Autor Zpráva
KcDolan
Profil *
Zdravím při psaní textu používám generování dalśích textových polí a na nich bych chtěl mít jako na ostatních použité TinyMCE
ale to se mi u nich nechce zobrazit nevíte jak to vyřešit?

k vygenerování dalších textových polí požívám tento skript:

 <div class="sections" id="sections">
   <div class="point" id="box">
        nezajímavý skript
      <div><label for="text">Text:</label></div>
     <div><textarea type="text" name="text[]" tabindex="1"></textarea></div>
     <button class="delete" onclick="dlt(this)">Delete</button>
   </div>
 </div>
 <button type="button" onclick="at()" tabindex="1">Next</button>

 <script type="text/javascript">
var prvniPolozka = document.getElementById('box');
var box = prvniPolozka.cloneNode(true);

function at() {
  var kopie = box.cloneNode(true);
  document.getElementById('sections').appendChild(kopie);
  kopie.getElementsByTagName("input")[0].focus();
}

function dlt(el) {
  var point = el.parentNode;
  point.parentNode.removeChild(point);
}
 </script>

a k editoru se v <head> připojuji tímto:

<script type="text/javascript" src="/tinymce/tinymce.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
tinymce.init({
  selector: "textarea",
  plugins: [
    "advlist autolink lists link image charmap print preview anchor",
    "searchreplace visualblocks code fullscreen",
    "insertdatetime media table contextmenu paste jbimages"
  ],
   toolbar: "insertfile undo redo | styleselect | bold italic | alignleft aligncenter alignright alignjustify | bullist numlist outdent indent | link image jbimages media",
   
   relative_urls: false
   
});
</script>
Monkeys
Profil *
KcDolan:
ako selektor sa dá pouzit ID alebo class, teda do novo vytvoreneho textoveho pola pridas neaky class alebo id s cislovanim.

selector: "#text1",
alebo
selector: ".text",

ale neviem ci ti to bude fungovat ...

M.
KcDolan
Profil *
Monkeys:
když použiju toto tak se mi to nezobrazuje ani tam kde před tím jo
juriad
Profil
KcDolan:
Jde o to, že TimyMCE se aplikuje pouze na elementy, které existovaly v době, kdy jsi volal init.
Vytvoříš novou textarea (to už děláš), dáš ji nějaké ID, a pak na ní musíš spustit TinyMCE, viz stackoverflow.com/questions/19252263/add-a-tinymce-editor-dynamically-when-you-already-have-tinymce-instances-on-your
KcDolan
Profil *
juriad:
v java scriptu se nevyznám a když to dělám takto tak to nefunguje

 <div><textarea id="mce" name="text[]" tabindex="1"></textarea></div>
 
.
.
.

function at() {
  var kopie = box.cloneNode(true);
  document.getElementById('sections').appendChild(kopie);
  kopie.getElementsByTagName("input")[0].focus();
  tinymce.EditorManager.execCommand('mceAddEditor', true, "mce");
}

kam to tinymce.EditorManager.execCommand('mceAddEditor', true, "mce"); mám umístit?

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit

Neumíte-li správně určit příčinu chyby, vkládejte odkazy na živé ukázky.
Užíváte-li nějakou cizí knihovnu, ukažte odpovídajícím, kde jste ji vzali.

Užitečné odkazy:

Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0