Autor Zpráva
Tirus
Profil
Jak na toto?
změna rozměrů obrázků by se dala udělat asi pomocí getimagesize, ovšem google nebyl moc moudrý...
následně bych potřeboval poradit co vše u obrázků kontrolovat a jak ošetřit aby se tam nedostalo to co nemá. (snažím se udělat fotogalerii)...

Jak nejlépe zmenšovat abych obrázek nezdeformoval?
<?php
setlocale(LC_ALL, 'czech'); // záleží na použitém systému
 
 class photoUploadManager{
   protected $registry;
   private $file_addres = array();
   private $file_name = array();
   private $photo_dir = 'photos/';
   private $max_width;
   private $max_height;
   
   function __construct($registry){
     $this->registry = $registry;
   }
   
   /**
   * ošetření vstupu 
   * převedení UTF 8 na ansii (zbavení diakritiky)
   * odstranění určitých znaků
   * 
   * @param mixed $string
   */
   private function treatment($string){
     $string = str_replace(' ','_',$string);
     $string = str_replace('"','',$string);
     $string = str_replace('\'','',$string);
     $string = str_replace('#','',$string);
     $string = str_replace('?','',$string);
     $string = str_replace('!','',$string);
     $string = iconv("utf-8", "ASCII//TRANSLIT", $string);
                             
     return $string;
   }
   
   /**
   * otestování zda existuje defaultní složka pro fotky   
   */
   public function exists_photo_folder(){
     if(is_dir($this->photo_dir.date('m_Y'))){
       $this->set_folder($this->photo_dir.date('m_Y'));
       return true;
     }
     else{
       if($this->exists_folder()){
        if(mkdir($this->photo_dir.date('m_Y'))){
         $this->set_folder($this->photo_dir.date('m_Y'));
         return true;
        }
       }
       else{
         if(mkdir($this->photo_dir))
         {
          if(mkdir(date('m_Y'))){
           $this->set_folder($this->photo_dir.date('m_Y'));
           return true;
          }
         }
       }      
     }
     return false;
   }
   
   /**
   * otestování zda existuje výchozí složka pro fotky 
   */
   private function exists_folder(){
     if(is_dir($this->photo_dir)){
       return true;
     }
     else{
      if(mkdir($this->photo_dir)){
        return true;
      }
     }
     return false;
   }
   

   private function save_photo($tmp_name,$name,$type,$size){
     
     $image_info = getimagesize($tmp_name.'/'.$name);
     $image_info_big = $this->resize($image_info,$this->max_width,$this->max_height);
     $image_info_small = $this->resize($image_info,150,150);
     file_get_contents($tmp_name.'/'.$name);
          
     
     $small_photo['name'] = 's'.date('d_H_i_s').'.jpg';
     $small_photo['link'] = $this->photo_dir. $small_photo['name'];
     $small_photo['size'] = file_put_contents($small_photo['link'],$small_photo['data']);
     $small_photo['width'] = $image_info_small[0];
     $small_photo['height'] = $image_info_small[1];
          
     
     $big_photo['name'] = 'b'.date('d_H_i_s').'.jpg';
     $big_photo['link'] = $this->photo_dir.'b'.$big_photo['name'];
     $big_photo['size'] = file_put_contents($big_photo['link'],$big_photo['data']);
     $big_photo['width'] = $image_info_big[0];
     $big_photo['height'] = $image_info_big[1];
     
     
     
     return array('original'=>$big_photo,'smaller'=>$small_photo);
   }
   
   /**
   * nastavení výchozí složky pro fotky
   * @param mixed $folder
   */
   public function set_folder($folder){
     $folder = $this->treatment($folder);
     if(substr($folder,-1)== "/"){
       $this->photo_dir = $folder;
     }
     else{
       $this->photo_dir = $folder."/";
     }                      
   }
   
   private function resize($image_info,$new_height,$new_width){
     
     if($image_info[1] > $image_info[0]){
       $height = $new_height;
       $counter = $image_info[1] / $new_height;
       $width = floor($image_info[0] /$counter);
     }
     else{
       $width = $new_width;
       $counter = $image_info[0] / $new_width;
       $height = floor($image_info[1] / $counter);
     }
     $image_info[0]=$width;
     $image_info[1]=$height;
     $image_info[3]="width=\"$width\" height=\"$height\"";
     return $image_info;
     
     
   }
   
   public function set_resolution($width,$height){
     $this->max_height = floor($height);
     $this->max_width = floor($width);
   }
   
 }
btw. jedna metoda je tam zbytečně (vím to, odeberu ji)
Alphard
Profil
Tirus:
Jaká přesně je otázka, kde je problém? Nebo hrajeme hru najdi zbytečnou metodu?
Zmenšení obrázků je milionkrát vyřešené, odkázané i v PHP FAQ a to http://php.vrana.cz/zmensovani-obrazku.php nic se nedeformuje, rozměry se spočítají dle požadavků.
Jak nejlépe záleží na kritériích, pokud jde o deformace, je odkázaný způsob dostačující, máte-li k dispozici ImageMagick, zpracujete i obrázky větší, než je paměťový limit PHP, a můžete je pak snadno i doostřit.

U ošetřování se to většinou až tak neřeší, co projde funkcí getimagesize() se považuje za obrázek. Z bezpečnostních důvodů to nesmí mít název *.php ani jiný spustitelný (do obrázku lze schovat <?php #neco znic; ?>).

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0