Autor Zpráva
karlos
Profil *
Ve stránce jsem použil script onmouseover pro mapu s odkazem aby při přejetí odkazu ukázal nápovědu, jenže při přejetí ukáže všechny nápovědy v jednom okně ne jednu aktuální (mám čtyři odkazy)
Celá stránka:

<HTML>
<HEAD>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-- Original: Randy Bennett (rbennett@thezone.net) -->
<!-- Web Site: http://home.thezone.net/~rbennett/utility/javahead.htm -->

<!-- This script and many more are available free online at -->
<!-- The JavaScript Source!! http://javascript.internet.com -->

<!-- Begin
function setupDescriptions() {
var x = navigator.appVersion;
y = x.substring(0,4);
if (y>=4) setVariables();
}
var x,y,a,b;
function setVariables(){
if (navigator.appName == "Netscape") {
h=".left=";
v=".top=";
dS="document.";
sD="";
}
else
{
h=".pixelLeft=";
v=".pixelTop=";
dS="";
sD=".style";
}
}
var isNav = (navigator.appName.indexOf("Netscape") !=-1);
function popLayer(a){
desc = "<table cellpadding=3 border=1 bgcolor=F7F7F7><td>";

if (HREF="http://web.telecom.cz/my-photos/thanks.html") desc += "Podekovani";
if (HREF="http://web.telecom.cz/my-photos/okna.html") desc += "Neco malo k pobaveni!";
if (HREF="http://www.seznam.cz") desc += "Návrat na Seznam!";
if (HREF="http:/web.telecom.cz/my-photos/index.html") desc += "Rozcestnik fotek!";

desc += "</td></table>";

if(isNav) {
document.object1.document.write(desc);
document.object1.document.close();
document.object1.left=x+25;
document.object1.top=y;
}
else {
object1.innerHTML=desc;
eval(dS+"object1"+sD+h+(x+25));
eval(dS+"object1"+sD+v+y);
}
}
function hideLayer(a){
if(isNav) {
eval(document.object1.top=a);
}
else object1.innerHTML="";
}
function handlerMM(e){
x = (isNav) ? e.pageX : event.clientX;
y = (isNav) ? e.pageY : event.clientY;
}
if (isNav){
document.captureEvents(Event.MOUSEMOVE);
}
document.onmousemove = handlerMM;
// End -->
</script>
<TITLE>Untitled-1</TITLE>
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">
</HEAD>
<BODY>
<BODY BGCOLOR=#FFFFFF LEFTMARGIN=0 TOPMARGIN=0 MARGINWIDTH=0 MARGINHEIGHT=0>
<BODY OnLoad="setupDescriptions()">
<div id="object1" style="position:absolute; visibility:show; left:25px; top:-50px; z-index:2">layer hidden off the screen</div>
<IMG SRC="images/Untitled-1.jpg" WIDTH=1024 HEIGHT=768 BORDER=0 ALT="" USEMAP="#Untitled_1_Map">
<MAP NAME="Untitled_1_Map">
<AREA SHAPE="rect" ALT="" COORDS="540,150,658,307" HREF="http://web.telecom.cz/my-photos/thanks.html" onMouseOver="popLayer(1)" onMouseOut="hideLayer(-50)">Home Page</a>
<AREA SHAPE="rect" ALT="" COORDS="412,330,519,486" HREF="http://web.telecom.cz/my-photos/okna.html" onMouseOver="popLayer(2)" onMouseOut="hideLayer(-50)">What's New?</a>
<AREA SHAPE="rect" ALT="" COORDS="537,327,660,483" HREF="http://www.seznam.cz" onMouseOver="popLayer(3)" onMouseOut="hideLayer(-50)">Site Contents</a>
<AREA SHAPE="rect" ALT="" COORDS="410,149,521,306" HREF="http:/web.telecom.cz/my-photos/index.html" onMouseOver="popLayer(4)" onMouseOut="hideLayer(-50)">JavaScript Forum</a>
</MAP>

</BODY>
</HTML>

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Start page</TITLE>

<META NAME="robots" CONTENT="NOINDEX,NOFOLLOW">

<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">

<META NAME="author" CONTENT="Jan Stejskal">
<META NAME="copyright" CONTENT="&copy;2003 Jan Stejskal">

</HEAD>

<BODY><p>

<p><center>
<font face="arial, helvetica" size="-2">Free JavaScripts provided<br>
by <a href="http://javascriptsource.com">The JavaScript Source</a></font>
</center><p>

<!-- Script Size: 2.93 KB -->

<p id='anima' style="position:absolute;font-size:20;color:yellow;background-color:tr ansparent; left:280; top:10; width:507; height:22">
</p>

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
text = "Na následujících stránkách najdete fotografie z cest a výletů s mou ženou a přátely."
word = text.split('.')
i = -1;
j = 0;
start = 0;
scount = 0;
function checkIt() {
with(document.all.anima) {
if(innerText.charAt(innerText.length-1) == "_") {
innerText = innerText.substring(0, innerText.length - 1);
return true;
}
else {
innerText = innerText + "_";
return false;
}
}
}
function blinkfor(count, timing) {
with(document.all.anima) {
if(start < count) {
if(checkIt()) {
start++;
}
mistake = 'blinkfor('+count+','+timing+')';
setTimeout('eval(mistake)', timing);
}
else {
start = 0;
i++;
call_It();
}
}
}
function mispell(offset,correction) {
with(document.all.anima) {
if(scount < offset) {
if(!checkIt()) {
innerText = innerText.substring(0, innerText.length-2) + "_";
scount++;
}
mistake = 'mispell(' + offset + ', "' + correction + '")';
setTimeout("eval(mistake)", 150);
}
else {
if(correction == '' && scount == offset ) {
i = i - offset;
scount++;
}
if(offset > 0) {
if(checkIt()) {
innerText += correction.charAt(correction.length - offset) + "_";
offset--;
}
mistake = 'mispell(' + offset + ',"' + correction + '")';
setTimeout("eval(mistake)", 150);
}
else {
scount = 0;
j++;
innerText = innerText.substring(0, innerText.length - 1);
call_It();
}
}
}
}
function spellit(string) {
with(document.all.anima) {
if(i <= string.length) {
if(string.charAt(i) == '/') {
NumErrs = string.charAt(i + 1);
NewLets = string.substring(i + 2, i + NumErrs);
mispell(NumErrs,NewLets);
}
else if(i <= string.length - 1) {
i++;
innerText = string.substring(0,i) + "_";
mistake = 'spellit("' + string + '")';
setTimeout("eval(mistake)", 150);
}
else {
innerText = string.substring(0, i);
j++;
call_It();
}
}
}
}
function call_It() {
with(document.all) {
if(i == -1){
blinkfor(4, 150);
}
else if(j <= word.length - 1) {
spellit(anima.innerText + " " + word[j]);
}
else {
blinkfor(100,230);
}
}
}
if(document.all) {
call_It();
}

</script>

</BODY>
</HTML>
Yuhů
Profil
Karlosi, je mi líto, ale tenhle skript se nikomu nebude chtít analyzovat. Zjednoduš ho, zkus si s ním pohrát, zkus ho pochopit. Ale prosím nechtěj to po nás. Díky za pochopení.
Toto téma je uzamčeno. Odpověď nelze zaslat.

0