Autor Zpráva
maestorm
Profil
Dobrý den,
chtěl bych Vás požádat o pomoc s hledáním chyby an atelier.wz.cz zřejmě se bude jednat o nějakou banalitu jako přidaná mezera, nebo smázlý znak, protože včera jsem na tyto webové stránky přidával nějaké obrázky a fungovalo mi to, ale potom jsem kvůli jednomu problému chtěl zasáhnout do kódu a zjevně jsem v něm lehce něco pokazil a teď nemohu přijít na to, co to bylo. Mohl bych Vás poprosit o pomoc při hledání onoho překlepu? Předem všem mockrát děkuji za případnou pomoc, už jsem z toho totiž celkem na nervy...

http://www.atelier.wz.cz/index.php

http://www.atelier.wz.cz/includes/gallery.php

http://www.atelier.wz.cz/includes/title.php
DJ Miky
Profil
Věšteckou kouli nemáme, ale v souboru includes/gallery.php je na řádku 51 syntaktická chyba. Kód by pomohl, hlavně řádky 50 a 51.
maestorm
Profil
já to tam hledám už druhý den a nenašel jsem to proto jsem se obrátil na mé oblíbené diskuzní fórum ;-)
maestorm
Profil
<?php

// PHP Gallery Navigation Script: Configuration set in index.php
echo "
<div id='gallery'>";
//starting variable
$y = 0;
// open file and set into array of thumbnails
// append _tn to end of file name to access thumbnails
// thumbnails must be have:
// 		identical file names to full size images
// 		no periods
//		same file type as full size images 
$fp = fopen($piclist, 'r');
 while ($buffer= fgets($fp,4096)) {
	$image[$y] = explode("|", $buffer); 
	$photo[$y] = str_replace(".", "_tn.", $image[$y][0]);
	$y++;
	} 
// calculate total number of images
$result = count($photo);	
$pages = intval($result/$num_per_page);
if ($result%$num_per_page != 0) {
$pages++;
}
// numeric value of final image where initial image = 0	  
$suma = ($result-1); 
// calculate image values based on currently viewed image
if (isset($_GET['a'])) {
  if (is_numeric($_GET['a'])) {
  $newa=$_GET['a']; 
  } else {
  $newa=1;
  }
$current_page = (($newa+1)%$num_per_page) ? intval(($newa+1)/$num_per_page)+1 : intval(($newa+1)/$num_per_page);
$prev = ($newa-1); 
$next = ($newa+1); 
switch ($newa) {
	case 0:
		$prev = $suma;
		$next = 1; 
		break;
	case $suma:
		$prev = ($suma - 1);
		$next = 0;
		break;
}
// display navigation links for image gallery 
// if "a" is set in the $_GET array:
if ($display_image_nav == "above") {
	echo "n<div id="gallery_nav" class="gallery_nav_above">n<p><a href='?a=$prev'>$previous_text</a>$separator<a href="?a=$next">$next_text</a></p>n";	
		if ($skip_text != "") {
		echo "n<p><small><a href="#thumbs">$skip_text</a></small></p>n";
		}
	echo "</div>";	
}	
	} else {
	$current_page = 1;
if ($display_image_nav == "above") {	
	// if "a" is NOT set:
	echo "n<div id="gallery_nav" class="gallery_nav_above">n<p><a href='?a=$suma'>$previous_text</a>$separator<a href="?a=1">$next_text</a></p>";
		if ($skip_text != "") {
		echo "n<p><small><a href="#thumbs">$skip_text</a></small></p>n";
		}
	echo "</div>";
	}
}	
echo "n<div class="gallery_description">n<h$header>$gallery_title</h$header>n<p>$description</p>n</div>";

// display current full sized image if get value is set
if (isset($_GET['a'])) {
  if (is_numeric($_GET['a'])) {
  $a = $_GET['a'];
  } else {
  $a = 1;
  }
$display = $image[$a][0]; 
$description = $image[$a][1]; 
$alt = $image[$a][2];
echo "n<div id="full_image">";
  if ($caption_text_over == TRUE) { echo "n<p class="caption_text_over">$description</p>"; }
 echo "n<p><img src="$path/$display" alt="";if($alt_text==TRUE){echo $alt;}echo"" /></p>";
  if ($caption_text_under == TRUE) { echo "n<p class="caption_text_under">$description</p>"; }
} else {
// display first image if no get value is set
$display = $image[0][0]; 
$description = $image[0][1];
$alt = $image[0][2];

echo "n<div id='full_image'>";
  if ($caption_text_over == TRUE) { echo "n<p class="caption_text_over">$description</p>"; }
 echo "n<p><img src='$path/$display' alt='";if($alt_text==TRUE){echo$alt;}echo"' /></p>";
  if ($caption_text_under == TRUE) { echo "n<p class="caption_text_under">$description</p>"; }
	
} 
echo "n</div>";


// display thumbnails in unordered list format
echo "
<div id='thumbs'>";
if ($display_thumbs_header == TRUE) {
echo "n<h";
echo $header+1;
echo ">$thumbnails_text</h";
echo $header+1;
echo ">";
}
echo "n<ul>";

