Autor Zpráva
Majkelju
Profil
Zdravím!
V DataTable mám jednu buňku v řádku nastavenu jako editovatelnou. Co bych rád udělal je, aby bylo vidět, že je to nějaké textarea (v současnosti se buňka tváří jako obyčejný text, až po kliknutí na ni se změní na textarea, kde lze hodnotu přepsat). Potom by mě ještě zajímalo, jak udělat, když budu kurzorem nakliklý v té buňce, abych se při stisku TABu přesunul na další řádek do té samé buňky, tak jak se to běžně dá dělat v klasickém formu.
V kódu jQuery se moc nevyznám, ten co mám, se jen snažím neúspěšně upravit po někom jiném, který na aplikaci dělal přede mnou. Proto raději uvedu celý kód, ve kterém DataTable mám. Editovatelný je předposlední sloupec:
$(document).ready(function(){
  oTable = $('#table_dzs').dataTable( {
    "bJQueryUI": true,
    "sDom": '<"toolbar"><"H"f>rtS<"F"i>',
    "bAutoWidth": false,
    "sScrollY": "420px",
    "bProcessing": true,
    "bServerSide": true, 
    "bDeferRender": true,
    "sAjaxSource": "./files/server_side_dzs.php?stavba=<?echo $stavba;?>&id=<?echo $_GET['id'];?>&all=<?echo $_GET['all'] ? 'true':'false';?>",
    "oLanguage": {
      "sProcessing": "<div class=\"dataTable_loading\"><p>Načítání...</p></div>"
    },
    "fnDrawCallback": function () {
      $('#table_dzs tbody tr td:nth-child(7)').editable( './files/save_dzs.php?stavba=<?echo $stavba;?>', {
        "callback": function( sValue, y ) {
          var aPos = oTable.fnGetPosition( this );
          oTable.fnUpdate( sValue, aPos[0], aPos[2] );
        },
        "submitdata": function ( value, settings ) {
          return { "id": oTable.fnGetData( this.parentNode )[0], // get the value of first row/column. In my case it is the "id" in database
          "value": oTable.fnGetPosition( this )[7] // Column number
          };

        },
        "height": "14px"
      });
    },
    "aoColumns": [    
      { "bVisible" : false, "bSortable": false, "bSearchable": false },
      { "sWidth": "30px", "bSortable": false, "sClass": "stred rucka", "bSearchable": false },
      { "sWidth": "100px" },
      { "sWidth": "70px", "sType": "czech" },
      { "sType": "czech" },
      { "sWidth": "100px", "sType": "formatted-num", "sClass": "vpravo" },
      { "sWidth": "60px" }, 
      { "sWidth": "100px", "sClass": "vpravo" },
      { "sWidth": "100px", "sType": "formatted-num", "sClass": "vpravo" }  
    ]    
  } );
}

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit

Neumíte-li správně určit příčinu chyby, vkládejte odkazy na živé ukázky.
Užíváte-li nějakou cizí knihovnu, ukažte odpovídajícím, kde jste ji vzali.

Užitečné odkazy:

Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0