Autor Zpráva
:)
Profil *
Dobrý den, hledal jsem knihovnu pro generování z HTML do PDF. Často se mi ve výsledcích zobrazila knihovna "TCPDF". Rozhodl jsem se ji tedy zkusit. Co se týče HTML kódu, díky přiloženým tutoriálům s ním nemám nejmenší problém.
Problém nastal, když jsem chtěl načít informace z databáze. Chtěl bych poprosit někoho o radu jakým způsobem vložit můj kód tak, aby to načetlo z databáze - pořád mi to hlásí chyby..

Můj kód:


<?
include("/config.php");
$spojeni=mysql_connect($MySQL_server,$MySQL_user,$MySQL_user_password);
$spojenidb=mysql_select_db($MySQL_db);

  mysql_query("SET character_set_results=utf8");
  mysql_query("SET character_set_connection=utf8");
  mysql_query("SET character_set_client=utf8");
  mysql_query("SET names='utf8';");

$dotaz="SELECT * FROM uzivatele  WHERE id = " . intval($_GET["id"]) . " AND rand_chars = '" . mysql_real_escape_string($_GET["rand_chars"]) . "'";

$vysledek = MySQL_Query($dotaz); 

while ($zaznam = MySQL_Fetch_Array($vysledek)){

$jmeno=$zaznam["jmeno"];
$prijmeni=$zaznam["prijmeni"];

print "Jméno: " .$jmeno. "<br>";
print "Přijmení: " .$prijmeni. "<br>";

}
MySQL_Close($spojeni);
?>
TCPDF:


<?php
require_once('../config/lang/eng.php');
require_once('../tcpdf.php');
$pdf = new TCPDF(PDF_PAGE_ORIENTATION, PDF_UNIT, PDF_PAGE_FORMAT, true, 'UTF-8', false);
$pdf->SetCreator(PDF_CREATOR);
$pdf->SetAuthor('Nicola Asuni');
$pdf->SetTitle('TCPDF Example 002');
$pdf->SetSubject('TCPDF Tutorial');
$pdf->SetKeywords('TCPDF, PDF, example, test, guide');
$pdf->setPrintHeader(false);
$pdf->setPrintFooter(false);
$pdf->SetDefaultMonospacedFont(PDF_FONT_MONOSPACED);
$pdf->SetMargins(PDF_MARGIN_LEFT, PDF_MARGIN_TOP, PDF_MARGIN_RIGHT);
$pdf->SetAutoPageBreak(TRUE, PDF_MARGIN_BOTTOM);
$pdf->setImageScale(PDF_IMAGE_SCALE_RATIO);
$pdf->setLanguageArray($l);
$pdf->SetFont('times', 'BI', 20);
$pdf->AddPage();

$txt = <<<EOD
TCPDF Example 002

Default page header and footer are disabled using setPrintHeader() and setPrintFooter() methods.
EOD;

$pdf->Write($h=0, $txt, $link='', $fill=0, $align='C', $ln=true, $stretch=0, $firstline=false, $firstblock=false, $maxh=0);

$pdf->Output('example_002.pdf', 'I');


Díky za jakoukoliv radu
:)
Profil *
Tak jsem na to přišel.. chvilku to trvalo ale rozjel jsem to... Nemohl by mi někdo prosím doporučit jak to "překonvertovat" do docx (databaze >> nacteni textu + obrázeku >> DOCX )? Nějakou podobnou knihovnu?

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0