Autor Zpráva
Ondřej Mirtes
Profil *
Ahoj,
nainstaloval jsem si na Windows 7 Apache 2.2.15 + PHP 5.3.2 a MySQL 5.1.44 x64. Apache + PHP bez problémů běží, problém nastane, když se PHP chce připojit na MySQL. Vůbec netuším, kde je chyba, vše jsem instaloval jako vždy, tentokrát mi to ovšem nefunguje. Jak v my.ini, tak v php.ini mám nastavený TCP port na MySQL 3306. Nefunguje mysql, ani mysqli rozšíření.

Minimální reprodukční kód:

$link = mysql_connect('localhost', 'root', 'heslo');
if (!$link) {
  die('Could not connect: ' . mysql_error());
}
echo 'Connected successfully';
mysql_close($link);


vypíše:

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: [2002] Pokus o připojení selhal, protože připojená strana v časovém int (trying to connect via tcp://localhost:3306) in D:\Weby\www\test.php on line 20

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Pokus o připojení selhal, protože připojená strana v časovém intervalu řádně neodpověděla, nebo vytvořené připojení selhalo, protože neodpověděl připojený hostitel. in D:\Weby\www\test.php on line 20

Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in D:\Weby\www\test.php on line 20
Ondřej Mirtes
Profil *
Jo, a MySQL z příkazové řádky jede:

D:\Profiles\ondrej>mysql -u root -p
Enter password: ******
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 1
Server version: 5.1.44-community MySQL Community Server (GPL)

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> show databases;
+--------------------+
| Database      |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql       |
| test        |
+--------------------+
3 rows in set (0.03 sec)

mysql>
Ondřej Mirtes
Profil *
Vyřešeno, do hosts bylo potřeba přidat řádek

127.0.0.1 localhost

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit

Odkud se sem odkazuje


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0