Autor Zpráva
JAAkub
Profil
Nazdar,
Mam chat ktorý sa zapisuje a otvára cez "F" funkcie.
Môj script:
<?
Header("Expires: ".GMDate("D, d M Y H:i:s")." GMT");
?>
<html>

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250">
<title>Kniha návštev</title>
<script>
function nacitane() 
{ 
document.getElementById('loader').style.display = 'none'; 
document.getElementById('vyber').style.display = 'block';
reloading();
}
</script>
<script>
function reloading()
{
setTimeout("document.getElementById('loader').style.display = 'block'; next()", 19500)
}
function next()
{
setTimeout("window.location.href=window.location.href", 500)
}
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" link="#00FF00" vlink="#00FF00" alink="#FF0000" onload="nacitane()">
<table width="0" align="center">
<tr>
<td width="0">
<center>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
</table>
<?
if ($odoslane=="ano"):
if ($meno=="" || $popis==""): 
echo "<center><br><font class=male>Vyplnte všetky údaje<br></font></center>";

else: 

SetCookie ("__chatTMP_login", $meno, time()+60*60*24*100);
$name = "<font class=meno color=\"#00FF21\">$meno</font><br>";
$ipcka = gethostbyaddr($REMOTE_ADDR); 
$cas = "<font class=cas>" . Date("j. " . "m. " . "Y, " . "H:i:s") . " - IP: <i>$ipcka</i></font><br>"; 
$popis2 = NL2BR(HTMLSpecialChars($popis)); 
$zprava = "<font class=text>$popis2</font><HR>"; 

$bwrite = StripSlashes($name . $cas . $zprava);


function bbcode($str)
{
   $BBCode = array("/\[img\](.*)\[\/img\]/is", "/\
/is", "/\[b\](.*)\[\/b\]/is", "/\[u\](.*)\[\/u\]/is", "/\[i\](.*)\[\/i\]/is", "/\:D/is", "/\:S/is", "/\:\)/is", "/\:\(/is", "/\[citacia\](.*)\[\/citacia\]/is", "/\[url\=(.*?)\](.*?)\[\/url\]/is", "/\[email\](.*)\[\/email\]/is", "/\[riadok]/is"); $BBTag = array("<img src=\"$1\" align=\"\" alt=\"image\" border=\"0\"", "<hr style=\"color: lightgrey\">", "<strong>$1</strong>", "<u>$1</u>", "<i>$1</i>", "<img border=\"0\" alt=\"smile\" src=\"http://www.stt.yw.sk/desing/smiles/smile_3.png\" width=\"15\" height=\"15\">", "<img border=\"0\" alt=\"smile\" src=\"http://www.stt.yw.sk/desing/smiles/smile_4.png\" width=\"15\" height=\"15\">", "<img border=\"0\" alt=\"smile\" src=\"http://www.stt.yw.sk/desing/smiles/smile_1.png\" width=\"15\" height=\"15\">", "<img border=\"0\" alt=\"smile\" src=\"http://www.stt.yw.sk/desing/smiles/smile_2.png\" width=\"15\" height=\"15\">", "<div class=\"citacia\" style=\"background-color: #E2E2E2; color: black;\">$1</div>", "<a href=\"http://www.stt.yw.sk/redi.php?u=$1\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">$2</a>", "<a href=\"http://www.stt.yw.sk/?page=esend&pre=$1\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">$1</a>", "<br />"); $str = preg_replace($BBCode, $BBTag, $str); return $str; } $str = $bwrite; $write = bbcode($str); if (File_Exists ("book.dat")): $fp = FOpen ("book.dat", "r"); $data = FRead ($fp, FileSize("book.dat")); FClose($fp); endif; $fp = FOpen ("book.dat", "w"); FWrite ($fp, $write.$data); FClose ($fp); endif; endif; ?> <div style="display: block;" id="loader"><center><img border="0" src="http://www.risko.hustej.net/static/desing/loaders/loading-page.gif" width="100" height="15" alt="loading"></center></div> <div style="display: none;" id="vyber"> <? if (File_Exists ("book.dat")): $fp = FOpen ("book.dat", "r"); FPassThru($fp); endif; ?> </div> </td> </tr> </table> </body> </html>


Neviete, ako urobiť že keby sa tam objavila nová správa upozornilo by užívaťeľa Napr. zmenou titlu napr "V chate je nová správa !".

Ďakujem
fuckin
Profil
neco ve stylu tohoto? http://anantgarg.com/2009/05/13/gmail-facebook-style-jquery-chat/
JAAkub
Profil
fuckin:
Áno niečo podobné len nie cez MySQL
AM_
Profil
ukládej si třeba do session timestamp poslední změny book.dat (filemtime()) a pokud se tento od posledního reloadu změnil, došlo ke změně v chatu.
JAAkub
Profil
AM:
Ale ako to zapracovať do scriptu (:( som lama)
AM_
Profil
JAAkub:
Ale ako to zapracovať do scriptu (:( som lama)
to už není tak úplně můj problém, dělnickou práci za tebe dělat nebudu.
- umíš pracovat se session? pokud ne: http://www.google.cz/search?q=php+sessions
- zapsat do souboru? přečíst soubor? http://www.google.cz/search?q=php+pr%C3%A1ce+se+soubory
- a porovnat dvě hodnoty už snad zvládneš.

Pokud narazíš na problém, který nebudeš schopný sám vyřešit po alespoň půlhodině intenzivní práce, rád ti poradím, ale psát to za tebe skutečně nebudu.
JAAkub
Profil
AM:
Takže keby som do session zapísal filemtime() a bol by po reloade odlišný vypísala by sa správa?
AM_
Profil
Ano, to jsem psal v [#4].
JAAkub
Profil
AM:
Tak OK skúsim :D

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0