$start = (($current_page-1)*$num_per_page);
$finish = ($start + $num_per_page)-1;

if ($finish > ($result - 1)) {
$finish = $result - 1;
}


for ($i = $start; $i <= $finish; $i++){
 	if(is_file($path.'/'.$photo[$i])) {
		$alt = $image[$i][2];
		if ($i == $a) { $current = " class='current_image'"; } else { $current = ""; }
		echo "n<li$current><a href='?a=$i'><img src='$path/$photo[$i]' alt='$alt' /></a></li>";
  		}
}
echo "n</ul></div>"; 

if (isset($_GET['a'])) {
if ($display_image_nav == "below") {
	echo "n<div id="gallery_nav" class="gallery_nav_below">n<p><a href='?a=$prev'>$previous_text</a>$separator<a href="?a=$next">$next_text</a></p>n";	
		if ($skip_text != "") {
		echo "n<p><small><a href="#thumbs">$skip_text</a></small></p>n";
		}
	echo "</div>";		
}	
	} else {
	$current_page = 1;
if ($display_image_nav == "below") {	
	// if "a" is NOT set:
	echo "n<div id="gallery_nav" class="gallery_nav_below">n<p><a href='?a=$suma'>$previous_text</a>$separator<a href="?a=1">$next_text</a></p>
	";
		if ($skip_text != "") {
		echo "n<p><small><a href="#thumbs">$skip_text</a></small></p>n";
		}
	echo "</div>";
	}	

}

if ($display_pagination == TRUE) {
echo "n<div id="page_list"><ul>";
	for($i=0;$i < $pages;$i++) {
	$image = $i * $num_per_page;
	$page_number = $i+1;
		if ($page_number == $current_page) {
		echo "n<li class="current_page" title="Current Page">$page_number</li>";
		} else {
		echo "n<li><a href="?a=$image" title="$gallery_title, page $page_number">$page_number</a></li>";	
		}
	}
echo "n</ul></div>";
}
?>
Tori
Profil
Uvozovky.
echo "n ..." znamená echo "\n.." ?
maestorm
Profil
kód jsem si stáhl již dávno, byl to free template na online galerii, ale podruhé se mi už nepodařilo ten web najít... poradíte mi prosím někdo?

zde jsou zbylé 2 zdrojové kódy, kdyby byly třeba:
<?php

$y = 0;
// open file and set into array of thumbnails
// append _tn to end of file name to access thumbnails
// thumbnails must be have:
//     identical file names to full size images
//     no periods
//    same file type as full size images 
$fp = fopen($piclist, 'r');
 while ($buffer= fgets($fp,4096)) {
  $image[$y] = explode("|", $buffer); 
  $photo[$y] = str_replace(".", "_tn.", $image[$y][0]);
  $y++;
  } 
if (isset($_GET['a'])) {
  if (is_numeric($_GET['a'])) {
  $a = $_GET['a'];
  } else {
  $a = 1;
  }
  if ($description_title == TRUE) {
  $img_title = $image[$a][1]; 
  } else if ($alt_title == TRUE) {
  $img_title = $image[$a][2];
  }

  } else {
  // display first image if no get value is set
  if ($description_title == TRUE) {
  $img_title = $image[0][1]; 
  } else if ($alt_title == TRUE) {
  $img_title = $image[0][2];
  }

  }
$title_element = $gallery_title . $sep . $img_title . $sep . $sitename;
echo "<title>$title_element</title>";
?>

<!DOCTYPE html> 
<html lang="cs">
 <head>
  <title>Atelier a internetová galerie umělce Petra Biliny</title>
  <meta http-equiv="Content-Language" content="cs" /> 
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250" />
  <link rel="stylesheet" type="text/css" title="styles" href="styles.css" />
  <?php 
//THE SCRIPT//
/*************************************/
// Configuration           //
/*************************************/
// Labels for Image Gallery Titles:
$sitename = "On-line atelier a galerie Petra Biliny";
$sep = " - "; // title element separator

// relative path to image folder 
$path = "photos"; 
// Number of thumbnail images displayed per page
$num_per_page = 98; 
// title of this gallery
$gallery_title = "Galerie děl Petra Biliny";
// text description of this gallery
$description = "on-line prodejní galerie obrazů"; //optional


// This controls the heading preceding the thumbnails group.
$thumbnails_text = "náhledy";
$display_thumbs_header = TRUE;

// Controls the display of the list of links to successive pages of the gallery.
$display_pagination = TRUE;

// Pick which field will supply unique title element text.
// "TRUE" field is the source for the title element.
$description_title = TRUE;
$alt_title = FALSE;

// heading level of gallery header [e.g. <h1>, <h2>] (string, 1-6);
$header = "2";

// path + name of image index file (you can name the index
// file whatever you want, just put that name here!)
$piclist = "photos/titles.txt"; 

// Leave this set to TRUE if you want to include the description
// text for the image in a paragraph underneath the image.
$caption_text_under = TRUE;
// Ditto, except that the caption would be above the image.
$caption_text_over = FALSE;

// Do you want to include an alternative text attribute on the 
// full size images? If you've left the description/caption turned on,
// it may be preferable to disable the alternative text on these images.
$alt_text = FALSE;


// Whether the "previous" and "next links are visible, and above or below the full-sized image.
$display_image_nav = "below"; 
#display_image_nav = "above";
#$display_image_nav = TRUE;

// String separating the "previous" and "next" links
$separator = " &bull; ";
$previous_text = "Previous";
$next_text = "Next";

// You can disable the skip link by setting this text to "";
$skip_text = "";

