Autor Zpráva
koss
Profil *
Ahoj, mám na svém webu slider na úvodní stránce (je to ze stažené šablony, kterou měním). Seknul jsem se u slideru, ve kterém se obrázky překrývají takže, když se zobrazí např. druhý slide, první je pod ním vidět. Potřebuji tam průhledná png, takže to nechci obcházet jpgem se stejným pozadí jako je daná část celkového pozadí.. :)

Nevíte někdo, prosím?

Přidávám kód slideru, jestli to pomůže:

<?php
add_action('admin_menu', 'portafolio_slides_add_box');
function portafolio_slides_add_box() {
  global $portafolio_slides_meta_box;
  
  add_meta_box($portafolio_slides_meta_box['id'], $portafolio_slides_meta_box['title'], 'portafolio_slides_show_box', $portafolio_slides_meta_box['page'], $portafolio_slides_meta_box['context'], $portafolio_slides_meta_box['priority']);
}

// Callback function to show fields in meta box
function portafolio_slides_show_box() {
  global $portafolio_slides_meta_box, $post;
  
  // Use nonce for verification
  echo '<input type="hidden" name="portafolio_slides_meta_box_nonce" value="', wp_create_nonce(basename(__FILE__)), '" />';
  
  echo '<table class="form-table">';

  foreach ($portafolio_slides_meta_box['fields'] as $field) {
    // get current post meta data
    $meta = get_post_meta($post->ID, $field['id'], true);
    
    echo '<tr>',
        '<th style="width:20%"><label for="', $field['id'], '">', $field['name'], '</label></th>',
        '<td>';
    switch ($field['type']) {
      case 'text':
        echo '<input type="text" name="', $field['id'], '" id="', $field['id'], '" value="', $meta ? $meta : $field['std'], '" size="30" style="width:97%" />', '
', $field['desc'];
        break; 
      case 'upload':
        echo '<input type="text" class="portafolio_slides_upload_field" name="', $field['id'], '" id="', $field['id'], '" value="', $meta ? $meta : $field['std'], '" size="35" style="width:70%" /><input class="upload_image_button" type="button" value="Upload Image" id="button_' . $field['id'] . '" />', '
', $field['desc'];
        break; 
      case 'textarea':
        echo '<textarea name="', $field['id'], '" id="', $field['id'], '" cols="60" rows="8" style="width:97%">', $meta ? $meta : $field['std'], '</textarea>', '
', $field['desc'];
        break;
      case 'select':
        echo '<select name="', $field['id'], '" id="', $field['id'], '">';
        foreach ($field['options'] as $option) {
          echo '<option', $meta == $option ? ' selected="selected"' : '', '>', $option, '</option>';
        }
        echo '</select>';
        break;
      case 'radio':
        foreach ($field['options'] as $option) {
          echo '<input type="radio" name="', $field['id'], '" value="', $option['value'], '"', $meta == $option['value'] ? ' checked="checked"' : '', ' />', $option['name'];
        }
        break;
      case 'checkbox':
        echo '<input type="checkbox" name="', $field['id'], '" id="', $field['id'], '"', $meta ? ' checked="checked"' : '', ' />';
        break;
    }
    echo   '<td>',
      '</tr>';
  }
  
  echo '</table>';
}
add_action('save_post', 'portafolio_slides_save_data');

// Save data from meta box
function portafolio_slides_save_data($post_id) {
  global $portafolio_slides_meta_box;
  
  // verify nonce
  if (!wp_verify_nonce($_POST['portafolio_slides_meta_box_nonce'], basename(__FILE__))) {
    return $post_id;
  }

  // check autosave
  if (defined('DOING_AUTOSAVE') && DOING_AUTOSAVE) {
    return $post_id;
  }

  // check permissions
  if ('page' == $_POST['post_type']) {
    if (!current_user_can('edit_page', $post_id)) {
      return $post_id;
    }
  } elseif (!current_user_can('edit_post', $post_id)) {
    return $post_id;
  }
  
  foreach ($portafolio_slides_meta_box['fields'] as $field) {
    $old = get_post_meta($post_id, $field['id'], true);
    $new = $_POST[$field['id']];
    
    if ($new && $new != $old) {
      update_post_meta($post_id, $field['id'], $new);
    } elseif ('' == $new && $old) {
      delete_post_meta($post_id, $field['id'], $old);
    }
  }
}
// slides Options
$slides_prefix = 'slides_';
$portafolio_slides_meta_box = array(
  'id' => 'slides-meta',
  'title' => 'Slide Options',
  'page' => 'slides',
  'context' => 'normal',
  'priority' => 'high',
  'fields' => array(
    array(
      'name' => 'URL',
      'desc' => 'Enter a URL to link this slide to - perfect for linking slides to pages or other sites.',
      'id' => $slides_prefix . 'url',
      'type' => 'text',
      'std' => ''
    ),
  ));
?>

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit

Neumíte-li správně určit příčinu chyby, vkládejte odkazy na živé ukázky.
Užíváte-li nějakou cizí knihovnu, ukažte odpovídajícím, kde jste ji vzali.

Užitečné odkazy:

Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0