Autor Zpráva
tester
Profil *
Mám jich několik a nesedí:
</tbody></table>
<br /><span class="answer"><span class="answer"><br /></span></span>

regex:
<\/td><\/tr>

Testoval jsem tu:
regex101.com

<table 
regex:
/<table /gi
taky nenalezl

<span class="answer"><span class="answer"><br /></span>
[pre]
/<span class="answer"><span class="answer"><br \/><\/span>/gi
/<span class="answer"><span class="answer">/gi

Proč mi nic neprojde?
tester
Profil *
Radši sem vložím celý script aby bylo jasné o co se snažím. Chci nahradit tagy v textu vloženém ze schránky.

CKE_init();
 var editor = CKEDITOR.instances['edit'];

// The g modifier is used to perform a global match (find all matches rather than stopping after the first match).
var hArray={'@a\1': /https\:\/\/(\d)\.bp\.blogspot\.com\//gi,
    '@s\1': /src="https:\/\/(\d)\.bp\.blogspot\.com\//gi,
'@d1': /<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">/gi,
'@sw': /<span class="answer"><span class="answer"><br \/><\/span>/gi, 
'@sp': /<span class="answer"><span class="answer">/gi,
'@ac': /align="center" /gi,
'@al': /align="left"/gi,
'@ar': /align="right"/gi,
'@cp\1': /cellpadding=("?\d*"? )/gi,
'@cs\1': /cellspacing=("?\d*"? )/gi,
'@tb': /<tbody>/gi,
'@st': /style="/gi,
'@ml': /margin-left: /gi,
'@mr': /margin-right: /gi,
'@tc': /"text-align: center;"/gi,
'@t:': /text-align: center;"/gi,
'@tl': /"text-align: left;"/gi,
'@tr': /"text-align: right;"/gi,
'@sa': /<span class="answer">/gi,
'@c1': /class="tr-caption-container" /gi,
'@c2': /class="tr-caption" /gi,
'@/t': /<\/table>/gi,
'@t/': /<\/tbody>/gi,
'@/r': /<\/td><\/tr>/gi,
'@w\1': /width="(\d*)" /gi,
'@h\1': /height="(\d*)" /gi,
'@bs': /<br \/><\/span><\/span><br \/>/gi,
'@s/': /<\/span><\/span><br \/>/gi,
'@/s': /<\/span><\/span>/gi,
'@ts': /<table /gi,
'@a/': /\/><\/a>/gi,
'@r/': /<tr><td /gi,
'@/b': /<br \/>/gi,
'@au': /auto; /gi,
'@b\1': /border="(\d*)"/gi,
'@n\1': /anchor="(\d*)"/gi,
'@d2': /<div class="separator"/gi,
'@/d': /<tr><td /gi,
'@da': /<\/a><\/div>/gi,
'@j': /\.jpg" \/>/gi,
'@p': /\.png" \/>/gi,
'@g': /\.gif" \/>/gi
};

 editor.on( 'paste', function( evt ) {
  for (k in hArray) 
   evt.data.dataValue = evt.data.dataValue
     .replace( hArray[k], k );
 }); 

Text který má být nahrazen:

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-RIsL-uwaO4/VstRPZ0U6dI/AAAAAAAAChw/MHWTQ09DRGQ/s1600/n%25C3%25A1let000.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="266" src="https://1.bp.blogspot.com/-RGIsL-uwaO4/VstRPZ0U6dI/AAAAAAAAChw/MHWTQ09DRGQ/s400/file0.jpg" width="400" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><i>some text here.</i></td></tr>
</tbody></table>
<br /><span class="answer"><span class="answer"><br /></span></span>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://4.bp.blogspot.com/-Nv8BBDRzK8/VstSBSdINlI/AAAAAAAACh4/UoCuxubTGlY/s1600/n%25C3%25A1let002.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="266" src="https://4.bp.blogspot.com/-NTv8BBDRzK8/VstSBSdINlI/AAAAAAAACh4/UoCuxubTGlY/s400/file2.jpg" width="400" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><i>some text here.</i></td></tr>
</tbody></table>
<span class="answer"><span class="answer"><br /></span></span><br />
<br />
<br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://2.bp.blogspot.com/-PVNoX7ffiw/VstXyi3a-dI/AAAAAAAACiI/-Ijv2cOzSwc/s1600/F4F-3-45kg-2s.gif" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="400" src="https://2.bp.blogspot.com/-PVWNoX7ffiw/VstXyi3a-dI/AAAAAAAACiI/file.gif" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><i><span class="answer"><span class="answer">some text here.</span></span></i></td></tr>
</tbody></table>
<span class="answer"><span class="answer"><br /></span></span>
<span class="answer"><span class="answer"></span></span><br />
<br /><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://3.bp.blogspot.com/-_mOBQG5AEbE/Vs9U3jodYWI/AAAAAAAACm0/TuIvD8_N0w/s1600/bounce%2Bf4f-3%2Bwildcat.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://3.bp.blogspot.com/-_mOBQG5AEbE/Vs9U3jodYWI/AAAAAAAACm0/TuIYvD8_N0w/s1600/files.jpg" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://2.bp.blogspot.com/-Wi3KwbjGO4/Vs9VBQNkd2I/AAAAAAAACm4/H0BWjNyHtsk/s1600/F4F-3-45kg-2s-low.gif" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://2.bp.blogspot.com/-Wio3KwbjGO4/Vs9VBQNkd2I/AAAAAAAACm4/H0BWjNyHtsk/s1600/file.gif" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">some text here.</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-mztbZKi6uQ/Vs9fMJMdU1I/AAAAAAAACnI/pHx73lxSlTU/s1600/F4F-3-45kg-2s-low-2-right.gif" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://1.bp.blogspot.com/-mztbbZKi6uQ/Vs9fMJMdU1I/AAAAAAAACnI/pHx73lxSlTU/s1600/file.gif" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">some text here.</td></tr>
</tbody></table>
some text here<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://2.bp.blogspot.com/-ToAt8EbjaRM/Vs9hLgWFr9I/AAAAAAAACnU/6UZ65VW2nY/s1600/ttss.gif" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://2.bp.blogspot.com/-ToAt8EbjaRM/Vs9hLgWFr9I/AAAAAAAACnU/6U8Z65VW2nY/s1600/filenamehere.gif" /></a></div>
<br />

Mám seznam výrazů které chci nahradit. Když jsem to zkoušel ve Wordu tak se mi povede odstranit téměř všechny tagy kromě těch krátkých co tam nechám. Když jsem to přepsal na regulární výrazy a dělám to přes JS tak se mi neprojde asi 1 ze 4. Co je špatně?


Ještě příklad úplně jednoduchého regexu který jsem dal na třetí pozici pole:

/img/gi

Měl by nahradit ty tagy s obrázkem ale nefunguje. Zkouším to na té stránce na testování a dostávám hlášku:/img/gi

img matches the characters img literally (case insensitive)
g modifier: global. All matches (don't return on first match)
i modifier: insensitive. Case insensitive match (ignores case of [a-zA-Z])No match groups were extracted.

This means that your pattern matches but there were no (capturing (groups)) in it that matched anything in the subject string.

Jak teda musím opravit ten výsledek?

Zkouším toto:

/(img)/gi

A zase img není nahrazen a v tom testeru mi to říká:/(img)/gi
1st Capturing group (img)
img matches the characters img literally (case insensitive)
g modifier: global. All matches (don't return on first match)
i modifier: insensitive. Case insensitive match (ignores case of [a-zA-Z])
/(img)/gi
1st Capturing group (img)
img matches the characters img literally (case insensitive)
g modifier: global. All matches (don't return on first match)
i modifier: insensitive. Case insensitive match (ignores case of [a-zA-Z])


Tak proč mi to nahrazování nefunguje když na regex101.com to projde? Špatně to zpracovávám? Jak ošetřit předlohu nebo kód?
tester
Profil *
Dostal jsem nápad jak si pomoci tímto:
 editor.on( 'paste', function( evt ) {
  for (k in hArray) 
{
console.log(k + ': ' +evt.data.dataValue
     .match( hArray[k] ));
   evt.data.dataValue = evt.data.dataValue
     .replace( hArray[k], k );
}

