Autor Zpráva
nyllo
Profil
Zdravím používám toto na webu. Způsobuje toto pád webu? Popřípadě náhradní řešení. Děkuji...
  <script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
  <script>
     $(document).ready(function() {
     $("#responsecontainer").load("response.php");
    var refreshId = setInterval(function() {
     $("#responsecontainer").load('response.php?randval='+ Math.random());
    }, 10000);
    $.ajaxSetup({ cache: false });
  });
  </script>
  
  <script>
     $(document).ready(function() {
     $("#newslater").load("news_block.php");
    var refreshId = setInterval(function() {
     $("#newslater").load('news_block.php?randval='+ Math.random());
    }, 10000);
    $.ajaxSetup({ cache: false });
  });
  </script>
  <script>
     $(document).ready(function() {
     $("#banner").load("banner_play.php");
    var refreshId = setInterval(function() {
     $("#banner").load('banner_play.php?randval='+ Math.random());
    }, 10000);
    $.ajaxSetup({ cache: false });
  });
  </script>
_es
Profil
nyllo:
Málo informácií, chcelo by to „živú“ ukážku.
nyllo
Profil
tady je celý zdroj

<html>
<head>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html;   charset=UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Varela&subset=latin,latin-ext' rel='stylesheet' type='text/css'>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./static/static.css">
  <link rel="stylesheet" media="screen" type="text/css" href="./css.player/leanbackPlayer.default.css" />


  
  <script type="text/javascript" src="./js.player/leanbackPlayer.pack.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="./js.player/leanbackPlayer.en.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="./js.player/leanbackPlayer.de.js"></script>
  
  <script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
  <script>
     $(document).ready(function() {
     $("#responsecontainer").load("response.php");
    var refreshId = setInterval(function() {
     $("#responsecontainer").load('response.php?randval='+ Math.random());
    }, 10000);
    $.ajaxSetup({ cache: false });
  });
  </script>
  
  <script>
     $(document).ready(function() {
     $("#newslater").load("news_block.php");
    var refreshId = setInterval(function() {
     $("#newslater").load('news_block.php?randval='+ Math.random());
    }, 10000);
    $.ajaxSetup({ cache: false });
  });
  </script>
  <script>
     $(document).ready(function() {
     $("#banner").load("banner_play.php");
    var refreshId = setInterval(function() {
     $("#banner").load('banner_play.php?randval='+ Math.random());
    }, 10000);
    $.ajaxSetup({ cache: false });
  });
  </script>
  <!--[if IE 6]>
  <style>
    body {behavior: url("static/csshover3.htc");}
    #menu li .drop {background:url("static/images/drop.gif") no-repeat right 8px; 
  </style>
  <![endif]-->
    
  <script type="text/javascript">
        var appver = '120628.12_1340879227';
  </script>
</head>
<body>
    <div id="player_body" class="fx_border_radius_3">
      <div class="line_1px">&nbsp;</div>
        <div id="player_onair" class="player_block">
          <div>
            <div id="responsecontainer">
              
            </div>
          </div>
        </div>
          <div id="obj_player">
            
            <?php

            // player začátek 
            echo '<div class="leanback-player-audio" style="width: auto; height: 0px;">';
              echo '<audio preload="none" autoplay loop controls>';
                echo '<source src="http://listen.radionomy.com/space-radio-cz/;?.mp3" type="audio/mpeg; codecs="vorbis"" />';
                echo '<source src="http://listen.radionomy.com/space-radio-cz/;?.oga" type="audio/ogg; codecs="vorbis"" />';

                  echo '<div class="leanback-player-html-fallback">';
                    echo '<div>';
                      echo '<strong>Download Audio:</strong>';
                      echo '<a href="http://listen.radionomy.com/space-radio-cz/;?.mp3">.mp3</a>';
                      echo '<a href="http://listen.radionomy.com/space-radio-cz/;?.oga">.oga</a>';
                    echo '</div>';
                  echo '</div>';
              echo '</audio>';
            echo '</div>';

            //player konec 
            ?>  

          </div>
            <div class="line_1px">&nbsp;</div>
              <div id="newslater" class="player_block" style="height: 16px; ">
                 
              </div>
              <div id="banner">
                
              </div>
  
  <div id="obj_stream_menu" class="player_block_nobg" style="padding:0; margin:0;">
    <ul class="menu">
     <!--Social Sites start-->
<!--Social Sites end-->    

<strong><!--Social Sites start-->
<!--Social Sites end-->    
</strong>    
        
      
    </ul>
 </div>
  
  <div class="h5">&nbsp;</div>
  <div class="h5">&nbsp;</div>
  <div class="h5">&nbsp;</div>

