite) {
      prepareSkeleton();
    }
    return ;
  };
  var prepareSkeleton = function() {
    var buffer = [];
    buffer.push('<div class="st-tr-wrapper"><div class="st-tr-header">Správa šablon koncertů</div>');
    buffer.push('<div class="st-tr-left">Položka<ul>');  
    
    if(storedData.count)
    {
      // fill data from datastore
      tempData = storedData.data;
      
      // test row select function
      if(typeof rowSelectFunction == 'function') {
        var rowSelect = true;
      } else {
        var rowSelect = false;  
      }
      
      for (var iks in tempData) {
        buffer.push('<li class="st-tr-item"');
        if(rowSelect) {
          buffer.push('onclick="ktplGrid.rowSelect(',parseInt(tempData[iks]['idconcerts']),')"');
        }
        buffer.push('>');
        if(parseInt(tempData[iks]['active'])) {
          buffer.push('<strike>');
        }
        buffer.push(tempData[iks]['internal_name']);
        if(parseInt(tempData[iks]['active'])) {
          buffer.push('</strike>');
        }
      
        buffer.push('</li>');
      };
    } else {
      buffer.push('<li>no data</li>');
    }
    buffer.push('</ul></div>');
    buffer.push('<div class="st-tr-dataentry" id="');
    buffer.push(unique,'"></div></div>');
    $('#'+target_element).html(buffer.join(''));
  };
  return {
    setStore : function(DStore) {
      if(typeof DStore == 'object') {
        datastore = DStore;
        return true;
      } else {
        return false;
      }
    },
    registerRowSelect: function(FnK) {
      if(typeof FnK == 'function') {
        rowSelectFunction = FnK;
        return true;
      } else {
        return false;
      }
    },
    rowSelect: function(rowid) {
      // test row select function
      if(typeof rowSelectFunction == 'function') {
        // test grid state and row id
        if(tempData && typeof tempData[rowid] != 'undefined') {
          rowSelectFunction.call(tempData[rowid],unique);
          return true;
        } else {
          return false;
        }
      } else {
        return false;
      }
    },
    setTargetHook : function(TargetElement) {
      target_element = TargetElement;
    },
    render : function(overwrite) {
      updateData(overwrite);
    }
  }
}

ktplGrid = new KtplGrid();
ktplGrid.setStore(KtplDS);
ktplGrid.setTargetHook('snippet--content');
ktplGrid.registerRowSelect(function(row,uq){
  var buffer = [];
  buffer.push('Šablona koncertu "',row['internal_name'],'"<br/>')
  buffer.push('<form id="st-art-form" method="POST">');
  buffer.push('<input type="hidden" name="idartists" value="',row['idkoncerts'],'"/>');
  buffer.push('<fieldset id="basic">','<legend>Nastavení</legend>');  
  buffer.push('<label for="name">Interní název </label>');
  buffer.push('<input name="name" value="',row['internal_name'],'"/>');  
  buffer.push('<label for="translate_name">Šablona je aktivní</label>');  
  buffer.push('<input type="checkbox" name="active"');
  if(parseInt(row['active'])) {
    buffer.push('checked="checked"');
  } else 
  buffer.push('"/>');
  buffer.push('</fieldset>');
  buffer.push('<input name="submit" type="submit" value="Odeslat"></form>');
  $('#'+uq).html(buffer.join(''));
});
ktplGrid.render(true);
_es
Profil
Hallo:
Skús ten problém nejako vyseparovať, v hentom akože OOP chaose sa ťažko vyznať. Aká metóda? Kde je definovaná? Kde je volaná? Aká „property“?
Hallo
Profil *
metoda je rowSelect, problém je už vyřešen, zapoměl jsem předat u call context - takže arg1 byl brán jako arg0 ..


Jinak souhlasím, že je to OOP humus, nemám JS vývojáře a přece jen můj skill s JS je roven nule ..

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit

Neumíte-li správně určit příčinu chyby, vkládejte odkazy na živé ukázky.
Užíváte-li nějakou cizí knihovnu, ukažte odpovídajícím, kde jste ji vzali.

Užitečné odkazy:

Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0