// Do you want to give me your public thanks? Hey! That's cool! Not required, though.
$attribution = FALSE;

$version = "1.2";
/***********************************/
// End Configuration        //
/***********************************/
include("includes/title.php");
?>
 </head>
<body>
<div id="hidden">
<!--WZ-REKLAMA-1.0--><!--WZ-REKLAMA-1.0--><!--WZ-REKLAMA-1.0--><!--WZ-REKLAMA-1.0--><!--WZ-REKLAMA-1.0--><!--WZ-REKLAMA-1.0--><!--WZ-REKLAMA-1.0--><!--WZ-REKLAMA-1.0--><!--WZ-REKLAMA-1.0--><!--WZ-REKLAMA-1.0--><!--WZ-REKLAMA-1.0--><!--WZ-REKLAMA-1.0--><!--WZ-REKLAMA-1.0--><!--WZ-REKLAMA-1.0--><!--WZ-REKLAMA-1.0--><!--WZ-REKLAMA-1.0--><!--WZ-REKLAMA-1.0IZ--><div align="center"><table width="496" border="0"
cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><a href="http://www.webzdarma.cz/"><img
src="http://i.wz.cz/banner/nudle03.gif" width="28" height="60" 
style="margin: 0; padding: 0; border-width: 0" alt="WebZdarma.cz" /></a></td><td>
<script type='text/javascript'><!--//<![CDATA[
  var m3_u = (location.protocol=='https:'?'https':'http')+'://ad.wz.cz/openx/www/delivery/ajs.php';
  var m3_r = Math.floor(Math.random()*99999999999);
  if (!document.MAX_used) document.MAX_used = ',';
  document.write ("<scr"+"ipt type='text/javascript' src='"+m3_u);
  document.write ("?zoneid=18");
  document.write ('&amp;cb=' + m3_r);
  if (document.MAX_used != ',') document.write ("&amp;exclude=" + document.MAX_used);
  document.write (document.charset ? '&amp;charset='+document.charset : (document.characterSet ? '&amp;charset='+document.characterSet : ''));
  document.write ("&amp;loc=" + escape(window.location));
  if (document.referrer) document.write ("&amp;referer=" + escape(document.referrer));
  if (document.context) document.write ("&context=" + escape(document.context));
  if (document.mmm_fo) document.write ("&amp;mmm_fo=1");
  document.write ("'></scr"+"ipt>");
//]]>--></script><noscript><div><a href='http://ad.wz.cz/openx/www/delivery/ck.php?n=a5977468&amp;cb=123'><img src='http://ad.wz.cz/openx/www/delivery/avw.php?zoneid=33&amp;cb=123&amp;n=a5977468' style='margin: 0; padding: 0; border-width: 0' alt='' /></a></div></noscript>
</td></tr></table></div>
<!--WZ-REKLAMA-1.0IK--> 
</div>
<article>
 <header>
  <a href="http://www.atelier.wz.cz"><h1><img id="title_image" src="h4.png" /></h1></a> 
 </header>
 <section>
  <h4>O autorovi</h4><img id="photography" src="foto.jpg" />
   <p class="left_text">Petr Bilina se narodil 10.5. 1956 v Hlinsku v Čechách. Maloval již jako malý chlapec. Nejprve kreslil podle svých velkých vzorů Mikoláše Alše a Josefa Lady. Později jeho tvorbu ovlivnila LŠU ve Svitavách a dále lektorská činnost věnovaná výtvarníkům Svitavska profesory Královéhradecké PF Petrem Kmoškem, Bořivojem Borovským, akademickým malířem Jiřím Škopkem a PhDr. Zdeňkem Čubrdou. Výtvarný názor je ovlivněn poznáním tvorby starých mistrů i součastných autorů. Věnuje se jak tvorbě krajinných a městských scenérií, tak portrétů. V součastnosti převládá olejomalba. Je zastoupen v soukromých sbírkách jak v Čechách, tak i v Německu, Švédsku, USA, Kanadě, Japonsku. Je autorem "Svitavského Betlému" a prezentuje se i kresleným humorem a ilustracemi.
Dle nabídky v menu (dílo), tvorba portrétů na objednávku přes e-mail <a href="mailto:bilina.petr@centrum.cz">bilina.petr@centrum.cz</a> Výstavy: od r. 1980 "Přehlídka výtvarníků Svitavska", r.2000-Hradec Králové (Everes), r.2001-Flörsheim am Main, 2004-hrad Mírov, 2006- Bánská Štiavnica. 
 <a href="http://www.atelier.wz.cz/?a=0">Strana 1</a>, <a href="http://atelier.wz.cz/?a=98">Strana 2</a>
</p>
 </section>
</article>
<?php
include("includes/gallery.php");
// END THE GALLERY SCRIPT//
?>
<footer>
<nav>
<div id="music_block">
  <a href="http://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer">
    <img style="border:0;width:88px;height:31px"
      src="http://jigsaw.w3.org/css-validator/images/vcss"
      alt="Valid CSS!" />
  </a>
</p> 
</div>
</nav>
</footer>
<div id="foot"><p>Created by <a href="http://www.maestorm.wz.cz">maestorm.wz.cz</a> 2.12. 2009.</p></div>
</body>
</html>
Thalia
Profil
Že tys to editoval ve správci souborů WZ? Obávám se, že tam budeš muset doplnit zpětná lomítka a pro příště ve správci už needitovat.
maestorm
Profil
ano editoval, ale netuším, která zpětná lomítka máš na mysli, toto se mi ještě nikdy předtím nestalo a to jsem to editoval touto cestou již mnohokrát...
Thalia
Profil
Třeba řádek 68 má být správně takto:

echo "\n<div class=\"gallery_description\">\n<h$header>$gallery_title</h$header>\n<p>$description</p>\n</div>";


tj. v php kódu chybí lomítka před zalomením řádku \n a také u uvozovek při uvádění hodnot atributů.
maestorm
Profil
děkuji
maestorm
Profil
udělal jsem to takto, ale stále mi to nejede:
<?php