<div id="module_tabs">
<ul class="tabNavigation">
<li></li>
<!--<li><a href="#module_t2" class="selected">...</a></li>-->
<!--<li><a href="#module_t4" class="selected">...</a></li>-->

<!--<li><a href="#module_t2">Social</a></li>
<!--<li><a href="#module_t4">reserved</a></li>-->
</ul>

<div id="module_t1" style="display: block;">
  <dl id="module_1">
    <dt id="block_3_1_title" class="player_block_title" style="display: block;"><a href="#">Reklama</a></dt>
      <dd id="block_1_1" class="player_block" style="display: block;">
      <center>                  
          <p>Chcete mít zde reklamu? piąte na <a href="mailto:info@spaceradio.cz">info@spaceradio.cz</a>
         </p>
          <p>&nbsp;</p>
      </center>      
      </dd>
<dt id="block_1_2_title" class="player_block_title" style="display: none;"><a href="#"></a></dt><dd id="block_1_2" class="player_block" style="display: none;"></dd>
<dt id="block_1_3_title" class="player_block_title" style="display: none;"><a href="#"></a></dt><dd id="block_1_3" class="player_block" style="display: none;"></dd>
<dt id="block_1_4_title" class="player_block_title" style="display: none;"><a href="#"></a></dt><dd id="block_1_4" class="player_block" style="display: none;"></dd>
<dt id="block_1_5_title" class="player_block_title" style="display: none;"><a href="#"></a></dt><dd id="block_1_5" class="player_block" style="display: none;"></dd>
</dl>
</div>

  <div class="h5">&nbsp;</div>


<div id="module_t2" style="display: none;">
<dl id="module_2">
<dt id="block_2_1_title" class="player_block_title" style="display: none;"><a href="#"></a></dt><dd id="block_2_1" class="player_block" style="display: none;"></dd>
<dt id="block_2_2_title" class="player_block_title" style="display: none;"><a href="#"></a></dt><dd id="block_2_2" class="player_block" style="display: none;"></dd>
<dt id="block_2_3_title" class="player_block_title" style="display: none;"><a href="#"></a></dt><dd id="block_2_3" class="player_block" style="display: none;"></dd>
<dt id="block_2_4_title" class="player_block_title" style="display: none;"><a href="#"></a></dt><dd id="block_2_4" class="player_block" style="display: none;"></dd>
</dl>
</div>
<ul class="tabNavigation">

<li></li>

</ul>
<div id="module_t3" style="display: block;">
<dl id="module_3">
<dt id="block_3_1_title" class="player_block_title" style="display: block;"><a href="#">Kontakty</a></dt><dd id="block_3_1" class="player_block" style="display: block;"><div><b>web: </b><a href="http://spaceradio.cz/" target="_blank">http://spaceradio.cz/</a></div><div><b>email: </b>info@spaceradio.cz</div><div>&nbsp;</div><div><a href="http://www.facebook.com/spaceradio.cz" target="_blank"><img src="static/icons/facebook-icon.png" width="32" height="32" alt="facebook link"></a>&nbsp;</div></dd>

</dl>
</div>
<div id="module_t4" style="display: none;">

</div>
</div>  

  


  
  <div id="block_ad_300x250" class="player_block player_block_nobg"></div>
  
  
  <div id="player_footer" class="player_block footer">
    <table style="width: 100%;" border="0">
      <tr>
        <td style="width: 20%;"><div onClick="dbgShowToUser();">    Verze 1.5 </div></td>
       <td style="width: 40%; text-align: center;">
        <td style="width: 40%; text-align: right;">&copy; 2013 <a href="http://spaceradio.cz" target="new">SpaceRadio.cz</a> </td>
          
        </td>
      </tr>
    </table>
    
  </div>
<!--[if lt IE 7 ]>
  <script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/chrome-frame/1.0.2/CFInstall.min.js"></script>
  <script>window.attachEvent("onload",function(){CFInstall.check({mode:"overlay"})})</script>
<![endif]-->
</div> <!-- // #player_body -->

</body>
</html>
_es
Profil
nyllo:
Stále je to málo, viď Povídání o živých ukázkách » Co živá ukázka není?. Trebárs - odkiaľ máme zistiť, čo je v response.php a pod.?
Chamurappi
Profil
Reaguji na nylla:
To není živá ukázka. Zbytek HTML kódu nic moc neprozradil.

Způsobuje toto pád webu?
Co přesně myslíš pádem? Jestli to, že se celý server odmlčí, tak to záleží hlavně na tom, co máš v těch PHP skriptech — jak jsou náročné na server (krát kolik lidí je spouští).