A v konzole mám tento výpis:
"wysiwyg" add.php:782
"editor is ready" add.php:778
"@a: 1.bp.blogspot.com/,https://1.bp.blogspot.com/,https://4.bp.blogspot.com/,https://4.bp.blogspot.com/,https://2.bp.blogspot.com/,https://2.bp.blogspot.com/,https://3.bp.blogspot.com/,https://3.bp.blogspot.com/,https://2.bp.blogspot.com/,https://2.bp.blogspot.com/,https://1.bp.blogspot.com/,https://1.bp.blogspot.com/,https://2.bp.blogspot.com/,https://2.bp.blogspot.com" add.php:836
"@s: null" add.php:836
"@im: null" add.php:836
"@d1: null" add.php:836
"@sw: null" add.php:836
"@sp: null" add.php:836
"@ac: align="center" ,align="center" ,align="center" ,align="center" ,align="center" " add.php:836
"@al: null" add.php:836
"@ar: null" add.php:836
"@cp: cellpadding="0" ,cellpadding="0" ,cellpadding="0" ,cellpadding="0" ,cellpadding="0" " add.php:836
"@cs: cellspacing="0" ,cellspacing="0" ,cellspacing="0" ,cellspacing="0" ,cellspacing="0" " add.php:836
"@tb: null" add.php:836
"@st: style=",style=",style=",style=",style=",style=",style=",style=",style=",style=",style=",style=",style=",style=",style=",style=",style=",style=",style=",style=",style=",style=",style=",style="" add.php:836
"@ml: margin-left: ,margin-left: ,margin-left: ,margin-left: ,margin-left: ,margin-left: ,margin-left: ,margin-left: ,margin-left: ,margin-left: ,margin-left: ,margin-left: " add.php:836
"@mr: margin-right: ,margin-right: ,margin-right: ,margin-right: ,margin-right: ,margin-right: ,margin-right: ,margin-right: ,margin-right: ,margin-right: ,margin-right: ,margin-right: " add.php:836
"@tc: null" add.php:836
"@t:: text-align: center;",text-align: center;",text-align: center;",text-align: center;",text-align: center;",text-align: center;",text-align: center;",text-align: center;",text-align: center;",text-align: center;",text-align: center;",text-align: center;",text-align: center;",text-align: center;",text-align: center;",text-align: center;",text-align: center;"" add.php:836
"@tl: null" add.php:836
"@tr: null" add.php:836
"@sa: null" add.php:836
"@c1: class="tr-caption-container" ,class="tr-caption-container" ,class="tr-caption-container" ,class="tr-caption-container" ,class="tr-caption-container" " add.php:836
"@c2: class="tr-caption" ,class="tr-caption" ,class="tr-caption" ,class="tr-caption" ,class="tr-caption" " add.php:836
"@/t: null" add.php:836
"@t/: null" add.php:836
"@/r: null" add.php:836
"@w: width="400" ,width="400" ,width="640" " add.php:836
"@h: height="266" ,height="266" ,height="400" " add.php:836
"@bs: null" add.php:836
"@s/: null" add.php:836
"@/s: null" add.php:836
"@ts: null" add.php:836
"@a/: null" add.php:836
"@r/: null" add.php:836
"@/b: null" add.php:836
"@au: auto; ,auto; ,auto; ,auto; ,auto; ,auto; ,auto; ,auto; ,auto; ,auto; ,auto; ,auto; ,auto; ,auto; ,auto; " add.php:836
"@b: border="0",border="0",border="0",border="0",border="0",border="0",border="0"" add.php:836
"@n: anchor="1",anchor="1",anchor="1",anchor="1"" add.php:836
"@d2: null" add.php:836
"@/d: null" add.php:836
"@da: null" add.php:836
"@j: null" add.php:836
"@p: null" add.php:836
"@g: null" add.php:836

Takže opravdu to nenalézá žádné výsledky. Kdo poradí?

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit

Neumíte-li správně určit příčinu chyby, vkládejte odkazy na živé ukázky.
Užíváte-li nějakou cizí knihovnu, ukažte odpovídajícím, kde jste ji vzali.

Užitečné odkazy:

Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0