// PHP Gallery Navigation Script: Configuration set in index.php
echo "
<div id='gallery'>";
//starting variable
$y = 0;
// open file and set into array of thumbnails
// append _tn to end of file name to access thumbnails
// thumbnails must be have:
// 		identical file names to full size images
// 		no periods
//		same file type as full size images 
$fp = fopen($piclist, 'r');
 while ($buffer= fgets($fp,4096)) {
	$image[$y] = explode("|", $buffer); 
	$photo[$y] = str_replace(".", "_tn.", $image[$y][0]);
	$y++;
	} 
// calculate total number of images
$result = count($photo);	
$pages = intval($result/$num_per_page);
if ($result%$num_per_page != 0) {
$pages++;
}
// numeric value of final image where initial image = 0	  
$suma = ($result-1); 
// calculate image values based on currently viewed image
if (isset($_GET['a'])) {
  if (is_numeric($_GET['a'])) {
  $newa=$_GET['a']; 
  } else {
  $newa=1;
  }
$current_page = (($newa+1)%$num_per_page) ? intval(($newa+1)/$num_per_page)+1 : intval(($newa+1)/$num_per_page);
$prev = ($newa-1); 
$next = ($newa+1); 
switch ($newa) {
	case 0:
		$prev = $suma;
		$next = 1; 
		break;
	case $suma:
		$prev = ($suma - 1);
		$next = 0;
		break;
}
// display navigation links for image gallery 
// if "a" is set in the $_GET array:
if ($display_image_nav == "above") {
	echo "\n<div id="gallery_nav" class=\"gallery_nav_above\">\n<p><a href='?a=$prev'>$previous_text</a>$separator<a href="?a=$next">$next_text</a></p>\n";	
		if ($skip_text != "") {
		echo "\n<p><small><a href="#thumbs">$skip_text</a></small></p>\n";
		}
	echo "</div>";	
}	
	} else {
	$current_page = 1;
if ($display_image_nav == "above") {	
	// if "a" is NOT set:
	echo "\n<div id="gallery_nav" class=\"gallery_nav_above\">\n<p><a href='?a=$suma'>$previous_text</a>$separator<a href="?a=1">$next_text</a></p>";
		if ($skip_text != "") {
		echo "\n<p><small><a href="#thumbs">$skip_text</a></small></p>\n";
		}
	echo "</div>";
	}
}	
echo "\n<div class=\"gallery_description\">\n<h$header>$gallery_title</h$header>\n<p>$description</p>\n</div>";

// display current full sized image if get value is set
if (isset($_GET['a'])) {
  if (is_numeric($_GET['a'])) {
  $a = $_GET['a'];
  } else {
  $a = 1;
  }
$display = $image[$a][0]; 
$description = $image[$a][1]; 
$alt = $image[$a][2];
echo "\n<div id="full_image">";
  if ($caption_text_over == TRUE) { echo "\n<p class=\"caption_text_over\">$description</p>"; }
 echo "\n<p><img src="$path/$display" alt="";if($alt_text==TRUE){echo $alt;}echo"" /></p>";
  if ($caption_text_under == TRUE) { echo "\n<p class=\"caption_text_under\">$description</p>"; }
} else {
// display first image if no get value is set
$display = $image[0][0]; 
$description = $image[0][1];
$alt = $image[0][2];

echo "\n<div id='full_image'>";
  if ($caption_text_over == TRUE) { echo "\n<p class=\"caption_text_over\">$description</p>"; }
 echo "\n<p><img src='$path/$display' alt='";if($alt_text==TRUE){echo$alt;}echo"' /></p>";
  if ($caption_text_under == TRUE) { echo "\n<p class=\"caption_text_under\">$description</p>"; }
	
} 
echo "\n</div>";


// display thumbnails in unordered list format
echo "
<div id='thumbs'>";
if ($display_thumbs_header == TRUE) {
echo "\n<h";
echo $header+1;
echo ">$thumbnails_text</h";
echo $header+1;
echo ">";
}
echo "\n<ul>";

