Autor Zpráva
tombik
Profil
Mám problém. Píšu kód a nevím, proč mi furt vylézá toto:
Parse error: syntax error, unexpected T_ELSE in /home/free/ic.cz/s/sporehrdinove/root/www/rs/help/podminky.php on line 5


Můj kód:
<?php 
 if (!$_SESSION['login'] = 'povoleno')
 echo "Je nám líto, tento text mohou přečíst jen redaktoři. Pokud jste redaktor, nejdříve se <a href=http://sporehrdinove.ic.cz/rs/admin/access.php>zde</a> přihlašte";
 die;
 else
 { 
 echo "
<h1>Závazné pravidla pro redaktory</h1>
<p>
	Z&aacute;vazn&aacute; pravidla pro redaktory či z&aacute;stupce adminsitr&aacute;tora (d&aacute;le jako redaktor) :</p>
<ol>
	<li>
		Majitel webov&eacute; str&aacute;nky sporehrdinove.ic.cz (&Scaron;těp&aacute;n Kment ; d&aacute;le jako majitel či administr&aacute;tor) si ponech&aacute;v&aacute; pr&aacute;vo veta odstranit jak&yacute;koliv čl&aacute;nek, text, obr&aacute;zek, novinku nahranou redaktorem bez ud&aacute;n&iacute; důvodu</li>
	<li>
		Redaktorům je zak&aacute;z&aacute;no publikovat čl&aacute;nky či texty ve kter&yacute;ch publikuj&iacute; sv&eacute; v&yacute;tvory (např. dobrodružstv&iacute;, př&iacute;&scaron;erky, budovy atd.)</li>
	<li>
		Redaktorům je zak&aacute;z&aacute;no nahr&aacute;vat obr&aacute;zky net&yacute;kaj&iacute;c&iacute; se textu či čl&aacute;nku, kter&yacute; p&iacute;&scaron;&iacute;. V opačn&eacute;m př&iacute;padě plat&iacute; pravidlo jedna</li>
	<li>
		Redaktorům je př&iacute;sně zak&aacute;z&aacute;no měnit strukturu napsan&yacute;ch textů (pokud objev&iacute;te gramatickou, syntaxn&iacute; či v&yacute;znamovou chybu tu samozřejmě opravit můžete) , či je dokonce mazat.</li>
	<li>
		Redaktorům s roz&scaron;&iacute;řenou pravomoc&iacute; je d&aacute;le zak&aacute;z&aacute;no: bezdůvodně mazat koment&aacute;ře či je bezdůvodně upravovat, mazat složky (alba či obr&aacute;zkov&eacute; složky), odstraňovat dokumenty, mazat text dokumentů, přid&aacute;vat dokumenty net&yacute;kaj&iacute;c&iacute; se textu či čl&aacute;nku, kter&yacute; p&iacute;&scaron;ete.</li>
	<li>
		Redaktorům je zak&aacute;z&aacute;no &scaron;&iacute;řit sv&eacute; přihla&scaron;ovac&iacute; &uacute;daje či jin&eacute; citliv&eacute; informace z administrace.</li>
	<li>
		Administr&aacute;tor si nech&aacute;v&aacute; pr&aacute;vo na odstraněn&iacute;, zablokov&aacute;n&iacute; či zmen&scaron;en&iacute; pravomoc&iacute; každ&eacute;ho redaktora bez ud&aacute;n&iacute; důvodu.</li>
</ol>
<p>
	Při poru&scaron;en&iacute; těchto podm&iacute;nek může administr&aacute;tor zablokovat redaktorsk&yacute; &uacute;čet, popř. blokovat ip adresu.</p>

	

