Autor Zpráva
zoomprojekt
Profil
Zdravim,
podle návodu jsem si udělal jednoduchou diskuzi. Trochu jsem si ji upravil a potřeboval bych tam dopsat/opravit nějaké drobnosti.
Email aby byl napsán hned za "E-mail:" a né podním.
Obsah www udělat jako odkaz stejně jako je teď email.
Když chci naincludovat patičku, zobrazí se před vloženými komenty a né na konci stránky.
Diskuze vložena na těchto těchto stránkách.
<?php
$action = $_POST['action'];
$jmeno = $_POST['jmeno'];
$mail = $_POST['mail'];
$www = $_POST['www'];
$vzkaz = $_POST['vzkaz'];
$kontrola = $_POST['kontrola'];

function antispam($email, $jmeno){
  $return = "<script type=\"text/javascript\"><!--\ndocument.write('<a href=\"' + 'mailto:' + '";
  for($i=0;$i<strlen($email);$i++){
    $code .= $email{$i}=='@' ? "' + '&#".ord("@")."' + '"
                  : "&#".ord($email{$i}).";";
  }
  $return .= $code."' + '\">' + '".$jmeno."' + '<\/a>');\n--></script>";
RETURN $return;
}
?>
<form name="form" method="post"
action="diskuze.php">
<table>

<tr>
<td style="color: white;">*Jméno:</td>
<input type="hidden" value="uloz" name="action" />
<td><input type="text" name="jmeno" value="<?php echo $jmeno ?>" size="50" /</td>
</tr>
<tr>
<td style="color: white;">E-mail:</td>
<td><input type="text" name="mail" value="<?php echo $mail ?>" size="50" /></td>
</tr>
<tr>
<td style="color: white;">www:</td>
<td><input type="text" name="www" value="<?php echo $www ?>" size="50" /></td>
</tr>
<tr><td valign="top" style="color: white;">*Vzkaz:</td>
<td><textarea name="vzkaz" cols="40" value="<?php echo $vzkaz ?>" rows="5"><?php echo $vzkaz ?>
</textarea></td></tr>
<tr><td></td><td style="color: white;">*4 plus 5 =
<input type="text" name="kontrola" value="<?php echo $kontrola ?>" size="8" />
</td>
<tr><td>
</td><td>
<input type="submit" value="Odeslat"></td>
</tr>
</table>
</form>
<table>
<?php
if ($action=='uloz'):
$soubor = "kniha.body";
@$ext = fopen($soubor, "r");
@$obsah = fread($ext, filesize($soubor));
@FClose($ext);

if($kontrola != "9"):
echo "<h6>Špatná odpověď</h6>";
elseif(($vzkaz=="") or ($jmeno=="")):
echo "<h6>Nejsou vyplněny požadované údaje</h6>";
else:
$ext = fopen("kniha.body", "w");
$mail = HTMLSpecialCHars($mail);
$www = HTMLSpecialCHars($www);

if($mail == "")
$mail = "";
else $mail = antispam($mail,$mail);
if($www == "")
$www = "";

$jmeno = HTMLSpecialCHars($jmeno);
$vzkaz = HTMLSpecialCHars($vzkaz);
$tab = "<tr><td width=\"300\" >".$jmeno."</td>
<td align=\"right\">".Date(" d/m/Y H:i:s")."</td>
</tr><tr><td colspan=\"2\">".$vzkaz."</td>
</tr><tr><td width=\"150\">E-mail: ".$mail."</td><td width=\"150\">www: ".$www."</td>
</tr><tr><td colspan=\"2\"><hr size=\"1\"></td>
</tr>";
fputs($ext, "$tab");
fputs ($ext, "$obsah");
FClose($ext);
@$ext = fopen("kniha.body", "r");
@fpassThru($ext);

endif;
else: @$ext = fopen("kniha.body", "r");
@fpassThru($ext); endif;

?>
panther
Profil
zoomprojekt:
snažil ses ten kód pochopit? Najít, kde se ti vypisuje www stránka zvládneš a přidat tam odkaz bys mohl zvládnout taky. Minimálně podle emailu.

Email je vedle textu „Email“. Alespoň ve FF.
zoomprojekt
Profil
Zvládl jsem tam právě takhle přidat tu kolonku www a aby se vypisovala stejně jako emaiol ale už nechápu/nevim jak to dát do odkazu.

EDIT:
Zabezpečení této knihy se rovná nule proto jsem ji smazal a začal se učit php.
Toto téma je uzamčeno. Odpověď nelze zaslat.

0