$start = (($current_page-1)*$num_per_page);
$finish = ($start + $num_per_page)-1;

if ($finish > ($result - 1)) {
$finish = $result - 1;
}


for ($i = $start; $i <= $finish; $i++){
 	if(is_file($path.'/'.$photo[$i])) {
		$alt = $image[$i][2];
		if ($i == $a) { $current = " class='current_image'"; } else { $current = ""; }
		echo "\n<li$current><a href='?a=$i'><img src='$path/$photo[$i]' alt='$alt' /></a></li>";
  		}
}
echo "\n</ul></div>"; 

if (isset($_GET['a'])) {
if ($display_image_nav == "below") {
	echo "\n<div id="gallery_nav" class=\"gallery_nav_below\">\n<p><a href='?a=$prev'>$previous_text</a>$separator<a href="?a=$next">$next_text</a></p>\n";	
		if ($skip_text != "") {
		echo "\n<p><small><a href="#thumbs">$skip_text</a></small></p>n";
		}
	echo "</div>";		
}	
	} else {
	$current_page = 1;
if ($display_image_nav == "below") {	
	// if "a" is NOT set:
	echo "\n<div id="gallery_nav" class=\"gallery_nav_below\">\n<p><a href='?a=$suma'>$previous_text</a>$separator<a href="?a=1">$next_text</a></p>
	";
		if ($skip_text != "") {
		echo "\n<p><small><a href="#thumbs">$skip_text</a></small></p>\n";
		}
	echo "</div>";
	}	

}

if ($display_pagination == TRUE) {
echo "\n<div id="page_list"><ul>";
	for($i=0;$i < $pages;$i++) {
	$image = $i * $num_per_page;
	$page_number = $i+1;
		if ($page_number == $current_page) {
		echo "\n<li class=\"current_page\" title="Current Page">$page_number</li>";
		} else {
		echo "\n<li><a href="?a=$image" title="$gallery_title, page $page_number">$page_number</a></li>";	
		}
	}
echo "\n</ul></div>";
}
?>


chybí mi snad ještě někde \ ?
Tori
Profil
Pořád zůstává problém s uvozovkami, od řádku 51 dál. Např. na řádku 51 jsou některé správně escapované, jiné ne - jako by vám nějaký editor nahradil část apostrofů za uvozovky.
(Jen ze zvědavosti: co používáte za editor na php? Většina jich používá barevné zvýraznění kódu podobné zdejšímu, pak jsou podobné chyby lépe vidět.)
maestorm
Profil
snažil jsem se to napravit (pracuji v Bluefish editoru v Ubuntu), ale stále mi to nefunguje:
<?php

// PHP Gallery Navigation Script: Configuration set in index.php
echo "<div id=\"gallery\">";
//starting variable
$y = 0;
// open file and set into array of thumbnails
// append _tn to end of file name to access thumbnails
// thumbnails must be have:
// 		identical file names to full size images
// 		no periods
//		same file type as full size images 
$fp = fopen($piclist, "r");
 while ($buffer= fgets($fp,4096)) {
	$image[$y] = explode("|", $buffer); 
	$photo[$y] = str_replace(".", "_tn.", $image[$y][0]);
	$y++;
	} 
// calculate total number of images
$result = count($photo);	
$pages = intval($result/$num_per_page);
if ($result%$num_per_page != 0) {
$pages++;
}
// numeric value of final image where initial image = 0	  
$suma = ($result-1); 
// calculate image values based on currently viewed image
if (isset($_GET["a"])) {
  if (is_numeric($_GET["a"])) {
  $newa=$_GET["a"]; 
  } else {
  $newa=1;
  }
$current_page = (($newa+1)%$num_per_page) ? intval(($newa+1)/$num_per_page)+1 : intval(($newa+1)/$num_per_page);
$prev = ($newa-1); 
$next = ($newa+1); 
switch ($newa) {
	case 0:
		$prev = $suma;
		$next = 1; 
		break;
	case $suma:
		$prev = ($suma - 1);
		$next = 0;
		break;
}
// display navigation links for image gallery 
// if "a" is set in the $_GET array:
if ($display_image_nav == "above") {
	echo "\n<div id=\"gallery_nav\" class=\"gallery_nav_above\">\n<p><a href="?a=$prev">$previous_text</a>$separator<a href="?a=$next">$next_text</a></p>\n";	
		if ($skip_text != "") {
		echo "\n<p><small><a href="#thumbs">$skip_text</a></small></p>\n";
		}
	echo "</div>";	
}	
	} else {
	$current_page = 1;
if ($display_image_nav == "above") {	
	// if "a" is NOT set:
	echo "\n<div id=\"gallery_nav\" class=\"gallery_nav_above\">\n<p><a href="?a=$suma">$previous_text</a>$separator<a href="?a=1">$next_text</a></p>";
		if ($skip_text != "") {
		echo "\n<p><small><a href="#thumbs">$skip_text</a></small></p>\n";
		}
	echo "</div>";
	}
}	
echo "\n<div class=\"gallery_description\">\n<h$header>$gallery_title</h$header>\n<p>$description</p>\n</div>";

// display current full sized image if get value is set
if (isset($_GET["a"])) {
  if (is_numeric($_GET["a"])) {
  $a = $_GET["a"];
  } else {
  $a = 1;
  }
$display = $image[$a][0]; 
$description = $image[$a][1]; 
$alt = $image[$a][2];
echo "\n<div id=\"full_image\">";
  if ($caption_text_over == TRUE) { echo "\n<p class=\"caption_text_over\">$description</p>"; }
 echo "\n<p><img src="$path/$display" alt="";if($alt_text==TRUE){echo $alt;}echo"" /></p>";
  if ($caption_text_under == TRUE) { echo "\n<p class=\"caption_text_under\">$description</p>"; }
} else {
// display first image if no get value is set
$display = $image[0][0]; 
$description = $image[0][1];
$alt = $image[0][2];

echo "\n<div id="full_image">";
  if ($caption_text_over == TRUE) { echo "\n<p class=\"caption_text_over\">$description</p>"; }
 echo "\n<p><img src="$path/$display" alt="";if($alt_text==TRUE){echo$alt;}echo"" /></p>";
  if ($caption_text_under == TRUE) { echo "\n<p class=\"caption_text_under\">$description</p>"; }
	
