Autor Zpráva
bismakrxie
Profil
mam script jenze mi nefunguje kde mam chybu pls poradte nekdo<h3>upload obrázků</h3>
<?php
include "pages/databaze.shtm";


echo('
<form name="upload" method="post" enctype="multipart/form-data">
<input type="file" name="imageSrc">
<input type="submit" name="submit" value="Upload">
</form>');

function optimalizaceObrazku($soubor,$max_sirka,$max_vyska,$typ){
  list($org_sirka, $org_vyska) = getimagesize($soubor);          //zjisteni velikosti obrazku
  $p_sirka = $org_sirka/$max_sirka; 
  $p_vyska = $org_vyska/$max_vyska; 
  if ($p_sirka>$p_vyska) $pomer = $p_sirka; 
  else $pomer = $p_vyska; 
  if ($pomer<1) $pomer = 1; 
  $nova_sirka = (int)$org_sirka/$pomer; 
  $nova_vyska = (int)$org_vyska/$pomer; 
  $obr_pomer = imagecreatetruecolor($nova_sirka, $nova_vyska);
  //resource imagecreatetruecolor ( int $width , int $height )
  //imagecreatetruecolor() returns an image identifier representing a black image of the specified size. 

   if($typ=="image/jpeg"||$typ=="image/pjpeg") $obr = imagecreatefromjpeg($soubor);
  if($typ=="image/png") $obr = imagecreatefrompng($soubor);
  if($typ=="image/gif") $obr = imagecreatefromgif($soubor);
  imagecopyresampled($obr_pomer,$obr,0,0,0,0,$nova_sirka, $nova_vyska,$org_sirka,$org_vyska); 
  
  imagejpeg($obr_pomer, $soubor, 100); 
  //bool imagejpeg ( resource $image [, string $filename [, int $quality ]] )
  //imagejpeg() creates a JPEG file from the given image . 
  }//konec fc

$adresar="images/galerie";


if(!empty($_POST) && is_uploaded_file($_FILES["imageSrc"]["tmp_name"])) {
  $soubor=$_FILES["imageSrc"]["name"];  //nazev souboru vcetne cesty
  $soubor = strtolower($soubor);
  $soubor = strtr($soubor,"áäčďéěëíňóöřšťúůüýžÁÄČĎÉĚËÍŇÓÖŘŠŤÚŮÜÝŽ ", "aacdeeeinoorstuuuyzaacdeeeinoorstuuuyz_"); //neumí pracovat s velkým Š a Ž (nepřevede je na malá) - nutno nechat
  $typ=$_FILES['imageSrc']['type'];
  $souborMaly=$adresar."/".$soubor;
  $souborVelky=$adresar."/detail_".$soubor;
  copy($_FILES["imageSrc"]["tmp_name"],$souborVelky);  
  move_uploaded_file($_FILES["imageSrc"]["tmp_name"],$souborMaly);    //presun souboru
  optimalizaceObrazku($souborVelky,500,500,$typ);
  optimalizaceObrazku($souborMaly,70,70,$typ);
  
  echo("<br />Soubor ".$soubor." se podařilo úspešně odeslat!<br>");

  }
//echo($souborMaly."<br>");
//echo($souborVelky);
if($souborMaly!="" && $souborVelky!="")
mysql_query("INSERT INTO obrazky VALUES(null,'$souborVelky','$souborMaly')");?>

Vsechno mi to zapise do DB, ale uz mi to obrazky nepresune do slozky a nevim v cem je problem:(

Moderátor Majkl578: Tvůj projev je špatně srozumitelný, piš prosím s diakritikou.
AM_
Profil
mělo by to házet nějakou chybovou hlášku, pokud ne, zřejmě nemáš chybové hlášky zapnuté. Bez ní se dál nehnem.
bismakrxie
Profil
AM:
díky už jsem na to přiěšel jen teď potřebuju, aby se mi to promítlo do JSFrog...což je něco jako galerie a nedaří se mi to


tady jsou CSS pro JSFrog
#FrogJS{
width: 530px;
height: 500px;
margin: 0 auto;
}

#FrogJSCredit{
text-align: right;
font-size: 80%;
color:#999999;
padding: 1px;
}
			
#FrogJSCaption{
text-align: left;
line-height: 140%;
}


a tady je zbytek a už nevím jak na to


<script type="text/javascript" src="scripts/prototype.js"></script>
<script type="text/javascript" src="scripts/scriptaculous.js?load=effects"></script>
<script type="text/javascript" src="scripts/frog.js"></script>
<?php
include "pages/databaze.shtm";?>

		
<h2>Gallery</h2>
		<div id="FrogJS">
    <?php 
		$dotaz=mysql_query("SELECT * FROM obrazky");
		while ($radek = mysql_fetch_array($dotaz)){
		echo('
			<a href="'.$radek["obrazek"].'">
				<img src="'.$radek["miniatura"].'"/>
			</a>
			');
			}			
			?>
		</div>
bismakrxie
Profil
Vše vyřešeno děkuji za snahu.
Toto téma je uzamčeno. Odpověď nelze zaslat.

0