Autor Zpráva
SkIpPeR
Profil
Zdar, dělám návštěvní knihu, a teď sem zoufalej, protože jsem upravoval kód abych ji mohl vzhledově upravit a nechce se mi vypsat proměná
$tab=mysql_query("select *, extract(hour from cas) as 'hodina', extract(minute from cas) as 'minuty', extract(day from datum) as 'den', extract(month from datum) as 'mesic', extract(year from datum) as 'rok' from kniha order by datum desc, cas desc limit ".$start.",10 ");

echo '<div class="tabulka_vypis">';
while($data=mysql_fetch_array($tab))
{
$vypis_jmeno='<div class="kniha_hlavicka"><div class="jmeno"><strong title="{ip}"><a name="{id}"></a>.::</strong> <a href="javascript:jmeno(\'*b*{jmeno}*/b* \')">{jmeno}</a> {email} {web} ::.</div>
<div class="datum">{den}.{mesic}.{rok} {hodina}:{minuty} <a href=\"index.php?page=kniha&amp;idx={id}\">Odpověď</a> <a href=\'javascript:odstran({id})\' style=\'text-decoration:none;\'>X</a></div>
</div>';
$vypis='
<div class="vypis">{text}';
$vypis_odpoved='{odpoved}';
$konec='</div>';
$vypis_odpovedi='{odpoved}';
if($data['web'])
{
$vypis_jmeno = str_replace('{web}','http://'.$data['web'],$vypis_jmeno);
}
else { $vypis_jmeno = str_replace('{web}','',$vypis_jmeno); }

if ($data['email'])
{
$vypis_jmeno=str_replace('{email}',$data['email'],$vypis_jmeno);
}
else { $vypis_jmeno=str_replace('{email}','',$vypis_jmeno); }
$array = explode ('[kod]', $vypis);
for($i=0;$i<count($array);$i++)
{
if(substr_count($array[$i],'[/kod]'))
{
$subarray = explode ('[/kod]', $array[$i]);
$subarray[0] = str_replace('&lt;','<',$subarray[0]);
$subarray[0] = str_replace('&gt;','>',$subarray[0]);
$subarray[0] = str_replace('<br />','',$subarray[0]);
$subarray[0] = str_replace(' - ','',$subarray[0]);
$subarray[0] = highlight_string ($subarray[0], true);
$array[$i] = implode('</pre>', $subarray);
}
}
$array_odpoved = explode ('[kod]', $vypis_odpoved);
for($i_odpoved=0;$i_odpoved<count($array_odpoved);$i_odpoved++)
{
if(substr_count($array_odpoved[$i_odpoved],'[/kod]'))
{
$subarray_odpoved = explode ('[/kod]', $array[$i_odpoved]);
$subarray_odpoved[0] = str_replace('&lt;','<',$subarray_odpoved[0]);
$subarray_odpoved[0] = str_replace('&gt;','>',$subarray_odpoved[0]);
$subarray_odpoved[0] = str_replace('<br />','',$subarray_odpoved[0]);
$subarray_odpoved[0] = str_replace(' - ','',$subarray_odpoved[0]);
$subarray_odpoved[0] = highlight_string ($subarray_odpoved[0], true);
$array_odpoved[$i_odpoved] = implode('</pre>', $subarray_odpoved);
}
}
$vypis = implode ('<pre>', $array);
$vypis_odpoved = implode ('<pre>', $array_odpoved);