} 
echo "\n</div>";


// display thumbnails in unordered list format
echo "
<div id="thumbs">";
if ($display_thumbs_header == TRUE) {
echo "\n<h";
echo $header+1;
echo ">$thumbnails_text</h";
echo $header+1;
echo ">";
}
echo "\n<ul>";

$start = (($current_page-1)*$num_per_page);
$finish = ($start + $num_per_page)-1;

if ($finish > ($result - 1)) {
$finish = $result - 1;
}


for ($i = $start; $i <= $finish; $i++){
 	if(is_file($path."/".$photo[$i])) {
		$alt = $image[$i][2];
		if ($i == $a) { $current = " class=\"current_image\""; } else { $current = ""; }
		echo "\n<li$current><a href="?a=$i"><img src="$path/$photo[$i]" alt="$alt" /></a></li>";
  		}
}
echo "\n</ul></div>"; 

if (isset($_GET["a"])) {
if ($display_image_nav == "below") {
	echo "\n<div id=\"gallery_nav\" class=\"gallery_nav_below\">\n<p><a href="?a=$prev">$previous_text</a>$separator<a href="?a=$next">$next_text</a></p>\n";	
		if ($skip_text != "") {
		echo "\n<p><small><a href="#thumbs">$skip_text</a></small></p>n";
		}
	echo "</div>";		
}	
	} else {
	$current_page = 1;
if ($display_image_nav == "below") {	
	// if "a" is NOT set:
	echo "\n<div id=\"gallery_nav\" class=\"gallery_nav_below\">\n<p><a href="?a=$suma">$previous_text</a>$separator<a href="?a=1">$next_text</a></p>
	";
		if ($skip_text != "") {
		echo "\n<p><small><a href="#thumbs">$skip_text</a></small></p>\n";
		}
	echo "</div>";
	}	

}

if ($display_pagination == TRUE) {
echo "\n<div id=\"page_list\"><ul>";
	for($i=0;$i < $pages;$i++) {
	$image = $i * $num_per_page;
	$page_number = $i+1;
		if ($page_number == $current_page) {
		echo "\n<li class=\"current_page\" title="Current Page">$page_number</li>";
		} else {
		echo "\n<li><a href="?a=$image" title="$gallery_title, page $page_number">$page_number</a></li>";	
		}
	}
echo "\n</ul></div>";
}
?>
maestorm
Profil
ještě jednou Vás tímto žádám o pomoc, protože stránky mi stále nejedou a jak vidím vy ty chyby vidíte, já už jsem v php dlouho nic nedělal, tak jsem se v tom ztratil a byl bych Vám velice vděčný, kdybyste mi mohli poslat, jak má celý ten fungující kód vypadat. Děkuji

toto je současná podoba:
<?php

// PHP Gallery Navigation Script: Configuration set in index.php
echo "
<div id="gallery">";
//starting variable
$y = 0;
// open file and set into array of thumbnails
// append _tn to end of file name to access thumbnails
// thumbnails must be have:
// 		identical file names to full size images
// 		no periods
//		same file type as full size images 
$fp = fopen($piclist, 'r');
 while ($buffer= fgets($fp,4096)) {
	$image[$y] = explode("|", $buffer); 
	$photo[$y] = str_replace(".", "_tn.", $image[$y][0]);
	$y++;
	} 
// calculate total number of images
$result = count($photo);	
$pages = intval($result/$num_per_page);
if ($result%$num_per_page != 0) {
$pages++;
}
// numeric value of final image where initial image = 0	  
$suma = ($result-1); 
// calculate image values based on currently viewed image
if (isset($_GET['a'])) {
  if (is_numeric($_GET['a'])) {
  $newa=$_GET['a']; 
  } else {
  $newa=1;
  }
$current_page = (($newa+1)%$num_per_page) ? intval(($newa+1)/$num_per_page)+1 : intval(($newa+1)/$num_per_page);
$prev = ($newa-1); 
$next = ($newa+1); 
switch ($newa) {
	case 0:
		$prev = $suma;
		$next = 1; 
		break;
	case $suma:
		$prev = ($suma - 1);
		$next = 0;
		break;
}
// display navigation links for image gallery 
// if "a" is set in the $_GET array:
if ($display_image_nav == "above") {
	echo "n<div id="gallery_nav" class="gallery_nav_above">n<p><a href="?a=$prev">$previous_text</a>$separator<a href="?a=$next">$next_text</a></p>n";	
		if ($skip_text != "") {
		echo "n<p><small><a href="#thumbs">$skip_text</a></small></p>n";
		}
	echo "</div>";	
}	
	} else {
	$current_page = 1;
if ($display_image_nav == "above") {	
	// if "a" is NOT set:
	echo "n<div id="gallery_nav" class="gallery_nav_above">n<p><a href="?a=$suma">$previous_text</a>$separator<a href="?a=1">$next_text</a></p>";
		if ($skip_text != "") {
		echo "n<p><small><a href="#thumbs">$skip_text</a></small></p>n";
		}
	echo "</div>";
	}
}	
echo "n<div class="gallery_description">n<h$header>$gallery_title</h$header>n<p>$description</p>n</div>";

