Autor Zpráva
Petroff
Profil
Chtěl jsem nahlédnout pod pokličku javascriptu řídícího zobrazování map.

AMapy API je služba, která je určena nejen pro rychlé vložení mapy do stránek, ale i pro vývoj sofistikovaných mapových aplikací.
Tomu odpovídá i AMapy API, které nabízí tyto funkce:
......podpora pro AJAX, DOM scripting, syntetické události
Předpřipravené třídy pro vlastní ovládací prvky a značky
Podpora IE, FF, Opera
JSON objektový model pro popis mapových vrstev
Tyto stránky jsou určeny převážně vývojářům, a vyžadují tudíž minimálně základní znalost klientského programování.

Dále píšou: .....použítí externí JS knihovny není vůbec nutné. Téměř všechny JS frameworky konvergují, a metody bind, pass, garbage collection, chainable methods, addEvent, $ a $$, a další se tak stávají návrhovými vzory, které sice nejsou součástí jazyka JavaScript, ale žádná pokročilá AJAX aplikace se bez nich neobejde.
Tuhle větu jsem vůbec nepochopil - co tím chtěl básník říct ?????
Kvintesencí této konvergence je framework MooTools, brilantní knihovna která je součástí AMapy API.

Dále jsem již (jako příklad použití) studoval kód stránky http://amapy.atlas.cz
a hlavně jsem čekal že najdu v tomto skriptu <script type="text/javascript" src="js/amap4.js?eck4x9"></script> (tady zase nechápu předávání search řetězce....) onu objektovou knihovnu MooTools....a teď jsem zmaten:

Tady je link na skript: amap4.js, který má velikost 168kb.
Takže z něho uvedu jen začátek:
To je HEX-DUMP souboru
00000000: EF BB BF 4F-3D 22 75 6E-63 74 69 6F-6E 03 72 65 O="unction re
00000010: 74 75 72 6E-03 74 68 69-73 2E 03 76-61 72 20 03 turn this. var
00000020: 65 6E 74 03-29 7B 03 61-72 67 75 6D-08 73 03 6C ent ){ argum s l
00000030: 65 6E 67 74-68 03 66 6F-72 28 07 03-74 68 69 73 ength for( this
00000040: 03 66 04 28-03 3B 7D 03-70 72 6F 74-6F 74 79 03 f ( ;} prototy
00000050: 77 69 6E 64-6F 77 03 3B-69 2B 2B 09-03 74 79 70 window ;i++ typ
00000060: 65 03 69 66-28 03 5F 32-03 64 6F 63-75 6D 08 2E e if( _2 docum .
00000070: 03 65 78 74-65 6E 64 03-43 6C 61 73-73 03 6C 65 extend Class le
00000080: 6D 08 03 09-05 20 03 69-6E 03 06 24-65 76 08 73 m in $ev s
00000090: 5B 03 41 72-72 61 79 2E-03 2E 63 61-6C 6C 03 0E [ Array. .call
000000A0: 69 3D 30 03-6F 62 6A 03-29 11 03 3A-10 1C 06 72 i=0 obj ) : r
000000B0: 65 70 03 06-63 68 61 1D-73 03 05 20-0F 11 2C 03 ep cha s ,
000000C0: 66 04 20 24-03 5B 69 5D-03 5F 34 03-E2 80 9A 6C f $ [i] _4 ‚l
000000D0: 61 63 65 28-2F 03 70 74-69 6F 6E 73-03 66 61 6C ace(/ ptions fal
000000E0: 73 65 03 0C-3B 69 3C 03-12 70 65 03-3A 10 03 3D se ;i< pe : =
000000F0: 01 E2 82 AC-65 63 74 01-03 64 65 66-1D 65 64 03 €ect def ed
00000100: 3D 6E 65 77-20 03 63 61-73 65 03 28-5F 35 03 5F =new case (_5 _
00000110: 36 03 7F 2C-6A 3D 06 E2-80 B9 6A 03-77 65 62 6B 6 ,j= ‹j webk
00000120: 69 74 03 6D-65 72 67 65-03 6E 75 6C-6C 03 61 63 it merge null ac
00000130: 68 03 5F 31-03 2C 0F E2-80 A0 2C 69-2C 0F 03 24 h _1 , †,i, $
00000140: 6E 61 74 69-76 03 65 6C-73 65 7B 03-74 63 68 28 nativ else{ tch(
00000150: 03 74 72 75-03 66 6E 03-2E 61 70 70-6C 79 28 03 tru fn .apply(
00000160: 48 54 4D 4C-45 1B 03 61-6E 64 6F 6D-03 5B 5F 65 HTMLE andom [_e

