Autor Zpráva
infomf
Profil
Ahoj,
PHP zničeho nic začalo hlásit chybu (Parse error: parse error in C:\wamp\www\skola2\clanek\zakovska_knizka_vypis_ucitel.php on line 92) a směřuje mě na řádek, kde nic není (úplně nakonec). Soubor jsem sice upravoval, ale jak se to objevilo, dal jsem Ctrl+z, a nic.
Nevíte???


<script>
function confirmDelete(delUrl) {
if (confirm("Opravdu chcete vymazat známku? Tato akce je nevratná!")) {
document.location = delUrl;
}
}
</script>
<?php

$koho=$_GET['jmeno']."_".$_GET['prijmeni']."_".$_GET['rocnik']."_a";
$spojeni=mysql_connect(SQL_HOST,SQL_USERNAME,SQL_PASSWORD);
$co="SELECT * FROM $koho";
$navrat=mysql_db_query(SQL_DBNAME, $co, $spojeni);
$jmeno=$_GET['jmeno'];
$prijmeni=$_GET['prijmeni'];
$rocnik=$_GET['rocnik'];


echo('<h2>První pololetí <a href="ucitel.php?nadpis=Nová+známka&clanek=zakovska_knizka_add_ucitel_a&pololeti=a&databaze='.$koho.'&jmeno='.$_GET['jmeno'].'&prijmeni='.$_GET['prijmeni'].'&rocnik='.$_GET['rocnik'].'"><img src="images/add2.png"></a>
<a href="funkce/zakovska_knizka_tisk.php?koho='.$koho.'&pololeti=první+pololetí&jmeno='.$jmeno.'&prijmeni='.$prijmeni.'&rocnik='.$rocnik.'" class="tu_iframe_800x600"><img src="images/tisk.png"></a></h2> ');

echo('<table id="t1" class="example table-autosort table-autofilter table-autopage:10 table-stripeclass:alternate table-page-number:t1page table-page-count:t1pages table-filtered-rowcount:t1filtercount table-rowcount:t1allcount" width=100% border=0>');
?>
<thead>
<tr>
<th class="table-sortable:numeric"><strong>ID</strong></th>
<th class="table-sortable:numeric"><strong>Datum</strong></th>
<th class="table-filterable table-sortable:default"><strong>Předmět</strong></th>
<th class="table-sortable:default"><strong>Popis</strong></th>
<th class="table-filterable table-sortable:numeric"><strong>Hodnocení</strong></th>
<th class="table-filterable table-sortable:default"><strong>Podpis</strong></th>
<th><strong>Akce</strong></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php
while (list($id_a, $datum_a, $predmet_a, $popis_a, $hodnoceni_a, $podpis_a) = mysql_fetch_row($navrat)){
echo("<tr><td>$id_a</td><td>$datum_a</td><td>$predmet_a</td><td>$popis_a</td><td>$hodnoceni_a</td><td>$podpis_a</td><td>
<a href=ucitel.php?nadpis=Úprava+známky&clanek=zakovska_knizka_edit_ucitel_a&databaze=".$koho."&id=".$id_a."&jmeno=".$_GET['jmeno']."&prijmeni=".$_GET['prijmeni']."&rocnik=".$_GET['rocnik']."&pololeti=a&datum=".urlencode($datum_a)."&predmet=".urlencode($predmet_a)."&popis=".urlencode($popis_a)."&hodnoceni=".urlencode($hodnoceni_a)."&podpis=".urlencode($podpis_a)."><img src=images/edit.png></a>
<a href=javascript:confirmDelete('ucitel.php?nadpis=Vymazání+známky&clanek=zakovska_knizka_smazat_ucitel&databaze=".$koho."&id=".$id_a."&jmeno=".$_GET['jmeno']."&prijmeni=".$_GET['prijmeni']."&rocnik=".$_GET['rocnik']."&pololeti=a')><img src=images/delete.png></a>
<a href=ucitel.php?nadpis=Průměr+známek&clanek=prumer_znamek_a&databaze=".$koho."&pololeti=a&jmeno=".$_GET['jmeno']."&prijmeni=".$_GET['prijmeni']."&rocnik=".$_GET['rocnik']."><img src=images/prumer.png></a></td></tr>");
}
echo('<tfoot>
<tr>
<td colspan="2" class="table-page:previous" style="cursor:pointer;">&lt; &lt; Zpět</td>
<td colspan="3" style="text-align:center;">Strana <span id="t1page"></span>&nbsp;z <span id="t1pages"></span></td>