// display current full sized image if get value is set
if (isset($_GET['a'])) {
  if (is_numeric($_GET['a'])) {
  $a = $_GET['a'];
  } else {
  $a = 1;
  }
$display = $image[$a][0]; 
$description = $image[$a][1]; 
$alt = $image[$a][2];
echo "n<div id="full_image">";
  if ($caption_text_over == TRUE) { echo "n<p class="caption_text_over">$description</p>"; }
 echo "n<p><img src="$path/$display" alt="";if($alt_text==TRUE){echo $alt;}echo"" /></p>";
  if ($caption_text_under == TRUE) { echo "n<p class="caption_text_under">$description</p>"; }
} else {
// display first image if no get value is set
$display = $image[0][0]; 
$description = $image[0][1];
$alt = $image[0][2];

echo "n<div id="full_image">";
  if ($caption_text_over == TRUE) { echo "n<p class="caption_text_over">$description</p>"; }
 echo "n<p><img src='$path/$display' alt='";if($alt_text==TRUE){echo$alt;}echo"' /></p>";
  if ($caption_text_under == TRUE) { echo "n<p class="caption_text_under">$description</p>"; }
	
} 
echo "n</div>";


// display thumbnails in unordered list format
echo "
<div id="thumbs">";
if ($display_thumbs_header == TRUE) {
echo "n<h";
echo $header+1;
echo ">$thumbnails_text</h";
echo $header+1;
echo ">";
}
echo "n<ul>";

$start = (($current_page-1)*$num_per_page);
$finish = ($start + $num_per_page)-1;

if ($finish > ($result - 1)) {
$finish = $result - 1;
}


for ($i = $start; $i <= $finish; $i++){
 	if(is_file($path.'/'.$photo[$i])) {
		$alt = $image[$i][2];
		if ($i == $a) { $current = " class='current_image'"; } else { $current = ""; }
		echo "n<li$current><a href="?a=$i"><img src="$path/$photo[$i]" alt="$alt" /></a></li>";
  		}
}
echo "n</ul></div>"; 

if (isset($_GET['a'])) {
if ($display_image_nav == "below") {
	echo "n<div id="gallery_nav" class="gallery_nav_below">n<p><a href="?a=$prev">$previous_text</a>$separator<a href="?a=$next">$next_text</a></p>n";	
		if ($skip_text != "") {
		echo "n<p><small><a href="#thumbs">$skip_text</a></small></p>n";
		}
	echo "</div>";		
}	
	} else {
	$current_page = 1;
if ($display_image_nav == "below") {	
	// if "a" is NOT set:
	echo "n<div id="gallery_nav" class="gallery_nav_below">n<p><a href="?a=$suma">$previous_text</a>$separator<a href="?a=1">$next_text</a></p>
	";
		if ($skip_text != "") {
		echo "n<p><small><a href="#thumbs">$skip_text</a></small></p>n";
		}
	echo "</div>";
	}	

}

if ($display_pagination == TRUE) {
echo "n<div id="page_list"><ul>";
	for($i=0;$i < $pages;$i++) {
	$image = $i * $num_per_page;
	$page_number = $i+1;
		if ($page_number == $current_page) {
		echo "n<li class="current_page" title="Current Page">$page_number</li>";
		} else {
		echo "n<li><a href="?a=$image" title="$gallery_title, page $page_number">$page_number</a></li>";	
		}
	}
echo "n</ul></div>";
}
?>
Tori
Profil
Hm, Bluefish neumí (ve std. nastavení zvýrazňovače) rozlišit proměnnou v uvozovkách - zobrazuje ji naprosto chybně jako obyč.řetězec. To už je lepší obyč.texťák (např. gedit i Kate s tímhle nemají problém).

„vy ty chyby vidíte“ - Ve vrchním menu jděte na "Externí > Výstup > php". Dole se vám otevře panel s výpisem chyb.hlášek PHP stroje. Je to totéž, jako když ten soubor otevřete v browseru, ale nemusíte překlikávat okna. :)
Nicméně bych stejně zkusila jiný editor - soudíc podle mé verzi Bluefishe funguje jeho zvýrazňovač dost kontraproduktivně.
<?php

