Autor Zpráva
simka00
Profil
jak v JS získám stejnou hodnotu jako v PHP z fce mktime(0, 0, 0, $mesic, 1, $rok);?
Oswald
Profil
var year = 2006;

var month = 10; // pozor, mesice jsou v JS od nuly
var day = 19;
var date = new Date(year, month, day);
var unixTimeStamp = date.getTime() / 1000;
alert(unixTimeStamp);


To je eqivalent pro:

mktime(0, 0, 0, 11, 19, 2006);
Toto téma je uzamčeno. Odpověď nelze zaslat.

0