A tohle je text JS v editoru:
O="unctionreturnthis.var ent){argumslengthfor(thisf(;}prototywindow;i++ typeif( _2docum.extendClasslem  in$evs[Array..calli=0obj):repchas ,f $[i]_4‚lace(/ptionsfalse ;i<pe:=€ectdefed=new case(_5_6,j=‹jwebkitmergenullach_1,†,i,$nativelse{tch (trufn.apply(HTMLEandom[_e]==);).test($evsMath.clea} _5AbstracdexOfalizeof $(_3contas.nodeforE›push= e(.charAtRegExpumberswi?  &&(w{1,2iti?_9[1];” Ev .htmlEerCas»_9[0]¨flen .cons?c. ¨n?cludrray/g, ||,l= .‹?e.genremov;i<get .xpathObject‡[–]=trg?ete]=? ?};.?ericnew par,.empty?b[?c].slicCha[];}o‰[d].Mergocum“({Ž?, ex•d,?,?f—?`(0,1add?rgb,?(1).to†===‡delay5] ()? h?ToRgbtŽäse"return unctiothis.mentfn){for(varargusvar _this);}(_break;cstylefalseEle(elin.extendlengtheventty pe:: creapacityClassaseif(elperiodiswitchjecttyle7 3.;}proto[parentbd‡,set);classNdocu. i=0var if_aattemptwdow.;i++ =[];ame .conta‰Node.te({[i]val re.$cludropertChildtrue_8c_7:?„appendvisibloatext, .¬ilit.jo(.pushefo?rgb,Garbage.html?movetrgect_9¶.co ll?=’get?turnday cerdefault$$.uniparse‚cal;i<_8sÁtB?( EventsMath.new )?_c$s[_b8?place+)‡c?at:(=.apply(77,_†=$Žrray–7] .=Ë`({iÚtialiCase(se{?‡9=+¨.=Ós? š“?3™€?iehexb +8c.n›.==1?($? _b;dete =$natiÄInt(lean  }íve.gen?if·?$chk?quebitasByS?oó?€[©7(addeto s.Mult.??=–"functioreturnthis.mentent;}elatedT:n(){Ele._ f8.getarPropertborderStylethisif(){ListeneGbagewindon(_ ,el.contai) se{docur v _d.join(removeefaultypekey) Method.$tmpiesns(Ev:  walextend  ,pageev_cttributollectfor(€nullodesestopPro.esChild idthw. žpagatipr•D„ttrashightadd_e.test(/.push(clialuen();Man y(,reviou?.fixEle‡,(’(?s.ragName.map( in ,fn_funload$•s[»ottomt•.||p?Int(fal? ?gus ?{eft ,‹–3)[ColorpN›lassingac]¸®p?‡,)‚ y:dKey;={ŽShortTopRA—e(mou?Ž[]–4?§B?L`.d„tVemp tywheeck?tcurrs ?°=new t‘kµs)(?sBy?T·µ*?ength=Š[fixto.ëLowerŠIFlag.c?(]; €};.eÍh(ed.µ?¨rµHTML+©roMany=®.ëInt(0pxndexpa nâAbstrÍdisabl"Elementreturnthis.vent(_1_1unction, 2c[va r this);}){.extendmouse$estypegettecontain.push(caseif (!:f ,$$.sharlengthfilrvar  elfalse;}mp[ethodmoveEs);sByTabreak;umentNameif,  ].keys..M„s.@ 4](f (38[: 6]new s}se{true;}_ffrom.$e=–25if(?efor(indre.radT= 21‡v aluedocŠed?i=0,j;i<j;ieach”=[];addfnLisnerc?a({`”  36=.s3.Nativ[‘¬?]‡‰ect`By 4]?s.?switch±b?–las s?g‹)?.call(substr=[?fspliarg2(¶e†´(Paramfi?E¤ar, (?ce(posById(’†‡?2c[key Î,1)[0].«++=new µ6Ž•map1€›?[?b].crollnull;}}}[]·=.†[?load©w?o wif()E(,??Šs–?Tag(–{:xtorË!=&&!clone†xpathwhetr i 2?hasChË)?(xhtmlnames4DOMMousleaveIms(“, mp(([w-]+(.?)"functioreturnthis.mentn(){optionsscroll docufrom);}_1window.;},geteightvar if(le.E.offsetWidthtime  toFx.CSS.Scrollparsethisget:extend(sitionreadycssent); :{x:,y:Math.enitsei?ializpar†(ValueLeft[p];}comp utewebkitfor(nowobjelproper}‡E.oadedSty .infireEv „State.pushtionFx.8.bodyompteize?={};Now6€Po?(??cre aŽClassnew , :?.emptŠround™p ? typeTop ,startscript.jo?(name==H,€®´,¤†(on {?Ž {rŽt?array•=a9.ie_„truecss9”||0;p.each(dura§cli†=? .,.call(SizeÄ,ǁ ¨BaŽft:=$car(}}Po?,Ç® wait7a5 .?&&-=?3. Žct(()‰€now}.conta?.periofx.—(olor[i]u?çdi cal(change}Ó S¬ )žty||addList?ener(width.`(»,ö?419–ope»l –};–µaöieŠma?ra?.?"functiothis.othis.tionent_1return elemps.:n();}){for(varscrollMath.tart[i]setStyle(bo undEv(this[z]inFx.Tranextendvar modenow);wrappeitialmargmou[p]todocum.par(pow(ff tif( dlayout={}; ClassiCss  ,).‡Int( To(limitfal.ge,:“.empthandle=new fromove},”=css?rflowsis.bdize faddonComplecheckvar pos c[|$type(