Ale jinak tedy je pitomost posílat ve stejný okamžik tři různé HTTP požadavky, mohl bys posílat jeden a stáhnout všechna data najednou.
Také nechápu, k čemu je třikrát volat $.ajaxSetup({ cache: false });.
nyllo
Profil
Zde obsah php

banner_play.php
<?php

include 'connect.php';

$spojeni=mysql_connect("$server","$user_db","$pass_db");
if (!$spojeni)
  
  {
    print 'Připojení k MySQL se nezdařilo!!';
    exit;
  }
  
  mysql_select_db($table_db);

$start = $_GET['start'];
if(!$start)
  $start=0; // pokud nebude klepnuto na další nebo předchozí příspěvek zobrazí se od posledního
  $prispevku = "1"; // počet příspěvků které chceme vypsat na stránku
  $query = "SELECT * FROM `banner` LIMIT ".$start.", ".$prispevku;
$vypis = mysql_query($query);
if (FALSE === $vypis) {//nastala chyba, vypis ju (na ostrom webe radsej zaloguj)
  echo mysql_errno() . ": " . mysql_error();
}
//********************************* výpis článků *********************************
while($row = mysql_fetch_array($vypis))
{

  echo '<a href="'.$row["link"].'">';
  echo '<img src="'.$row["img"].'" width="400px" height="auto"></a>';

};
?>

response.php
<?php
$xml = @simplexml_load_file("http://api.spaceradio.cz/new.php");
  if($xml){


    foreach ($xml->track as $value){

    $cover_singl = " ".$value->cover." ";
    
    // http://play.spaceradio.cz/img/spacer.png
      

    $artists_singl = " ".$value->artists." ";
    $title_singl = " ".$value->title."";
             


  }
    echo '';

  }
    else{
      echo '<div style="float: right;">Error with the call_api.php!</div>';
  }
?>

                 
<div class="player jp-interface">
  <div class="album-cover">
    <span class="img" style="opacity: 1;">
      <img src="<?php echo "$cover_singl" ?>" style="width: 79px; height: 79px;"></span>
    <span class="highlight"></span>
  </div>
  <div class="track-info">

    <div class="artist-outer" style="opacity: 1;"><span class="artist"><?php echo "$artists_singl" ?></span></div> 
    <div class="title"><?php echo "$title_singl" ?></div>
    
    <div class="rating">
      <span class="rating-level rating-star on"></span>
      <span class="rating-level rating-star on"></span>
      <span class="rating-level rating-star on"></span>
      <span class="rating-level rating-star on"></span>
      <span class="rating-level rating-star on"></span>
    </div>
  </div>
  
    
</div>


news_block.php
<?php

include 'connect.php';

$spojeni=mysql_connect("$server","$user_db","$pass_db");
if (!$spojeni)
  
  {
    print 'Připojení k MySQL se nezdařilo!!';
    exit;
  }
  
  mysql_select_db($table_db);

  $start = $_GET['start'];
if(!$start)
  $start=0; // pokud nebude klepnuto na další nebo předchozí příspěvek zobrazí se od posledního
  $prispevku = "1"; // počet příspěvků které chceme vypsat na stránku
  $query = "SELECT * FROM `news` ORDER BY `news`.`id` DESC LIMIT ".$start.", ".$prispevku;
// echo $query; //debug: vypis dotaz
$vypis = mysql_query($query);
if (FALSE === $vypis) {//nastala chyba, vypis ju (na ostrom webe radsej zaloguj)
  echo mysql_errno() . ": " . mysql_error();
}
// výpis článků
while($row = mysql_fetch_array($vypis))
{

  echo '<div style="float: left; font-weight: bold;">Zpráva ze studia:&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>';
  echo '<div style="float: left; ">'.$row["news_studio"].'</div>';

};
?>
_es
Profil
nyllo:
Viď znovu [#4]. A nedávaj, prosím ťa, obsah ďalších PHP súborov, na ktoré sa odkazujú kódy z [#6], či databázovú štruktúru, ale naozaj už tú „živú“ ukážku.
nyllo
Profil
výsledek zde http://play.spaceradio.cz/
_es
Profil
nyllo:
Ani to nejde poriadne otestovať, často to namiesto vrátenia dát dáva chybu „503 Service Temporarily Unavailable“ - máš tam aj odkaz na rady hostingu: kb.wedos.com/webhosting/chyba-503.html.
nyllo
Profil
už to řeším, je to z nějakého důvodu moc zatížené. stáhnu všechny scripty a musím vymyslet řešení které nebude tolik zatěžovat hosting.


obnoveno už by to mělo běžet..

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit

Neumíte-li správně určit příčinu chyby, vkládejte odkazy na živé ukázky.
Užíváte-li nějakou cizí knihovnu, ukažte odpovídajícím, kde jste ji vzali.

Užitečné odkazy:

Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm: