Autor Zpráva
Tirus
Profil
Lidi, prosím, dalo by se to zlepšit? Je to má první třída a snaha o OOP...
<?php

class Users {

  protected $registry;
  protected $view;
  protected $args;

  public function __construct($registry) {
    $this->registry = $registry;
    $this->registry = $registry;
    $this->view = $this->registry['view'];
    $this->args = $this->registry['args'];
  }

  //registrace
  function registrate($login, $password, $email, $name, $msn, $icq) {
    $password = $this->passHash($password, $login);
    $ssid = sha1($password . $login);
    $arr = array(
      'nick' => $login,
      'password' => $password,
      'email' => $email,
      'name' => $name,
      'icq' => $icq,
      'msn' => $msn,
      'ssid' => $ssid,
    );
    if (dibi::query('INSERT INTO [' . DB_PREFIX . 'users]', $arr)) {
      return TRUE;
    } else {
      return FALSE;
    }
  }

  //přihlášení
  function login($login, $password) {
    $result = dibi::query("SELECT [ssid],[nick],[password] FROM [" . DB_PREFIX . "users] WHERE %and ", array("nick" => $login, "password" => $this->passHash($password, $login)));
    $count = count($result);
    if ($count <= 1) {
      foreach ($result as $polozka) {
        $_SESSION['SSID'] = $polozka['ssid'];
        $_SESSION['login'] = $polozka['nick'];
        $_SESSION['SSP'] = $polozka['password'];
        continue;
      }
      return TRUE;
    } else {
      return FALSE;
    }
  }

  //kontrola zda je uživatel přihlášen
  function is_logged() {
    if (isset($_SESSION['SSID']) AND isset($_SESSION['login']) AND isset($_SESSION['SSP'])) {
      if ($_SESSION['SSID'] == sha1($_SESSION['SSP'] . $_SESSION['login'])) {
        return TRUE;
      } else {
        return FALSE;
      }
    } else {
      return FALSE;
    }
  }

  //odhlášení uživatele
  function logout() {
    unset($_SESSION['SSID']);
    unset($_SESSION['SSP']);
    unset($_SESSION['login']);
  }

  // Získání hash pro heslo
  function passHash($password, $nick) {
    return sha1($nick . sha1($password));
  }

}

Jan Tvrdík
Profil
1) Třída by se měla jmenovat spíš UserManager nebo UserModel.
2) Vlastnosti $registry, $view a $args se vůbec nepoužívají.
3) 10. a 11. řádek provádí to samé.
4) Metodu registrate přejmenuj na register, slovo registrate neexistuje.
5) Doplň k jednotlivým metodám modifikátory přístupu.
6) Metodu passHash přejmenuj na generatePasswordHash
7) Logika generování SSID by měla být ve zvláštní metodě.
Tirus
Profil
Jan Tvrdík:
takže zda to chápu, tak konstruktor a protected $registry, apod.. mám odstranit.. ovšem nepochopil jsem 5tý bod
Jan Tvrdík
Profil
Tirus:
Modifikátory přístupu jsou public, protected a private.

Celé by to mohlo vypadat třeba takto:
<?php
class UserManager
{
  /**
   * Zaregistruje uživatele.
   */
  public function register($login, $password, $email, $name, $msn, $icq)
  {
    $passwordHash = $this->generatePasswordHash($password, $login);
    $ssid = $this->generateSessionId($passwordHash, $login);    
   
    return (bool) dibi::query('INSERT INTO [' . DB_PREFIX . 'users]', array(
      'nick' => $login,
      'password' => $passwordHash,
      'email' => $email,
      'name' => $name,
      'icq' => $icq,
      'msn' => $msn,
      'ssid' => $ssid,
    ));
  }

  /**
   * Přihlásí uživatele.
   */
  public function login($login, $password)
  {
    $user = dibi::fetch('
      SELECT [ssid], [nick], [password]
      FROM [' . DB_PREFIX . 'users]
      WHERE %and', array(
        'nick' => $login,
        'password' => $this->generatePasswordHash($password, $login)
      )
    );
    if ($user === FALSE) return FALSE;
    $_SESSION['SSID'] = $user['ssid'];
    $_SESSION['login'] = $user['nick'];
    $_SESSION['SSP'] = $user['password'];
    return TRUE;
  }

  /**
   * Vrátí TRUE, pokud je uživatel přihlášen, jinak FALSE.
   */
  public function is_logged()
  {
    if (!isset($_SESSION['SSID'], $_SESSION['login'], $_SESSION['SSP'])) {
      return FALSE;
    }

    return ($_SESSION['SSID'] == $this->generateSessionId($_SESSION['SSP'], $_SESSION['login']));
  }

  /**
   * Odhlásí uživatele.
   */
  public function logout()
  {
    unset($_SESSION['SSID']);
    unset($_SESSION['SSP']);
    unset($_SESSION['login']);
  }

  /**
   * Vygeneruje hash pro heslo.
   */
  private function generatePasswordHash($password, $nick)
  {
    return sha1($nick . sha1($password));
  }

  /**
   * Vygeneruje SSID.
   */
  private function generateSessionId($passwordHash, $nick)
  {
    return sha1($passwordHash . $nick);
  }
}
Tirus
Profil
Jan Tvrdík:
tak jsem to pochopil správně.. ovšem abych se ujistil

private -> dostupný pouze v této tříde
protected -> toto netuším
public -> dostupný odkudkoliv (z celé aplikace)
Jan Tvrdík
Profil
Tirus:
http://ondrej.mirtes.cz/blog/programovani/php-5-oop-cheatsheet-tahak/#toc-viditelnost-zapouzdreni
Tirus
Profil
Jan Tvrdík:
děkuji moc, jinak se optám, pochopil jsem to OOP apoň trochu z tvého pohledu?
Jan Tvrdík
Profil
Tirus:
Řekl bych, že jsi na dobré cestě.
Tirus
Profil
Jan Tvrdík:
děkuji...
až něco zase sesmolím, tak to sem dám a uvidím zda to už chápu :) .. ale děkuji za takovej nákop do začátku :)
Toto téma je uzamčeno. Odpověď nelze zaslat.

0