</div>
";
}
?>
__construct
Profil
<?php 
 if (!$_SESSION['login'] = 'povoleno')
die("Je nám líto, tento text mohou přečíst jen redaktoři. Pokud jste redaktor, nejdříve se <a href=http://sporehrdinove.ic.cz/rs/admin/access.php>zde</a> přihlašte");
 else
 { 
 echo "
<h1>Závazné pravidla pro redaktory</h1>
<p>
  Z&aacute;vazn&aacute; pravidla pro redaktory či z&aacute;stupce adminsitr&aacute;tora (d&aacute;le jako redaktor) :</p>
<ol>
  <li>
    Majitel webov&eacute; str&aacute;nky sporehrdinove.ic.cz (&Scaron;těp&aacute;n Kment ; d&aacute;le jako majitel či administr&aacute;tor) si ponech&aacute;v&aacute; pr&aacute;vo veta odstranit jak&yacute;koliv čl&aacute;nek, text, obr&aacute;zek, novinku nahranou redaktorem bez ud&aacute;n&iacute; důvodu</li>
  <li>
    Redaktorům je zak&aacute;z&aacute;no publikovat čl&aacute;nky či texty ve kter&yacute;ch publikuj&iacute; sv&eacute; v&yacute;tvory (např. dobrodružstv&iacute;, př&iacute;&scaron;erky, budovy atd.)</li>
  <li>
    Redaktorům je zak&aacute;z&aacute;no nahr&aacute;vat obr&aacute;zky net&yacute;kaj&iacute;c&iacute; se textu či čl&aacute;nku, kter&yacute; p&iacute;&scaron;&iacute;. V opačn&eacute;m př&iacute;padě plat&iacute; pravidlo jedna</li>
  <li>
    Redaktorům je př&iacute;sně zak&aacute;z&aacute;no měnit strukturu napsan&yacute;ch textů (pokud objev&iacute;te gramatickou, syntaxn&iacute; či v&yacute;znamovou chybu tu samozřejmě opravit můžete) , či je dokonce mazat.</li>
  <li>
    Redaktorům s roz&scaron;&iacute;řenou pravomoc&iacute; je d&aacute;le zak&aacute;z&aacute;no: bezdůvodně mazat koment&aacute;ře či je bezdůvodně upravovat, mazat složky (alba či obr&aacute;zkov&eacute; složky), odstraňovat dokumenty, mazat text dokumentů, přid&aacute;vat dokumenty net&yacute;kaj&iacute;c&iacute; se textu či čl&aacute;nku, kter&yacute; p&iacute;&scaron;ete.</li>
  <li>
    Redaktorům je zak&aacute;z&aacute;no &scaron;&iacute;řit sv&eacute; přihla&scaron;ovac&iacute; &uacute;daje či jin&eacute; citliv&eacute; informace z administrace.</li>
  <li>
    Administr&aacute;tor si nech&aacute;v&aacute; pr&aacute;vo na odstraněn&iacute;, zablokov&aacute;n&iacute; či zmen&scaron;en&iacute; pravomoc&iacute; každ&eacute;ho redaktora bez ud&aacute;n&iacute; důvodu.</li>
</ol>
<p>
  Při poru&scaron;en&iacute; těchto podm&iacute;nek může administr&aacute;tor zablokovat redaktorsk&yacute; &uacute;čet, popř. blokovat ip adresu.</p>

  

</div>
";
}
?>
Jan Tvrdík
Profil
!$_SESSION['login'] = 'povoleno'
Oprav si to na !$_SESSION['login'] == 'povoleno'. Jedno „=“ znamená přiřazení, dvě („==“) porovnání.
Joker
Profil
tombik:
Příčina chyby byla, že blok IF není ve složených závorkách. Pokud tam nejsou, bere se jako vnitřek IF jen první příkaz.

Jan Tvrdík:
Není celý ten příkaz nesmysl?
if (!$_SESSION['login'] = 'povoleno')
je vůbec nesmysl, protože by to mělo nejdřív udělat negaci $_SESSION['login'] a do výsledku pak přiřadit text "povoleno"
if (!$_SESSION['login'] == 'povoleno')
je nesmysl logicky, to udělá negaci $_SESSION['login'] a porovná proti řetězci "povoleno", což by -jestli se nepletu- mělo ten řetězec konvertovat na boolean, tj. true, takže výsledek bude stejný jako if(!$_SESSION['login'])

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0