Chtěl tu slavnou MooTools knihovnu - a teď neví co s tím. Pomůžete mu někdo ???
Mike8748
Profil
to je moc prace hodit si do vzhledavace "mootools" a dostat se na stranky http://mootools.net/ co?
Petroff
Profil
Příspěvek dočasně odstraněn moderátorem na žádost třetí strany. Petroffe, promiň, ale původní autor skriptu se asi bojí o bezpečnost těch aplikací. Napiš mi email, jestli to chceš řešit, spojím tě se stěžovatelem. Napsal bych ti email, ale v profilu ho nemáš. Díky z pochopení, Yuhů
ah01
Profil
Radši se koukni přímo na tutorial pro MooTools: http://clientside.cnet.com/wiki/mootorial/
Kód mapi bych radši být tebou nezkoumal, 1) pro seznámení s frameworkem MooTools rozhodně není dobré studovat tak rozsáhlý a komplexní kód, 2) zkoumat obfuscovaný kód pro studijní účely rozhodně nelze doporučit, obzvlášť když zatím nedisponuješ znalostmi ani na jeho „rozkódování“.
Petroff
Profil
Moderátor: příspěvek odstraněn na žádost třetí strany. Viz výše.

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit

Neumíte-li správně určit příčinu chyby, vkládejte odkazy na živé ukázky.
Užíváte-li nějakou cizí knihovnu, ukažte odpovídajícím, kde jste ji vzali.

Užitečné odkazy:

Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0