<td colspan="2" class="table-page:next" style="cursor:pointer;"><right>Další &gt; &gt;</right></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="7"><center><span id="t1filtercount"></span>&nbsp;z <span id="t1allcount"></span>&nbsp;výsledků</center></td>
</tfoot></tbody></table>');
$kohob=$_GET['jmeno']."_".$_GET['prijmeni']."_".$_GET['rocnik']."_b";
echo('<h2>Druhé pololetí <a href="ucitel.php?nadpis=Nová+známka&clanek=zakovska_knizka_add_ucitel_a&pololeti=b&databaze='.$kohob.'&jmeno='.$_GET['jmeno'].'&prijmeni='.$_GET['prijmeni'].'&rocnik='.$_GET['rocnik'].'"><img src="images/add2.png"></a>
<a href="funkce/zakovska_knizka_tisk.php?koho='.$kohob.'&pololeti=druhé+pololetí&jmeno='.$jmeno.'&prijmeni='.$prijmeni.'&rocnik='.$rocnik.'" class="tu_iframe_800x600"><img src="images/tisk.png"></a></h2> ');


$spojenib=mysql_connect(SQL_HOST,SQL_USERNAME,SQL_PASSWORD);
$cob="SELECT * FROM $kohob";
$navratb=mysql_db_query(SQL_DBNAME, $cob, $spojenib);

echo('<table id="t2" class="example table-autosort table-autofilter table-autopage:10 table-stripeclass:alternate table-page-number:t1page table-page-count:t1pages table-filtered-rowcount:t1filtercount table-rowcount:t1allcount" width=100% border=0>');

?>
<thead>
<tr>
<th class="table-sortable:numeric"><strong>ID</strong></th>
<th class="table-sortable:numeric"><strong>Datum</strong></th>
<th class="table-filterable table-sortable:default"><strong>Předmět</strong></th>
<th class="table-sortable:default"><strong>Popis</strong></th>
<th class="table-filterable table-sortable:numeric"><strong>Hodnocení</strong></th>
<th class="table-filterable table-sortable:default"><strong>Podpis</strong></th>
<th><strong>Akce</strong></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php
while (list($id_b, $datum_b, $predmet_b, $popis_b, $hodnoceni_b, $podpis_b) = mysql_fetch_row($navratb)){
echo("<tr><td>$id_b</td><td>$datum_b</td><td>$predmet_b</td><td>$popis_b</td><td>$hodnoceni_b</td><td>$podpis_b</td><td>
<a href=ucitel.php?nadpis=Úprava+známky&clanek=zakovska_knizka_edit_ucitel_a&databaze=".$kohob."&id=".$id_b."&jmeno=".$_GET['jmeno']."&prijmeni=".$_GET['prijmeni']."&rocnik=".$_GET['rocnik']."&pololeti=b&datum=".urlencode($datum_b)."&predmet=".urlencode($predmet_b)."&popis=".urlencode($popis_b)."&hodnoceni=".urlencode($hodnoceni_b)."&podpis=".urlencode($podpis_b)."><img src=images/edit.png></a>
<a href=javascript:confirmDelete('ucitel.php?nadpis=Vymazání+známky&clanek=zakovska_knizka_smazat_ucitel&databaze=".$kohob."&id=".$id_b."&jmeno=".$_GET['jmeno']."&prijmeni=".$_GET['prijmeni']."&rocnik=".$_GET['rocnik']."&pololeti=b')><img src=images/delete.png></a></td></tr>");
?>
<tfoot>
<tr>
<td colspan="2" class="table-page:previous" style="cursor:pointer;">&lt; &lt; Zpět</td>
<td colspan="3" style="text-align:center;">Strana <span id="t1page"></span>&nbsp;z <span id="t1pages"></span></td>

popo
Profil *
na 78 radku mas otevrenou slozenou zavorku { kterou si nikde nezavrel

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0