Autor Zpráva
mav
Profil *
Ahoj, mam skripr pro Captcha, ktery ukládá do proměnné vygenerovaný kód z obrázku a ten potom porovnává s tím zadaným, jenže v IE9 to do té proměnné ukládá uplně jiné znaky, než co se vykreslují. Nevíte, v čem by mohl být problém?


http://salsaprague.cz/registrace.php

<?php
session_start();

/*
* File: CaptchaSecurityImages.php
* Author: Simon Jarvis
* Copyright: 2006 Simon Jarvis
* Date: 03/08/06
* Updated: 07/02/07
* Requirements: PHP 4/5 with GD and FreeType libraries
* Link: http://www.white-hat-web-design.co.uk/articles/php-captcha.php
* 
* This program is free software; you can redistribute it and/or 
* modify it under the terms of the GNU General Public License 
* as published by the Free Software Foundation; either version 2 
* of the License, or (at your option) any later version.
* 
* This program is distributed in the hope that it will be useful, 
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of 
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the 
* GNU General Public License for more details: 
* http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
*
*/

class CaptchaSecurityImages {

	var $font = 'monofont.ttf';

	function generateCode($characters) {
		/* list all possible characters, similar looking characters and vowels have been removed */
		
  
  if($_SERVER["REMOTE_ADDR"] == '217.12.49.202' OR $_SERVER["REMOTE_ADDR"] == '89.203.176.14'){
  $possible = '0';
  }else{
  $possible = '0123456789abcdefghkmnopqrstuvwxyzABCDEFGHKMNOPQRSTUVWXYZ';
  }
  
  
  
		$code = '';
		$i = 0;
		while ($i < $characters) { 
			$code .= substr($possible, mt_rand(0, strlen($possible)-1), 1);
			$i++;
		}
		return $code;
	}

	function CaptchaSecurityImages($width='75',$height='22',$characters='6') {
		$code = $this->generateCode($characters);

		/* font size will be 75% of the image height */
		$font_size = $height * 0.9;
		$image = @imagecreate($width, $height) or die('Cannot initialize new GD image stream');
		/* set the colours */
		$background_color = imagecolorallocate($image, 255, 255, 255);
		$text_color = imagecolorallocate($image, 00, 000, 000);
		$noise_color = imagecolorallocate($image, 870, 150, 180);
		/* generate random dots in background aneb těžkost pozadí*/
		for( $i=0; $i<($width*$height)/15; $i++ ) {
			imagefilledellipse($image, mt_rand(0,$width), mt_rand(0,$height), 1, 1, $noise_color);
		}
		/* generate random lines in background */
		for( $i=0; $i<($width*$height)/150; $i++ ) {
			imageline($image, mt_rand(0,$width), mt_rand(0,$height), mt_rand(0,$width), mt_rand(0,$height), $noise_color);
		}
		/* create textbox and add text */
		$textbox = imagettfbbox($font_size, 0, $this->font, $code) or die('Error in imagettfbbox function');
		$x = ($width - $textbox[4])/2;
		$y = ($height - $textbox[5])/2;
		imagettftext($image, $font_size, 0, $x, $y, $text_color, $this->font , $code) or die('Error in imagettftext function');
		/* output captcha image to browser */
		header('Content-Type: image/jpeg');
		imagejpeg($image);
		imagedestroy($image);
		$_SESSION['security_code'] = $code;
	}

}

$width = '100';
$height = '20';
$characters = isset($_GET['characters']) && $_GET['characters'] > 1 ? $_GET['characters'] : '6';

$captcha = new CaptchaSecurityImages($width,$height,$characters);

?>
nethor
Profil
Mě to funguje bez problému (IE tester).
Nemůže být problém v té podmínce
if($_SERVER["REMOTE_ADDR"] == '217.12.49.202' OR $_SERVER["REMOTE_ADDR"] == '89.203.176.14')
?
Příp. někde jinde, script mi připadá vpořádku.

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0