// PHP Gallery Navigation Script: Configuration set in index.php
echo '<div id="gallery">';
//starting variable
$y = 0;
// open file and set into array of thumbnails
// append _tn to end of file name to access thumbnails
// thumbnails must be have:
//     identical file names to full size images
//     no periods
//    same file type as full size images 
$fp = fopen($piclist, "r");
 while ($buffer= fgets($fp,4096)) {
  $image[$y] = explode("|", $buffer); 
  $photo[$y] = str_replace(".", "_tn.", $image[$y][0]);
  $y++;
  } 
// calculate total number of images
$result = count($photo);  
$pages = intval($result/$num_per_page);
if ($result%$num_per_page != 0) {
$pages++;
}
// numeric value of final image where initial image = 0    
$suma = ($result-1); 
// calculate image values based on currently viewed image
if (isset($_GET["a"])) {
  if (is_numeric($_GET["a"])) {
  $newa=$_GET["a"]; 
  } else {
  $newa=1;
  }
$current_page = (($newa+1)%$num_per_page) ? intval(($newa+1)/$num_per_page)+1 : intval(($newa+1)/$num_per_page);
$prev = ($newa-1); 
$next = ($newa+1); 
switch ($newa) {
  case 0:
    $prev = $suma;
    $next = 1; 
    break;
  case $suma:
    $prev = ($suma - 1);
    $next = 0;
    break;
}
// display navigation links for image gallery 
// if "a" is set in the $_GET array:
if ($display_image_nav == "above") {
  echo "\n".'<div id="gallery_nav" class="gallery_nav_above">
  <p><a href="?a='.$prev.'">'.$previous_text.'</a>'.$separator.'<a href="?a='.$next.'">$next_text</a></p>';  
    if ($skip_text != "") {
    echo "\n".'<p><small><a href="#thumbs">'.$skip_text.'</a></small></p>';
    }
  echo "</div>";  
}  
  } else {
  $current_page = 1;
if ($display_image_nav == "above") {  
  // if "a" is NOT set:
  echo "\n".'<div id="gallery_nav" class="gallery_nav_above">
  <p><a href="?a='.$suma.'">'.$previous_text.'</a>'.$separator.'<a href="?a=1">'.$next_text.'</a></p>';
    if ($skip_text != "") {
    echo "\n".'<p><small><a href="#thumbs">$skip_text</a></small></p>';
    }
  echo "</div>";
  }
}  
echo "\n".'<div class="gallery_description">'."<h$header>$gallery_title</h$header>\n<p>$description</p>\n</div>";

// display current full sized image if get value is set
if (isset($_GET["a"])) {
  if (is_numeric($_GET["a"])) {
  $a = $_GET["a"];
  } else {
  $a = 1;
  }
$display = $image[$a][0]; 
$description = $image[$a][1]; 
$alt = $image[$a][2];
echo "\n<div id=\"full_image\">";
  if ($caption_text_over == TRUE) { echo "\n<p class=\"caption_text_over\">$description</p>"; }
  echo "\n".'<p><img src="'.$path.'/'.$display.'" alt="'; if($alt_text==TRUE){echo $alt;}echo '" /></p>';
  if ($caption_text_under == TRUE) { echo "\n".'<p class="caption_text_under">'.$description.'</p>'; }
} else {
// display first image if no get value is set
$display = $image[0][0]; 
$description = $image[0][1];
$alt = $image[0][2];

echo "\n".'<div id="full_image">';
  if ($caption_text_over == TRUE) { echo "\n".'<p class="caption_text_over">'.$description.'</p>'; }
  echo "\n".'<p><img src="'.$path.'/'.$display.'" alt="'; if($alt_text==TRUE){echo $alt;} echo '" /></p>';
  if ($caption_text_under == TRUE) { echo "\n<p class=\"caption_text_under\">$description</p>"; }
  
} 
echo "\n</div>";


// display thumbnails in unordered list format
echo '
<div id="thumbs">';
if ($display_thumbs_header == TRUE) {
echo "\n<h";
echo $header+1;
echo ">$thumbnails_text</h";
echo $header+1;
echo ">";
}
echo "\n<ul>";

$start = (($current_page-1)*$num_per_page);
$finish = ($start + $num_per_page)-1;

if ($finish > ($result - 1)) {
$finish = $result - 1;
}


for ($i = $start; $i <= $finish; $i++){
   if(is_file($path."/".$photo[$i])) {
    $alt = $image[$i][2];
    if ($i == $a) { $current = " class=\"current_image\""; } else { $current = ""; }
    echo "\n<li$current><a href=\"?a=$i\"><img src=\"$path/{$photo[$i]}\" alt=\"$alt\" /></a></li>";
      }
}
echo "\n</ul></div>"; 

if (isset($_GET["a"])) {
if ($display_image_nav == "below") {
  echo "\n<div id=\"gallery_nav\" class=\"gallery_nav_below\">\n<p><a href=\"?a=$prev\">$previous_text</a>$separator<a href=\"?a=$next\">$next_text</a></p>\n";  
    if ($skip_text != "") {
    echo "\n".'<p><small><a href="#thumbs">$skip_text</a></small></p>';
    }
  echo "</div>";    
}  
  } else {
  $current_page = 1;
if ($display_image_nav == "below") {  
  // if "a" is NOT set:
  echo "\n<div id=\"gallery_nav\" class=\"gallery_nav_below\">\n<p><a href=\"?a=$suma\">$previous_text</a>$separator<a href=\"?a=1\">$next_text</a></p>\n";
    if ($skip_text != "") {
    echo "\n".'<p><small><a href="#thumbs">$skip_text</a></small></p>';
    }
  echo "</div>";
  }  

}

if ($display_pagination == TRUE) {
echo "\n<div id=\"page_list\"><ul>";
  for($i=0;$i < $pages;$i++) {
  $image = $i * $num_per_page;
  $page_number = $i+1;
    if ($page_number == $current_page) {
    echo "\n<li class=\"current_page\" title=\"Current Page\">$page_number</li>";
    } else {
    echo "\n<li><a href=\"?a=$image\" title=\"$gallery_title, page $page_number\">$page_number</a></li>";  
    }
  }
echo "\n</ul></div>";
}
?>
maestorm
Profil
děkuji za rady! -> odinstaluji bluefish a instaluji si gedit ;-)

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0