$vypis_jmeno=str_replace('{jmeno}',$data['jmeno'],$vypis_jmeno);
$vypis_jmeno=str_replace('{id}',$data['id'],$vypis_jmeno);
$vypis_jmeno=str_replace('{ip}',$data['ip_remote'],$vypis);
$vypis_jmeno=str_replace('{hodina}',$data['hodina'],$vypis_jmeno);
$vypis_jmeno=str_replace('{minuty}',$data['minuty'],$vypis_jmeno);
$vypis_jmeno=str_replace('{den}',$data['den'],$vypis_jmeno);
$vypis_jmeno=str_replace('{mesic}',$data['mesic'],$vypis_jmeno);
$vypis_jmeno=str_replace('{rok}',$data['rok'],$vypis_jmeno);
$vypis=str_replace('{text}',smajlici($data['text']),$vypis);
$vypis_odpoved=str_replace('{odpoved}',smajlici($data['odpoved']),$vypis_odpoved);
$vypis_odpovedi=str_replace('{odpoved}',$data['odpoved'],$vypis_odpovedi);
$vypis=str_replace(":)"," <img src=\"./kniha/smajlici/smaj05.gif\" alt=\":)\" border=\"0\" /> ",$vypis);
$vypis=str_replace(":-)"," <img src=\"./kniha/smajlici/smaj05.gif\" alt=\":-)\" border=\"0\" /> ",$vypis);
$vypis=str_replace(";)"," <img src=\"./kniha/smajlici/smaj04.gif\" alt=\";)\" border=\"0\" /> ",$vypis);
$vypis=str_replace(";-)"," <img src=\"./kniha/smajlici/smaj04.gif\" alt=\";-)\" border=\"0\" /> ",$vypis);
$vypis=str_replace(":("," <img src=\"./kniha/smajlici/smaj07.gif\" alt=\":(\" border=\"0\" /> ",$vypis);
$vypis=str_replace(":-("," <img src=\"./kniha/smajlici/smaj07.gif\" alt=\":-(\" border=\"0\" /> ",$vypis);
$vypis = preg_replace('=([^\s]*)(www\.)=', ' http://www.', $vypis);
$vypis = preg_replace('=([^\s]*)(\w://[www\.]*)([^\s]*)=', '[url]\\1\\2\\3\\4[/url]', $vypis);
$vypis = preg_replace("#\[url\](.*?)\[/url\]#si", "<a href='\\1' target='_blank'>\\1</a>", $vypis);
$vypis = preg_replace("#\[b\](.*?)\[/b\]#si", "<b>\\1</b>", $vypis);
$vypis = preg_replace("#\[i\](.*?)\[/i\]#si", "<i>\\1</i>", $vypis);
$vypis = preg_replace("#\[red\](.*?)\[/\]#si", "<span class=\"red\">\\1</span>", $vypis);
$vypis = preg_replace("#\[green\](.*?)\[/\]#si", "<span class=\"green\">\\1</span>", $vypis);
$vypis = preg_replace("#\[blue\](.*?)\[/\]#si", "<span class=\"blue\">\\1</span>", $vypis);
$vypis = preg_replace("#(^|[\n ])([a-z0-9&\-_.]+?)@([\w\-]+\.([\w\-\.]+\.)*[\w]+)#i", '\\1<a href="mailto:\\2@\\3" target="_blank">\\2@\\3</a>', $vypis);
$vypis=str_replace("http://http://"," http://",$vypis);
$vypis_odpoved = preg_replace("#\[url\](.*?)\[/url\]#si", "<a href='\\1' target='_blank'>\\1</a>", $vypis_odpoved);
$vypis_odpoved = preg_replace("#\[b\](.*?)\[/b\]#si", "<b>\\1</b>", $vypis_odpoved);
$vypis_odpoved = preg_replace("#\[i\](.*?)\[/i\]#si", "<i>\\1</i>", $vypis_odpoved);
$vypis_odpoved=str_replace(":)"," <img src=\"./kniha/smajlici/smaj05.gif\" alt=\":)\" border=\"0\" /> ",$vypis_odpoved);
$vypis_odpoved=str_replace(":-)"," <img src=\"./kniha/smajlici/smaj05.gif\" alt=\":-)\" border=\"0\" /> ",$vypis_odpoved);
$vypis_odpoved=str_replace(";)"," <img src=\"./kniha/smajlici/smaj04.gif\" alt=\";)\" border=\"0\" /> ",$vypis_odpoved);
$vypis_odpoved=str_replace(";-)"," <img src=\"./kniha/smajlici/smaj04.gif\" alt=\";-)\" border=\"0\" /> ",$vypis_odpoved);
$vypis_odpoved=str_replace(":("," <img src=\"./kniha/smajlici/smaj07.gif\" alt=\":(\" border=\"0\" /> ",$vypis_odpoved);
$vypis_odpoved=str_replace(":-("," <img src=\"./kniha/smajlici/smaj07.gif\" alt=\":-(\" border=\"0\" /> ",$vypis_odpoved);
$vypis_odpoved = str_replace('*b*','',$vypis_odpoved);
$vypis_odpoved = str_replace('*/b*','
',$vypis_odpoved);
$vypis_odpoved = preg_replace("#\[red\](.*?)\[/\]#si", "<span class=\"red\">\\1</span>", $vypis_odpoved);
$vypis_odpoved = preg_replace("#\[green\](.*?)\[/\]#s
SkIpPeR
Profil
$vypis_odpoved = preg_replace("#\[green\](.*?)\[/\]#si", "<span class=\"green\">\\1</span>", $vypis_odpoved);
	$vypis_odpoved = preg_replace("#\[blue\](.*?)\[/\]#si", "<span class=\"blue\">\\1</span>", $vypis_odpoved);
	$vypis_odpoved = preg_replace("#(^|[\n ])([a-z0-9&\-_.]+?)@([\w\-]+\.([\w\-\.]+\.)*[\w]+)#i", "\\1<a href=\"mailto:\\2@\\3\">\\2@\\3</a>", $vypis_odpoved);
	$vypis_odpoved=str_replace("http://http://"," http://",$vypis_odpoved);
	$vypis_jmeno=str_replace("http://http://"," http://",$vypis_jmeno);
	
	//$vypis = preg_replace('i', '<i>', $vypis);
	//$vypis = preg_replace('/i', '</i>', $vypis);
 echo $vypis_jmeno;
 echo $vypis;
 echo $vypis_odpoved;
 echo $konec;
 if($idx and $idx==$data['id'])
 {
 include "./obsah/odpoved-kniha.php";
 }
}
echo '</div>';

ale kód výpisu je následující:
<div class="tabulka_vypis">
<div class="vypis">{text}
<div class="vypis">Test<br><div class="odpoved"> <img src="./kniha/smajlici/odpoved.gif" alt="Odpověď:"> <img src="./kniha/smajlici/admin.gif" alt="admin"> Administrator <a href="mailto:krutaspetr@seznam.cz"><img src="./kniha/smajlici/mail.gif" width="12" height="12" alt="krutaspetr@seznam.cz"></a> <a href="http://www.volnalinka.com"><img src="./kniha/smajlici/home.gif" width="12" height="12" alt="www.volnalinka.com"></a><br>
  Test4 </div></div>

Vůbec tam není hlavička a vypisuje se tam <div class="vypis">{text} - proměná $vypis 2x
Mužete mi někdo prosím poradit (nejsem zas tak dobrej v PHP, tak mě prosím neukamenujte)
Aesir
Profil
SkIpPeR:
Vůbec tam není hlavička a vypisuje se tam <div class="vypis">{text} - proměná $vypis 2x

Nepřepíšete si tu hlavičku náhodou tímhle (řádek 113 z prvního příspěvku):
$vypis_jmeno=str_replace('{ip}',$data['ip_remote'],$vypis);
SkIpPeR
Profil
Díky, funguje to, člověk si to prohlíží a přehlídne malou chybku

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0